Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стандарт SA 8000. Соціальна відповідальністьSA 8000 (Social Accountability 8000) - стандарт для оцінки соціальних аспектів систем управління. Високий статус документу забезпечений тим, що його ідеологічну основу складають :

- Загальна декларація прав людини (the Universal Declaration of Human Rights),

- Конвенція ООН з прав дітей (UN Convention on the Rights of the Child),

- Конвенція ООН по ліквідації усіх форм дискримінації жінок,

- конвенції і рекомендації Міжнародної організації по праці (International Labour Office (ILO) Convention) і інших служб по захисту прав людини.

Перша версія стандарту SA 8000 була розроблена Агентством по акре­дитації Ради з економічних пріоритетів (Council on Economic Priorities Accreditation Agency - CEPAA) і введена в дію з жовтня 1997 р.. Друге видання SA 8000 введене в 2001 році. Цей стандарт обумовлює вимоги по соціальній відповідальності, щоб дозволити компанії сертифікуватися по SA 8000.

Стандарт вважається міжнародним, хоча офіційно не прийнятий жодною з міжнародних організацій.

 

Соціальна відповідальність - це здатність організації або підприємства оцінити соціальні наслідки своєї діяльності, у тому числі безпека і на довкілля.

Цей стандарт створений компанією Social Accountability International, місія якої полягає в просуванні прав людини для працівників у всьому світі.

Мета стандарту SA 8000 - поліпшення умов праці і життєвого рівня працівників. Він може застосовуватися в країнах, що розвиваються і індустріально розвинених, як для малих, так і для великих підприємств, а також для громадських організацій.

Цей стандарт визначає вимоги по соціальному захисту, дозволяючи компаніям:

- розробляти, підтримувати і вводити політику і методи управління питаннями, які компанія може контролювати або на яких вона може чинити вплив;

- демонструвати зацікавленим сторонам, що політика, методи і дії зна­ходяться відповідно до вимог цього стандарту. Вимоги цього стан­дарту повинні застосовуватися повсюдно з урахуванням географічного місця розташування, галузі промисловості і розміру компанії.

 

Цей стандарт встановлює критерії для оцінки наступних аспектів :

  • Дитяча праця
  • Примусова праця;
  • Здоров'я і техніка безпеки;
  • Свобода професійних об'єднань і право на переговори між наймачем і профспілками про укладення колективного договору;
  • Дискримінація;
  • Дисциплінарні стягнення;
  • Робочий час;
  • Компенсація;
  • Системи управління.

Стандарт дозволяє підприємствам робити те, що вони роблять краще всього, а саме, застосовувати систему менеджменту для досягнення намічених цілей, забезпечуючи при цьому постійну рентабельність. В цьому відношенні інші стандарти, такі як ISO 9000, ISO 14000 і т. д., доповнюють стандарт SA 8000, тим самим, готуючи основу для інтеграції у рамках загальної системи управління, що у свою чергу веде до скорочення ризиків і підвищення прибутковості підприємства.Компанії, які подаються на отримання сертифікату "Соціальна відповідальність 8000", повинні переконатися, що жоден з їх співробітників, а також жоден з членів колективів постачальників або партнерів, не працює більше 48 годин, або шість днів в тиждень.

Крім того, заробітна плата працівників повинна мінімум відповідати реальному прожитковому мінімуму і забезпечувати робітникам стабільний дохід.

У категорії "Системи управління", надається опис конкретних інструментів, підтримувальних загальну соціальну політику компанії.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...