Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закон України "Про загальнообов'язковесоціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням" (від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ)

 

Згідно з Закономпрацівники, а в окремих випадках і члени їх сімей, забезпечуються в порядку державного соціального страхування такими видами матеріального забезпечення та соціальних послуг :

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) ( статі 35, 37 Закону );

2) допомога по вагітності, пологах ( статті 38, 39);

3) допомога при народженні дитини ( статті 40, 41);

4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ( статті 42- 44);

5) допомога на поховання ( крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) ( статті 45, 46);

6) забезпечення оздоровчих заходів ( оплата путівок на санітарно – курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв – профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми) ( статті 47, 48).

По тимчасовій непрацездатності сума виплати залежить від страхового стажу (60% середньої заробітної плати (доходу) - до 5 років; 80% - 5-8 років; 100% - понад 8 років та ін.).

Джерелами формування коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених цим Законом;

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до цього Закону та інших актів законодавства;

3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та

фізичних осіб;

4) асигнування із Державного бюджету України;

5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, втому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку;

6) інші надходження відповідно до законодавства.

Визначення єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

Року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Закон №2464-УІ), який вводиться в дію з 1.01.2011 року.

 На сьогодні в Україні діє 4 Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування:

1. Пенсійний фонд, який опікується нарахуванням і виплатою пенсій і для цього здійснює збір, акумуляцію коштів на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тарифи нарахування на ФОП 33,2%, утримання 2%.

2. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, який опікується забезпеченням допомоги на випадок безробіття громадян і здійснює збір та акумуляцію коштів, що сплачуються роботодавцем. Тарифи нарахування на ФОП 1,6%, утримання 0,6%.

3. Фонд соціального страхування зтимчасової втрати працездатності, який здійснює виплату допомоги по лікарняних листах, здійснює збір та акумуляцію коштів, що сплачуються роботодавцем. Тарифи нарахування на ФОП 1,4%, утримання 0,51%.

4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, який надає допомогу потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання за рахунок внесків роботодавців, що сплачуються за страховими тарифами залежно від класу професійного ризику виробництва у відсотках до витрат на оплату праці найманих працівників.

Об'єктом оподаткування для всіх фондів є фонд оплати праці. В єдиному соціальному внеску зібрані разом відрахування і нарахування всіх соціальних фондів.

Тобто розмір відрахувань і нарахувань на фонд оплати праці застрахованих осіб не змінився.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування -консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат за діючими видами загальнодержавного соціального страхування.

Збір, облік коштів та контроль за повнотою сплати єдиного внеску згідно цього Закону покладається на органи Пенсійного фонду.

Сам Закон визначає правові та організаційні заходи забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови, порядок нарахувань та сплати. Дія Закону поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності суб'єктами господарської діяльності, пов'язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...