Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стабілізація слухового сприйманняУ пробах 1.1. та 1.2. нами пропонувались слова-пароніми, подані як парами, так і врозсип. У випадках, якщо звучання для української та російської мов не збігалося, пропонувались інші пари картинок.

Проба 1.1. Дослідження фонематичного сприймання на перцептивному рівні шляхом виявлення розуміння дошкільниками диференціації слів-паронімів, поданих парами („Хитрі слова”).

Обладнання: альбом із зображенням пар предметів на позначення слів-паронімів (білочка-гілочка, миска-мишка, Марина-малина; дим-дім, коза-коса).

Мовленнєвий матеріал: слова-пароніми, в яких протиставляються:

– акустично та артикуляційно далекі звуки – б–г;

– артикуляційно різні, але акустично близькі звуки – с–ш;

– артикуляційно близькі, але акустично різні звуки – р–л;

– артикуляційно та акустично близькі звуки – и–і, з–с.

Підготовча робота: Логопед перевіряє, чи знає дитина назви запропонованих зображень.

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині розглянути картинки, подані парами. Дитина повинна показати ту з них, яку вкаже логопед.

Інструкція: Покажи ту картинку, яку я назву.

Рівні допомоги: повторне називання, акцентована вимова контрастного звука.

У пробі 1.2. зображення на позначення слів-паронімів подавалися врозсип, причому кількість предметів на аркуші не перевищувала шести. Це завдання потребувало вищого рівня сформованості слухової уваги, а тому його невиконання свідчить про відставання останньої.

Проба 1.2. Дослідження фонематичного сприймання на перцептивному рівні шляхом виявлення розуміння дошкільниками диференціації слів-паронімів, поданих врозсип („Схованки”).

Обладнання: картки із хаотичним розташуванням предметів на позначення слів-паронімів.

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині розглянути картинки, подані врозсип. Дитина повинна показати ту з них, яку вкаже логопед.

Інструкція: Покажи ту картинку, яку я назву.

Рівні допомоги: повторне називання, акцентована вимова контрастного звука.

Як зазначається у дослідженнях Є. Ф. Соботович, І. В. Соботович, у процесі формування словника дитина практичним способом оволодіває смислорозрізнювальною функцією фонем та протиставленням фонем за корисними (смислорозрізнювальними) ознаками, що знаходить своє відображення в умінні фіксувати порушення семантичної і морфологічної тотожності при зміні константних ознак фонем. Тому у пробі 1.3. нами вивчався стан сформованості у молодших дошкільників навички слухового контролю. За основу ми брали далекі звуки за акустико-артикуляційними ознаками.

Проба 1.3. Дослідження навички слухового контролю на фонологічному рівні („Так чи ні”).

Обладнання: іграшки (мишка, зайчик, рибка, лисичка).

Опис ігрового завдання: Логопед показує дитині іграшку, повідомляє, що буде називати її то правильно, то ні. Дитина повинна уважно слухати і на правильне називання кивати, а на помилкове заперечно хитати головою.

Інструкція: Ось мишка. Я буду повторювати слово „мишка”. Якщо я говоритиму правильно – зроби ось так (стверджувальний кивок логопеда), а якщо я помилюся – так (заперечне хитання головою).

Рівні допомоги: повторне називання в уповільненому темпі, акцентована вимова конфліктного звука.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...