Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прогнозування на лексико-фонологічному рівніУ зв’язку з тим, що прогнозування входить до структури дій розуміння [10], ми діагностували стан сформованості у молодших дошкільників із ЗНМ прогнозування на лексико-фонологічному рівні. Дослідження відбувалось на матеріалі словосполучень, речень та текстів.

Проба 8.1. Дослідження стану сформованості прогнозування на лексико-фонологічному рівні („Я почну, а ти – продовжуй”).

Обладнання: предметні картинки (морква, огірок, яблуко, цукерка; пакетик соку, чашка чаю, склянка молока, тарілка каші; книжка, альбом для малювання, пензлик, картина; сюжетні картинки (зайчик гризе моркву, хлопчик п’є томатний сік, дівчинка читає книжку).

Мовленнєвий матеріал:

Зайчик гризе... (моркву)

Сашко п’є томатний... (сік)

Дівчинка Оля читає цікаву... (книжку)

Опис ігрового завдання: Логопед пропонує дитині доповнити названі ним речення, дібравши відповідну предметну картинку.

Інструкція: Я почну, а ти – продовжуй.

Рівні допомоги: показ логопедом сюжетної картинки.

Визначення рівня сформованості смислового контролю

Операція смислового контролю виконує функцію знаходження і виправлення помилок як у процесі породження, так і розуміння висловлювань [10].

У пробі 9.1. дитина мала оцінити правильність розповіді казки логопедом, в якій тим були умисно допущені помилки.

Проба 9.1. Виявлення наявності смислового контролю („Так чи не так?”).

Обладнання: ілюстрації до казки „Курочка Ряба”.

Мовленнєвий матеріал: Жили-були дід та баба. (Так чи не так?) Була у них курочка Ряба. (Так чи не так?) Знесла Ряба Колобок. (Так чи не так?) Дід бив-бив – не розбив. (Так чи не так?) Баба била-била – не розбила. (Так чи не так?) Мишка бігла, хвостиком махнула, Колобок упав та й покотився по доріжці в ліс. (Так чи не так?) Дід плаче. (Так чи не так?) Баба плаче. (Так чи не так?) А курочка кудкудаче: „Не плач, діду! Не плач, бабо! Я знесу вам Колобка не простого, а золотого!” (Так чи не так?).

Опис ігрового завдання: Логопед розповідає казку „Курочка Ряба”, на кожне речення запитуючи у дитини: „Так чи не так?”. У процесі розповіді педагог навмисно припускається помилок, використовуючи епізоди з казки „Колобок”. Дитина на питання логопеда ствердно чи заперечливо хитає головою.

Інструкція: Послухай казочку, тільки слухай її дуже уважно, бо я можу помилитися.

Рівні допомоги: демонстрація ілюстрацій до казки.

Вищеозначена методика дозволила нам всебічно вивчити лексичну сторону імпресивного мовлення молодших дошкільників із ЗНМ та показати її різноплановість. Аналіз результатів вказаної методики діагностики дозволив по-новому підійти до створення корекційно-розвивальної роботи у лексичній ланці та знайшов своє логічне відображення у відповідному розділі програмно-методичного комплексу.Література

1. Аркин Е. А. Ребенок от года до четырех лет. – М. – Л.: Учпедгиз, 1931. – 197 с.

2. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – М.: АПН РСФСР, 1961. – 471 с.

3. Жукова Н. С. Процессы системного усвоения родного (русского) языка при нарушенном и нормальном развитии детской речи: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Л., 1976. – 25 с.

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – Екатеринбург: Изд-во АРД ЛТД, 1998. – 320 с.

5. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: “Богдана”, 2003. – С. 77 – 138.

6. Леонтьев А. А. Психолингвистический анализ семантики и грамматики: На материале онтогенеза речи / отв. ред. А. А. Леонтьев. – М.: Наука, 1990. – 165 с.

7. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Наук. керівник авт. колективу З. П. Плохій. – К., 1999. – 287 с.

8. Патрина К. Т. О понимании значения слов дошкольниками // Вопросы психологии. – 1959. – №4. – С. 59 – 65.

9. Соботович Є. Ф. Зміст та особливості роботи щодо формування семантичної структури слова у дітей з вадами розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. / За ред. Бондаря В. І., Луцько К. В. – К.: Інститут дефектології АПН України, 2000. – С. 155 – 158.

10. Тищенко В. В. Формування інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників: Дис. … канд пед. наук. – К., 1999. – 225 с.

11. Трофименко Л. І. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення: Дис. … канд пед. наук. – К., 2004. – 190 с.

УДК 616.89-008.434.5-053.4

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...