Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вид літератури та вид виданняЗавдання видавничої діяльності полягає у випуску друкованих творів – літературних творів, що пройшли певну видавничу обробку і були відтворені поліграфічним способом тиражного розмноження з метою їх розповсюдження.

Поширення друкованих творів стало можливим тоді, коли кожен з них почав відповідати потребам певних сфер виробничого і громадського життя, задовольняти певні потреби окремих читачів, які однаково потребують книг для відпочинку, роботи, навчання і підвищення кваліфікації. Очевидно, що одна й та сама книга не може бути одночасно і довідником, і книгою для розваги. Тому друковані твори неоднорідні і потребують від працівників видавництв ще й спеціальних знань.

Яким би кваліфікованим не був коректор, він ніколи належно не виконає свої завдання, якщо не буде знати особливості книги як друкованого твору. Розуміння того, яку форму слова слід використати у тексті, як краще його виправити, дає коректору знання вчення про види літератури і види видань.

Відповідно до того, яку сферу діяльності мають обслуговувати друковані твори, їх поділяють на окремі групи, що мають назву видів літератури. Видом літератури називають сукупність закінчених авторами і надрукованих творів літератури, що мають певне призначення та відрізняються єдністю змісту, функції і читацького призначення.

Різниця між друкованими творами полягає:

- у змісті твору (про що йде мова та в якій формі);

- суспільному призначенні книги у широкому значенні (наукова діяльність, освіта, виробництво) та у вузькому (для вивчення і запам’ятовування, простого читання, отримання довідки і т. д.);

- читацькому призначенні: для масового читача, читача-спеціаліста і неспеціаліста, для дорослого чи дитини і т. д.;

- пристосуванні книги до певних умов користування (читання за столом чи у похідних умовах, на короткий час чи тривале використання).

Друковані твори кожного виду літератури неоднорідні за читацьким призначенням, що потребує пристосування тексту, самого викладу до рівня розуміння певного читача, до звичних для нього форм запису інформації. Так, читач може бути підготованим спеціалістом і людиною, що не отримала спеціальної підготовки у певній галузі знань. Вирізняють і такий тип аудиторії, як масовий читач, що означає для книги можливість бути прочитаною будь-ким. Розрізняють також дорослих читачів і дітей різного віку. Читачеві-дитині, що не знає багатьох слів, слід, наприклад, пояснити окремі слова у примітках. В одній книзі дозволено вживати всі терміни і весь запас слів літературної мови, а в інших – слова мають бути ретельно дібрані.

Одні твори призначені для вибіркового читання (словники, довідники), інші потребують послідовного вивчення усього тексту. Одні розраховані на роки використання, інші, наприклад, періодичні, функціонують дуже нетривалий час, інформація у них швидко стає застарілою. Тому, залежно від зазначених факторів, одні видання забезпечують спокійне тривале читання, а інші – оперативне знаходження потрібного матеріалу. Усе це вимагає під час підготовки видання до друку враховувати умови використання друкованого твору або його цільового призначення, що впливають на структуру літературного твору, оформлення, зовнішню обробку твору і сприяють появі творів певного виду. Групування видань за видами дозволяє створити наукове підґрунтя обробки тексту та його оформлення, підвищити якість друкованих творів. Типізація видань дозволяє провести спеціалізацію видавництв і друкарень з випуску певного виду літератури і видів видань.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...