Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИЗБІРНИК

Нормативно-правових актів України

У сфері охорони державної таємниці

та конфіденційної інформації,

Що є власністю держави

 

 

Київ-2007

ЗМІСТ

I Конституція України, Кодекси  
1.1. Конституція України (витяг ст.ст. 9,17,32,34,41,54)  
1.2. Кримінальний кодекс України (витяг ст. ст. 328-330,422)  
І.З. Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг ст. ст. 212-2,212-3,212-5,212-6)  
1.4. Кодекс законів про працю України (витяг ст. 40)  
II Закони України  
П.1.«Про Службу безпеки України» (витяг ст.ст. 1,2,8,10,24,25,36) від 25.03.1992 р.№2229-ХІІ  
П.2. «Про інформацію» (витяг ст. ст. 1,6,9,10,26-30,37,45-47) від 02.10.1992р. №2657-ХІІ  
113. «Про контррозвідувальну діяльність» (витяг ст. ст. 1,6,7) від26.12.2002р.№374  
П.4.«Про оперативно-розшукову діяльність» (витяг ст.ст. 1,6-11) 18.02.1992 р.№2135-ХП  
П.5.«Про державну таємницю» (витяг ст. ст. 1,14-16,18,19) від 12.01.1994р. № 3855-XU  
П.6.«Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р.№1906-1У  
П.7.«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 31.05.2005р.№2594-ІУ  
ІІ.8.«Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» (витяг ст. ст. 1,6,8,11-13) від 21.01.1994 р.№ 3857-ХП  
III Укази Президента України  
ПІ.Л.«Про положення про технічний захист інформації в Україні» від 27.09.1999р. № 1229/99  
Ш.2.«Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць» від 29.05.2006 р№ 452/2006  
Ш.З«Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації» від 14.12.20 04 р№ 1483/2004.  
Ш.4«Про затвердження Положення про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства» від 17.07.2006р№ 621/2006  
IV Постанови Кабінету Міністрів України  
ІУ.І.«Про затвердження концепції технічного захисту інформації в Україні» від 08.10.1997р№ 1126  
IV.2.«Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» від 27.11.1998 р № 1893  
IV.3.«Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю» від 08.06.1998 р № 838  
IV.4.«Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць» від 04.04.2001 р№ 325  
IV.5.«Про забезпечення захисту державної таємниці під час приватизації (корпоратизації) державних ПІДПРИЄМСТВ» від 17.07.2003 р№ 1114  
ІV.6. «Про заходи щодо вдосконалення системи охорони державної таємниці» від 15.10.2003 р№ 625-р  
IV.7.Витяг з «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 2.10.2003 №1561-12  
V. Накази Служби безпеки України та спільні накази з іншими відомствами  
V.I.«Про затвердження Положення про експертні комісії з питань державної таємниці» від 14.12.2004 №696  
V.2. «Про забезпечення охорони державної таємниці та Інструкції щодо заповнення форми звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та порядку його подання»від 18.02.2005р.№96  
V.3.«Про Порядок виконання заходів, спрямованих на погодження проектів планів приватизації державного майна підприємств (планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств), які провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею» від 27.10.2005р. №2846/562  
V.4. «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається» від 13.05.2002р. №174/136  
V.5.«Про затвердження Інструкції про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання» від 03.03.1997р. 25/7  
V.6. «Про затвердження Типового положення про секретний архівний підрозділ державного органу, підприємства, установи і організації» від 03.03.1997р. №26/8  
V.7. «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, впровадженням, обслуговуванням, дослідженням ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі технічного захисту інформації» від 29.12.2000р.№ 89/67  
V.8. Звід відомостей, що становлять державну таємницю від 12.08.2005№440  

 
 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Витяг ст. ст. 9, 17,32, 34,41, 54)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № ЗО, cm. 141) (Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях Конституційного Суду

 

Розділі ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 9.Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції" України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

Стаття17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Україн­ського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціону­вання будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Розділ II

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...