Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформаційні зв'язкиУ програмі Excel досить легко ввести зіслання на клітки, розташовані в іншій таблиці. Після встановлення зіслання значення, що знаходяться в клітках, будуть автоматично обновлятися.

Для звертання до значення клітки, розташованої на іншому робочому аркуша, потрібно вказати ім'я цього аркуша разом з адресою відповідної клітки. Наприклад, для звертання до клітки В3 на робочому аркуші2 необхідно увести формулу: =Аркуш2!B3. Адреси кліток повинні бути написані латинськими буквами. Інформаційне зв'язування двох кліток можна спростити, якщо скопіювати значення вихідного клітки в буфер, а потім виконати команду вставки із буферу.

МАЙСТЕР ФУНКЦІЙ

Програма Excel має близько 400 вбудованих функцій. Їх застосування різноманітне, але пам’ятати їх немає потреби. Для виклику "майстра функцій" потрібно зробити активною клітку, в яку записують формулу, і виконати команду "Функція…" пункту головного меню "Вставка".

У вікні "Вставка функцій" спочатку вибирають категорію, а пізніше потрібну функцію. У нижній частині вікна появиться пояснення про застосування функції. Клацнувши по "ОК" появиться добудовник формул для встановлення вхідних даних (чисел і адрес кліток). Є такі категорії функцій: фінансові, дата і час, математичні і статистичні, зіслання і масиви, робота з базою даних, текстові, логічні. Розглянемо деякі:

Фінансові:

=DDB(початкова вартість; залишкова вартість; час повної амортизації)– обчислює величину амортизації засобу за один період;

=FV(процентна ставка за період; загальна кількість­ періодів виплат­ річної ренти; виплата, яка проводиться в кожний період; вартість або сума всіх майбутніх платежів; 0 або 1, які означають, чи буде проводитись виплата).

Переконайтеся, що для аргументів ставка і загальна кількість періодів вимірюються в одних вимірах. Якщо проводяться помісячні виплати по трирічному вкладу із розрахунку 40% річних, то ставка має бути 40%/12 , а кількість періодів 4*12. Якщо проводяться щорічні платежі, то ставка буде 40%, а період 4.

Всі аргументи, які означають кошти, які ви платите (наприклад, депозитні вклади), зображуються від’ємними числами. Наприклад, ви вклали 2000 грн. під 35% річних на термін 2 роки з нарахуванням відсотків щомісячно запишеться =FV(35%/12;24;;-2000;) результатом буде 3 987,37 грн.

Дата і час:

=TODAY() – ввести сьогоднішню дату;

Математичні:

=MDETERM(масив)–визначає визначник матриці (виділених кліток);

=INT(число)–відкидає дробову частину так, що залишається лише ціла частина числа.

=SUMIF(діапазон для сумування; умова)- сумує числа з вказаного діапазону, якщо виконується умова. Наприклад, =SUMIF(A1:C6;>6,8;) - знайде суму всіх чисел, які більше 10 у діапазоні кліток A1:C6;Статистичні

=AVERAGE(діапазон)–обчислює середнє значення чисел діапазону;

=MAX(діапазон)–знаходить найбільше число з діапазону;

=MIN(діапазон)–знаходить найменше число з діапазону.

Логічні:

=IF(логічна умова; дія при вірності умови; дія, якщо умова не виконується).

Наприклад, обчислити 10% знос основного засобу, якщо він першої категорії і 25% для інших. Припускаємо, що вартість основних засобів у клітці A1, а категорія – у В1. Тоді формула запишеться, як =IF(В1=1; А1*10%;А1*20%).

=AND(умова1;умова2;…) – коли всі умови виконуються, вираз має значення істина;

=OR (умова1;умова2;…) – коли хоча б одна із умов виконується, вираз має значення істина.

Для редагування функції слід клацнути "мишкою" по клітці, де знаходиться функція, і по кнопці fx y рядку стану панелі інструментів. З’явиться вікно майстра функцій. У вікні подається назва функції і перелічуються її аргументи. Зробивши зміни, варто клацнути по командній кнопці ОК.

Функції можуть зв'язуватися оператором композиції, коли одна (внутрішня) функція є аргументом іншої (зовнішньої) функції. Для утворення композиції введіть звичайним образом зовнішню функцію і виділіть клітки, де вона розташована. Потім активізуйте складальний рядок і клацніть у ній по аргументі, замість якого повинна бути вставлена внутрішня функція. Після цього запустіть "Майстер функцій" і виберіть внутрішню функцію. Цей процес потрібно повторити для кожної внутрішньої функції, якщо вкладень багато. При цьому варто пам'ятати, що аргументи функцій відокремлюються один від одного комами.

Приклад2. Обчислити знос основного засобу, якщо він першої категорії становить 10%, 25% для 2 і 5% для 3 категорії. Тоді формула запишеться: =IF(В1=1; А1*10%;IF(В1=2;А1*25%;А1*5%)).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...