Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обчислення підсумківДля обчислення проміжних та загальних підсумків таблиці необхідно скористатися в меню "Дані" командою "Підсумки", попередньо виділивши дані. Далі вибирають операцію: обчислення суми, кількість значень, максимум, мінімум, середнє, кількість чисел і ін. Вибравши поля, слід натиснути ОК.

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке робочі листи?

2. Як визначається адреса клітки електронної таблиці?

3. Що можна записати в клітку електронної таблиці?

4. Як завантажити Excel?

5. Назвіть склад рядка меню.

6. Що означають значки …,►, ü перед командою?

7. Як додати потрібну панель інструментів?

8. Як закрити Excel?

9. Як відкрити файл?

10. Що відбувається після виконання команди “Відкрити”?

11. Як знайти потрібну папку у вікні “Папка”?

12. Як зберегти файл з новим іменем?

13. Як захистити інформацію від інших користувачів?

14. Як виправити знайдену помилку?

15. Як відмітити декілька непослідовних рядків таблиці?

16. Як вирівняти по центру усі записи таблиці?

17. Як виглядає число у форматі "Грошовий формат"?

18. Які арифметичні дії можливі у формулах?

19. Як копіювати формулу з однієї клітки в іншу?

20. Як обчислити середнє арифметичне чисел у виділених клітках?

21. Як знайти суму вмісту вибраних кліток?

22. Коли і як використовується логічна функція IF?

23. Як виконують округлення при бухгалтерських обчисленнях?

24. Які дії можуть виконуватися при форматуванні?

25. Чи можна відформатувати набраний текст у клітках?

26. Яке вирівнювання встановлюється у полі "по горизонталі"?

27. Як вибрати розмір шрифту?

28. Як закріпити заголовок таблиці?

29. Що таке сортування "за зростанням" і "за спаданням"?

30. Які розміри аркуша паперу А4?

31. Яку орієнтацію може мати аркуш паперу?

32. Які розміри полів встановлені "по замовчуванню"?

33. Як розмістити лист на меншій кількості аркушів?

34. Які базові різновиди діаграм і графіків?

35. Як вставити малюнок в електронну таблицю?

36. У скільки кроків створюється діаграма?

37. Як змінити розміри діаграми?

Вправи для закріплення:

1. Виконайте такі дії:

завантажте Excel;

створіть таблицю такого змісту:

Прізвище Відпрацьовано годин Тарифна ставка Нараховано, грн.
Коваль В.Г. 8,15  
Сидор С.Т. 9,12  
Пуль Л.В. 7,87  
Бурий А.С. 10,54  
Всього      

визначте значення кліток в колонці "нараховано";

підрахуйте значення сум "Всього";додайте стовпчики в дану таблицю:

Премія Всього нараховано, грн. Прибутковий податок Пенсійний фонд Соцстрах Фонд безробіття Всього вирахувано До видачі, грн.

· Дані обчисліть за таким принципом: премія (якщо стаж до 3 років – 5 % від нарахованої суми, якщо стаж від 3 до 5 років – 10%, якщо стаж від якщо 5 до 10 років – 15%, якщо стаж більше 10 років –20% від нарахованої суми зарплати); внески до Пенсійного фонду(для сум до 525 грн. – 0% від нарахованої суми, для сум більше 525 грн. – 2% від нарахованої суми); соцстрах (для сум менше 525 грн. – 0,5%, для решти – 1%); фонд безробіття ( 0,5% від нарахованої суми).

Для обчислення прибуткового податку використайте шкалу:

Нараховано (грн.) Прибутковий податок
До 740 (нараховано – пенсійні – соцстрах – безробіття – 200 грн.)*15%
Більше 740 (нараховано – пенсійні – соцстрах – безробіття)*15%

збережіть таблицю під іменем "вправа 3" в папці "Вправи".

Зауваження: при обчисленні прибуткового податку беруть ціле число від нарахованої суми!

2. Виконайте такі дії:

завантажте Excel;

відкрийте таблицю "Вправа 3" і виконайте наступне:

а) вирівняйте всі клітки таблиці по центру (по горизонталі і вертикалі);

б) встановіть в цілому тексті шрифт "Courier New" розміром 14 пт і напівжирним стилем;

в) скопіюйте дані із "Лист1" у "Лист2";

г) перейменуйте "Лист1" на "Січень", а "Лист2" –на "Лютий";

д) посортуйте всі дані в листі "Січень" в порядку збільшення суми до видачі;

е) відфільтруйте таблицю за значеннями стовпчика "До видачі" більше 100 грн.

є)збережіть таблицю під іменем "Вправа 4";

ж)роздрукуйте "Лист1" на принтер.

· Обчисліть середню зарплату.

· Обчисліть максимальну і мінімальну зарплату.

· На листі 2 сформуйте Платіжну відомість. Назвіть лист 1 – Розрахункова відомість, лист 2 – Платіжна відомість.

Збережіть таблицю під іменем "зарплата" на диску А:.

Самоконтроль

Формули, які мають бути отримані при розв’язання вправи 1:

  A B C D E F
Прізвище Відпрацьовано годин Тарифна ставка Нараховано, грн. Премія Всього нараховано, грн.
Коваль В.Г. 8,15 =B2*C2 =IF(D2<3;D2*5%;IF(D2<=5;D2*10%;IF(D2<=10;15;D2*20%))) =D2+E2
Сидор С.Т. 9,12 =B3*C3 =IF(D3<3;D3*5%;IF(D3<=5;D3*10%;IF(D3<=10;15;D3*20%))) =D3+E3
Пуль Л.В. 7,87 =B4*C4 =IF(D4<3;D4*5%;IF(D4<=5;D4*10%;IF(D4<=10;15;D4*20%))) =D4+E4
Бурий А.С. 10,54 =B5*C5 =IF(D5<3;D5*5%;IF(D5<=5;D5*10%;IF(D5<=10;15;D5*20%))) =D5+E5
Всього     =SUM(D2:D5) =SUM(E2:E5) =SUM(F2:F5)

 

  G H I J K L
Прибутковий податок Пенсійний фонд Соцстрах Фонд безробіття Всього вирахувано До видачі, грн.
=IF(F2<740;(F2-H2-I2-J2-200)*15%;(F2-H2-I2-J2)*15% =IF(F2<525;F2*0%;F2*2%) =IF(F2<525;F2*0,5%;F2*1%) =F2*0,5% =G2+H2+ I2+J2 =F2-K2
=IF(F3<740;(F3-H3-I3-J3-200)*15%;(F3-H3-I3-J3)*15% =IF(F3<525;F3*0%;F3*2%) =IF(F3<525;F3*0,5%;F3*1%) =F3*0,5% =G3+H3+ I3+J3 =F3-K3
=IF(F4<740;(F4-H4-I4-J4-200)*15%;(F4-H4-I4-J4)*15% =IF(F4<525;F4*0%;F4*2%) =IF(F4<525;F4*0,5%;F4*1%) =F4*0,5% =G4+H4+ I4+J4 =F4-K4
=IF(F5<740;(F5-H5-I5-J5-200)*15%;(F5-H5-I5-J5)*15% =IF(F5<525;F5*0%;F5*2%) =IF(F5<525;F5*0,5%;F5*1%) =F5*0,5% =G5+H5+ I5+J5 =F5-K5
=SUM(G2:G5) =SUM(H2:H5) =SUM(I2:I5) =SUM(J2:J5) =SUM(K2:K5) =SUM(L2:L5)

Отримані результати:

Прізвище В/г Т/с Н Премія Всього Приб.
Коваль В.Г. 8,15 1 075,80 грн. 215,16 грн. 1 290,96 грн. 186,87 грн.
Сидор С.Т. 9,12 1 459,20 грн. 291,84 грн. 1 751,04 грн. 253,46 грн.
Пуль Л.В. 7,87 897,18 грн. 179,44 грн. 1 076,62 грн. 155,84 грн.
Бурий А.С. 10,54 1 275,34 грн. 255,07 грн. 1 530,41 грн. 221,53 грн.
Всього     4 707,52 грн. 941,50 грн. 5 649,02 грн. 596,17 грн.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...