Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для даних задач складіть формули з використанням логічних операторів1.При добровільному страхуванні домашнього майна за договорами терміном до 1 року страхові платежі вносять у таких розмірах: при страхуванні на 2 або 3 місяці-30% річного платежу, 40%- 4 або 5 місяців, 50%-6 або 7 місяців, 60%- 8 або 9 місяців,70%-10 або 11місяців.

Обчислити розміри страхових платежів для таких даних: суми річних платежів (грн.): 1128, 2125, 1308; строк страхування (місяців): 2; 7; 10;

2. Ввізне мито для юридичних осіб на нові транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згорання з об’ємом циліндра не більше 1000 куб. см. становить 0,2 ЕКЮ за 1 куб. см., понад 1000 куб. см.., але не більше 1500 куб.см.0,5 ЕКЮ за 1 куб. см., з об‘ємом 1500 куб. см.., але не більше, ніж 3000 куб.см.0,6 ЕКЮ за 1 куб. см., понад 3000 куб.см.-0,8 ЕКЮ за 1 куб.см.

Обчислити величину мита, якщо об‘єм циліндра становить 800, 1800, 2800, 3700 (куб. см.)

3. Пенсії за віком призначають чоловікам, які досягли 60 років і мають 25 років стажу, та жінкам, які досягли 55 років і мають 20 років стажу, в розмірі 55% середньомісячного заробітку за останній рік роботи. Величина пенсії збільшується на 1 % для чоловіків, які мають понад 25 років стажу, і жінок, які мають понад 20 років стажу.

Обчислити якщо: середньомісячні оклади 230, 453, 258, 345 грн., а роки роботи – 25, 26, 26, 27 – для чоловіків; а оклади 189, 210,230,190 грн. і роки роботи – 20,23,24,21 – для жінок.

4. Ввізне мито для юридичних осіб на нові транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згорання з об’ємом циліндра не більше 1500 куб. см. становить 0,5 ЕКЮ за 1куб. см., понад 1500 куб. см. але не більше 2500 куб. см. 0,6 ЕКЮ за 1 куб. см., понад 2500 куб. см. – 0,7 ЕКЮ за 1 куб. см.

Обчислити величину мита, якщо об’єм циліндра становить 1200, 2700, 400 (куб. см.)

5. Доплату за оволодіння професією встановлюють за весь термін навчання у такому розмірі: 1-й місяць-75%; 2-й місяць-60%; 3-й місяць-40% тарифної ставки робітника з відрядною оплатою праці. Протягом 4-го місяця і на подальший термін навчання встановлюють доплату в розмірі 20% відповідної тарифної ставки робітника першого розряду. Крім того, за виготовлення продукції учневі нараховують заробітну плату згідно з діючими нормами і розцінками.

Обчислити заробіток учнів відповідно до таких даних: тарифні ставки 85, 95 год.; час навчання: 2; 5 місяців; кількість продукції : 3; 5 шт.; розцінки - 4,5 ; 7,1 грн.

6. Розмір збору за проїзд по автомобільних дорогах України автобусів іноземних власників становить (залежно від кількості посадочних місць): до 12 включно - 50 євро, в'їздний збір з транспорту і 0.1 євро за кожен кілометр відстані, від 13 до 30 місць – 125 євро в'їздний збір з транспорту і 0.25 євро за кожен кілометр відстані, понад 30 місць – 175 євро в'їздний збір з транспорту і 0.3 євро за кожен кілометр відстані.Обчислити розмір збору, якщо автобуси мають 8;14;25;30;32 місці, а відстані становлять 258;525;372;879;512 км.

7. При перевиконанні плану з фондоутворюючих показників до 3% /включно/ для коригування нормативів застосовують коефіцієнт зниження 0,7; від 3.1 до 7.0 %- 0.5 ; від 7.1% і більше-0.25.

Обчислити коефіцієнти при таких відсотках перевиконання : 2.5; 5; 10; 23; 14.

8. Трактористам, а також бригадирам тракторних бригад нараховують оплату за безперервний стаж роботи за спеціальністю в таких розмірах: стаж від 3 до 5 років – 6% суми річного заробітку; від 5 до 10 років – 8 % суми річного заробітку; від 10 до 15 років – 10% річного заробітку.

Обчислити величину додаткової оплати, якщо річний заробіток становить 923; 1345; 2341; 1543; 1239, а стаж роботи – 7; 6; 3; 18;23.

9. Розмір збору за проїзд великовагових транспортних засобів із загальною масою понад 36 тонн (якщо маса менша від 36 тонн, то транспорт не вважається великоваговим ) на 1км відстані становить: від 36 до 60 тонн-120 грн., від 61 до 85 тонн-150грн., від 86 до 100 тонн - 170 грн., понад 100 тонн – за кожну тонну додатково 63 грн.

Обчислити розмір збору за проїзд, коли маса становить 72;51;78;96;115 тонн, а віддаль-350;720;1253;596;341км.

10.Величина премії за впровадження нової техніки, технології, комплексної механізації і автоматизації залежить від економічної ефективності та визначається наступним чином: якщо річна економічна ефективність нижча від 1 тис.грн., то величина премії становить 5% річної економічної ефективності; 1..50 тис.грн.-2%; 50..100 тис.грн.-1,7 % і більше 100 тис.грн.-0,3%.

Обчислити величину премій при таких річних економічних ефектах, тис. грн.: 2 ; 25; 7; 34; 78; 135.

11.За позику на несезонні запаси товарно-матеріальних цінностей і за кредит на оборот матеріальних цінностей та затрат на заробітну плату понад контрольну цифру кредитування протягом не більше ніж 60 днів сплачують 6% річних, а коли понад 60 днів – 10 %. За кредит на оборот у межах контрольної цифри відсотки не виплачують.

Обчислити суму платежу, якщо розмір позики (грн.) 18000, 25000, 1000, 7000; кількість днів:28, 64, 0, 52.

12. Норми втрат від бою скляної тари при транспортуванні автомобільним або гужовим транспортом мінеральної води становить, залежно від дальності перевезень: 0,05% - до 25 км включно; 0,07% - від 25 км до 50 км включно; понад 50 км норма збільшується на 0,01% за кожні наступні 50 км.

Обчислити втрати, якщо віддаль становить 3; 15; 45; 70; 21км, а ціна товару відповідно 120; 170; 280; 983; 250 грн.

13.Аліменти вираховують щомісячно із суми нарахованої зарплати в такому розмірі: на1 дитину -25% заробітної плати, на 2 дітей - 33%, на 3 дітей і більше - 50% заробітної плати. Обчислити величину аліментів, якщо заробіток становить: 381 грн., 1172 грн., 1126 грн., 287 грн., кількість дітей–2; 4; 3 ;1 чол.

14. Для матеріального заохочення працівників, які залучені для збору відходів чорних металів, нараховують премію залежно від реалізації лому. При здачі до 100 тонн лому за рік нараховують 10% коштів, отриманих від реалізації, від100 до500тонн-6,2%; від 500 до 1500 тонн-3%; від1500 до 5000тонн-1%; від 5000 до 10000тонн-0,7% і понад 10000тонн – 0,55%.

Обчислити величину заохочення, якщо здано 75;150;730;3500;7200(тонн), а ціна 1 тонни становить 200 грн.

15. Винагороди залежно від стажу роботи, можуть бути виплачені в такому розмірі: при стажі роботи від 1 до 3 років-75 % середньомісячної зарплати; від 3 до 5 – 100%; від 6 до 10 років–120%; понад 10 років – 150 %. При стажі роботи менше одного року винагороду не виплачують. Обчислити величину винагороди, якщо стаж становить: 7; 4; 3; 18 років; 6 місяців, а зарплата – 345; 456; 567; 358; 456 грн.

Самоконтроль

Формули, отримані при розв’язанні вправи 3:

1.=IF(OR(A2=2;A2=3);B2*30%;IF(OR(A2=4;A2=5);B2*40%;IF(OR(A2=6;A2=7);B2*50%;IF(OR(A2=8;A2=9);B2*60%;IF(OR(A2=10;A2=11);B2*70%;0)))))

Строк Платіж Сума
338,4
1062,5
915,6

2. =IF(A2<1000;A2*0,2;IF(A2<1500;A2*0,5;IF(A2<3000;A2*0,6;A2*0,8)))

Обєм Сума

3. =IF(B2<25;0;A2*(55+(B2-25))%)-для чоловіків

=IF(F2<20;0;D2*(55+(E2-20))%)- для жінок

Оклад Стаж Сума   Оклад Стаж Сума
126,5   103,95
253,68   121,8
144,48   135,7
196,65   106,4

4. =IF(A2<=1500;A2*0,5;IF(A2<=2500;A2*0,6;A2*0,7))

Обєм Сума

5. =IF(B2=1;A2*D2*75%;IF(B2=2;A2*D2*60%;IF(B2=3;A2*D2*40%;A2*D2*20%)))+C2*D2

Ставка Час К-сть Розцінка Сума
4,5
7,1 170,4

6. =IF(A2<=12;50+0,1*B2;IF(A2<30;125+0,25*B2;175+0,3*B2))

Місць Відстань Сума
75,8
256,25
438,7
328,6

7. =IF(A2<=3;0,7;IF(A2<=7;0,5;0,25))

% Коефіціент
2,5 0,7
0,25
0,25
0,25

8. =IF(B2<3;0;IF(B2<5;A2*5%;IF(B2<10;A2*8%;A2*10%)))

Оклад Стаж Премія
73,84
107,6
117,05
154,3
123,9

9. =IF(A2<36;0;IF(A2<=60;120*B2;IF(A2<=85;B2*150;IF(A2<=100;170*B2;(A2-100)*63+170*B2))))

Маса Км Оплата

10. =IF(A2<1;5%;IF(A2<50;2%;IF(A2<100;1,7%;0,3%)))

Ефективність Премія
0,02
0,02
0,02
0,02
0,017
0,003

11. =IF(B2<=60;A2*6%;A2*10%)

Позика Дні %

12. =IF(A2<=25;B2*0,05%;IF(A2<=50;B2*0,07%;B2*0,07%+B2*INT((A2-50)/50)*0,01%))

Віддаль Ціна %
0,06
0,085
0,196
0,6881
0,125

13. =IF(B2=1;A2*25%;IF(B2=2;A2*33%;IF(B2>=3;A2*50%;0)))

З/п Дітей Аліменти
125,73
71,75

14. =IF(A2<100;A2*$B$2*10%;IF(A2<500;A2*$B$2*6,2%;IF(A2<1500;A2*$B$2*3%;IF(A2<5000;A2*$B$2*1%;
IF(A2<10000;A2*$B$2*0,7%;A2*$B$2*0,55%)))))

Зібрано Ціна Сума
 
 
 
 

15. =IF(A2<1;0;IF(A2<3;B2*75%;IF(A2<=5;B2*100%;IF(A2<10;B2*120%;B2*150%))))

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...