Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИСистема управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Access 2003. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів баз програмування.

Запуск системи Access здійснюється з ОС Windows аналогічно тому, як запускається будь-яка інша прикладна програма. Після її завантаження на екрані дисплея з’являється вікно системи, на передньому плані якого знаходиться вікно створення або відкриття бази даних.

Одна з основних переваг СУБД Access полягає в тому, що вона має прості та зручні засоби обробки декількох таблиць у одній базі даних. Таблиця - це місце зберігання даних. Вона є основним об’єктом бази даних.

У СУБД перших поколінь для кожної таблиці створювався свій файл бази даних. Для спільного використання таблиць у цих СУБД використовують спеціальні програми-утиліти. Потім для спільного використання таблиць почали використовувати спеціальні команди, які мають виконуватись перед початком роботи з базою даних для так званого зв’язування таблиць.

Зберігання кількох таблиць у одній базі даних має цілий ряд переваг:

1. Можливість розподілу даних за таблицями згідно зі змістом.

2. Табличне подання даних дозволяє модернізувати кожну таблицю окремо.

3. Редагування даних в одному місці системи автоматично приводить до автоматичного їх редагування в іншому місці.

У системі Access є різні способи управління даними: система віконного меню, панелі інструментів, контекстне меню, комбінації клавіш.

Система Access має велику кількість кнопок на панелі інструментів і велику кількість спецпрограм, які отримали назву “майстри”. Так, є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм, майстер сторінок і т.д. Майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування задачі. Для зручності роботи майстри поділяються на етапи(кроки). Користувач може пропускати деякі кроки, повертатися до попередніх.

Система Access має зручні засоби копіювання рядків, полів, фрагментів однієї таблиці до іншої. Крім того можна отримувати копії таблиць чи їх структур. Таблицю однієї бази можна перенести до іншої бази.

Access має розвинену систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць. Умови запиту задаються.

За допомогою майстра форм користувач може сам визначити форму виводу даних на екран. При виведенні документів на друк, крім форм, використовують також звіти, формат яких відповідає стандартним форматам паперу.

Система Access має потужну довідкову систему. Для отримання допомоги треба встановити вказівник миші на кнопці із знаком запитання і натиснути ліву клавішу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...