Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кодекс Етики Професійних бухгалтерів(Набирає чинності 1 червня 2011 р.)

Київ

Палата аудиторів України Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України 2010

Рада з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів

Рада з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів Міжнародна федерація бухгалтерів П'ята авеню 545, 14-й поверх, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 СІЛА

Цей Кодекс етики професійних бухгалтерів створений Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("РМСЕБ"), незалежним органом, що встановлює стандарти у рамках Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). РМСЕБ розробляє та публікує високоякісні стандарти етики та інші стандарти для професійних бухгалтерів, що становлять суспільний інтерес, для застосування в усьому світі. Вона заохочує організації, що є членами МФБ, приймати високі стандарти етики для своїх членів та підтримує передові етичні практики на глобальному рівні. РМСЕБ заохочує також міжнародні дебати з етичних питань, що постають перед бухгалтерами.

Цю публікацію можна завантажити з інформаційного інтернет-сайту МФБ: http://www.ifac.org. Затверджений текст опублікований англійською мовою.

Завдання МФБ - служити суспільним інтересам, зміцнювати бухгалтерську професію в усьому світі та сприяти розвиткові економіки різних країн світу шляхом установлення високоякісних професійних стандартів та заохочення до їх додержання, сприяння міжнародній конвергенції таких стандартів, а також у тому, щоб висловлювати свою думку у питаннях, що становлять суспільний інтерес, і у яких знання та досвід професійних бухгалтерів є найдоречнішим

Авторське право на це видання © липень 2009 р. належить Міжнародній федерації бухгалтерів (МФБ) Усі права застережені. Дозвіл на копіювання цієї публікації надається за умови використання копій у навчальних курсах або для особистого використання, але не для продажу чи розповсюдження, та за умови зазначення на кожному примірнику такої інформації: "Авторське право (с) липень 2009 р. належить Міжнародній федерації бухгалтерів (МФБ). Усі права захищені. Використовується з дозволу МФБ».

Для отримання дозволу на відтворення, зберігання або передачу цього документу, звертайтесь premissions@ifac.org

©Copyright International Federation of Accountants, 2009

(Набирає чинності 1 червня 2011 р.)

 

ЗМІСТ

Сторінка

ПЕРЕДМОВА ..................................................................................

ЧАСТИНА А: ЗАГАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОДЕКСУ

100 Вступна частина та фундаментальні принципи..........

110 Доброчесність .................................................................

120 Об'єктивність...................................................................130 Професійна компетентність та належна ретельність ..

140 Конфіденційність............................................................

150 Професійна поведінка.....................................................

ЧАСТИНА Б: ПРОФЕСІЙНІ БУХГАЛТЕРИ-ПРАКТИКИ

200 Вступна частина........................................................................

210 Професійне призначення..........................................................

220 Конфлікт інтересів.....................................................................

230 Повторні висновки....................................................................

240 Гонорари та інші типи винагороди.........................................

250 Маркетинг професійних послуг...............................................

260 Подарунки та знаки гостинності.............................................

270 Відповідальне зберігання активів клієнта...............................

280 Об'єктивність: всі послуги........................................................

290Незалежність: завдання з аудиту та огляду..............................

291Незалежність ..............................................................................

ЧАСТИНА В: ПРОФЕСІЙНІ БУХГАЛТЕРИ В БІЗНЕСІ

300 Вступна частина........................................................................

310 Потенційні конфлікти...............................................................

320 Складання та подання інформації............................................

330 Підготовка компетентність.......................................................

340 Фінансові інтереси ....................................................................

350 Заохочення..................................................................................

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.............................................................

ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ..........................................

 

 

Завдання Міжнародної федерації бухгалтерів, як зазначено в її Конституції, - служити суспільним інтересам, постійно зміцнювати бухгалтерську професію в усьому світі, сприяти розвиткові стабільної економіки різних країн світу шляхом установлення високоякісних професійних стандартів та заохочення їх додержання, просування міжнародної конвергенції таких стандартів, а також у тому, щоб висловлювати думку з питань, що становлять суспільний інтерес, і у яких знання та досвід професійних бухгалтерів є найдоречнішим. На виконання цього завдання Рада МФБ заснувала Раду з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів з метою розробки та публікації, відповідно до її повноважень, високоякісних етичних та інших стандартів для професійних бухгалтерів для використання в усьому світі.

Кодекс етики професійних бухгалтерів визначає етичні вимоги для професійних бухгалтерів. Організації-члену МФБ або фірмі не дозволяється застосовувати менш жорсткі стандарти, ніж зазначені в цьому Кодексі. Однак, якщо закон або нормативний акт забороняє організації-члену або фірмі дотримуватись деяких розділів цього Кодексу, вони повинні дотримуватись усіх інших розділів цього Кодексу.

У деяких юрисдикціях можуть існувати вимоги та керівні положення, що відрізняються від цього Кодексу. У таких юрисдикціях професійні бухгалтери повинні знати про ці відмінності та дотримуватись більш жорстких вимог і керівних положень, якщо це не заборонено законом або нормативним актом.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...