Главная Обратная связь

Дисциплины:


Номенклатура та ізомерія. 11. Укажіть клас сполуки, формула якої приведена нижче11. Укажіть клас сполуки, формула якої приведена нижче

A. *Естер

B. Простий ефір

C. Полуацеталь

D. Ацеталь

E. Карбонова кислота

 

12. Вкажіть, до якого класу органічних сполук можна віднести продукт повного ацетилювання гліцерину.

A. *Складний ефір

B. Простий ефір

C. Кетон

D. Ацеталь

E. Фенол

 

13. Який з перелічених естерів називають малоновим ефіром?

A. *Диетиловий естер малонової кислоти

B. Моноетиловий естер малонової кислоти

C. Диметиловий естер малонової кислоти

D. Монометиловий естер малонової кислоти

E. Метилетиловий естер малонової кислоти

 

14. Укажіть до якого класу відноситься сполука:

A. *Естер

B. Простий ефір

C. Полуацеталь

D. Ацеталь

E. Карбонова кислота

 

15. До якого класу органічних сполук відноситься новокаїн?

A. *Естерів

B. Простих ефірів

C. Гідразидів

D. Амідів

E. Ангідридів

 

16. Анестезин застосовують як місцево анестезуючий засіб. Виберіть із зазначених назв ту,яка відповідає цьому препарату.

A. *Етиловий ефір n-амінобензойної кислоти.

B. Метиловий ефір n-амінобензойної кислоти.

C. Пропіловий ефір n-амінобензойної кислоти.

D.Етилбензоат

E. Метилбензоат

 

17. Анестезин – препарт місцево-анестезуючої дії

Він являє собою естер:

A. *n-амінобензойної кислоти

B. Саліцилової кислоти

C. Сульфанілової кислоти

D. Антранілової кислоти

E. Метанілової кислоти

 

Одержання

18. Етилацетат одержують з оцтового альдегіду за допомогою:

A.*Реакції Тищенка

B. Конденсації Кляйзена

C. Конденсації Перкіна

D. Альдольної конденсації

E. Реакції Кучерова

 

19. Назвіть продукт складноефірної конденсації ацетальдегіду (реакції Тищенка):

A. * Етилацетат

B. Ацетон

C. Кротоновий альдегід

D. Малоновий ефір

E. Ацетооцтовий альдегід

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...