Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 20. Похідні вугільної кислоти1. До якого класу органічних сполук відноситься сечовина:

A. *Амідокислот

B. Гідроксікислот

C. Оксокислот

D. Сульфокислот

E. Галогенокислот

 

2. Сечовина є похідним вугільної кислоти. Серед наведених назв виберіть ту, яка відповідає сечовині:

A. *Диамід вугільної кислоти

B. Моноамід вугільної кислоти

C. Етиловий ефір карбамінової кислоти

D. Диетиловий ефір вугільної кислоти

E. Диметиловий ефір вугільної кислоти

 

3. У водних розчинах кислот або лугів при нагріванні сечовина легко гідролізується з утворенням...

A. * CO2 и NH3

B. CO и NH3

C. CO2 и N2

D. CO и N2

E. CO2, N2 і H2O

Розділ 21. Г ЕТ Е Р О Ц И К Л І Ч Н І С П О Л У К И

Три- і чотиричленні гетероцикли

1. Для три- та чотиричленних гетероциклів характерними є реакції:

A .* приєднання з розкриттям циклу

B. Електрофільного і нуклеофільного заміщення

C. Радикального заміщення

D. Радикального приєднання

E. Полімеризації

 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки

З одним гетероатомом

Неконденсовані
пірол фуран тіофен
конденсовані
індол

Номенклатура

1. При утворенні назв органічних сполук за замісниковою номенклатурою ІЮПАК органічні сполуки розглядають як похідні вуглеводнів, в молекулі яких атоми водню заміщені на інші атоми або атомні групи. Яка із приведених назв дана по замісниковій номенклатурі:

A. *фуран-2-карбонова кислота

B. пропіловий спирт

C. дибутиловий ефір

D. триметиламін

E. хлористий ізобутил

2. Виберіть найбільш вірну назву продукту повного гідрування тіофену:

A. *2,3,4,5-Тетрагідротіофен

B. 1,2,3,4,5-Пентагідротіофен

C. 2,3-Дигідротіофен

D. 3,4-Дигідротіофен.

E. 1,2-Дигідротіофен.

 

3. Який гетероцикл входить до складу молекули триптофану:

A. *Індол

B. Пірол

C. Піридин

D. Імідазол

E. Пурин

 

4. Ядро індолу входить до складу природної амінокислоти:

A. *Триптофан

B. Гістидин

C. Пролін

D. Серотонін

E. Тирозин.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...