Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семичленні гетероциклічні сполуки. 1. До семичленних гетероциклів відносять азепіни і діазепіни, до яких відносять препарат еленіум1. До семичленних гетероциклів відносять азепіни і діазепіни, до яких відносять препарат еленіум. Яку дію проявляє даний препарат?

A. *Транквілізуючу

B. Знеболюючу

C. Антимікробну

D. Протитуберкульозну

E. Протипухлинну

 

Конденсовані системи

Гетероциклів

Похідні пурину

 

1. Для зазначеної сполуки виберіть вірну назву:

A. *6-амінопурин

B. 4- амінопурин

C. 2-амінопурин

D. 8-нітропурин

E. 8-амінопурин

 

2. Виберіть сполуку, яку можна використати для синтезу аденіну (6-амінопурину) в одну стадію:

A. *6-Хлорпурин

B. Гіпоксантин

C. Сечова кислота

D. Ксантин

E. Теофілін

 

3. Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворені замкненої спряженої системи пурину і відповідає правилу Хюккеля.

A. * 10

B. 6

C. 26

D. 14

E. 18

 

4. Який з перелічених гетероциклів є основою сечової кислоти:

A. * Пурин

B. Акридин

C. Піразин

D. Піримідин

E. Піридин

 

5. Родоначальною структурою для сечової кислоти є:

A. *Пурин

B. Індол

C. Піримідин

D. Імідазол

E. Піридин

 

6. Сечова кислота відноситься до:

 

A. * двоосновних триатомних кислот

B. Одноосновних, двохатомних кислот

C. Триосновних, одноатомних кислот

D. Двохосновних, двохатомних кислот

E. Триосновних, триатомних кислот

 

7. Сечова кислота відноситься до гетероциклічних сполук і є сильною кислотою. Вкажіть основність сечової кислоти?

A. * Двохосновна

B. Одноосновна

C. Трьохосновна

D. Чотирьохосновна

 

8. Сечова кислота утворює з водними розчинами лугів кислі і середні солі. Солі сечевої кислоти називають:

 

A. *уратами

B. уреїдами

C. ксантагенанами

D. барбітуратами

E. оксалатами

 

9. Аллопурінол – засіб для лікування подагри та сечокам’яної хвороби. Які з перерахованих тверджень не узгоджуються із структурою та властивостями аллопурінолу?

A.* Не може утворювати солей з гідроксидом натрію

B. Є похідним пурину

C. Вміщує три піридинових та один пірольний атом азоту

D. Здатний до лактим-лактамної таутомерії

E. Володіє ароматичним характером

 

 

10. Аденін, гуанін, ксантин і гіпоксантин - похідні пурину. Скільки і які гетероатоми входять у родоначальну структуру:

A. * чотири атоми азоту

B. один атом азоту і три атоми кисню

C. два атоми азоту і два атоми кисню

D. три атоми азоту і один атом кисню

E. нічого з переліченого

 

11.Виберіть правильну назву для пуринового алкалоїду теоброміну:

A. *3,7-диметилксантин

B. 1,3,7- триметилксантин

C. 1,3-диметилксантинD. 3,8- диметилксантин

E. 1,8- диметилксантин

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...