Главная Обратная связь

Дисциплины:


До якого класу органічних сполук можна віднести фруктозуA. *Багатоатомний кетоспирт

B. Альдегідоспирт

C. Багатоатомний спирт

D. Спиртокислота

E. Альдегідокислота

 

7. Який із моноцукрів відноситься до представників альдогексоз?

А. *Глюкоза

В. Рибоза

С. Дезоксирибоза

D. Фруктоза

E. Ксилоза

 

8. Яку з цих сполук можна віднести до 5 атомних альдегідоспиртів?

A. *Глюкоза.

B. Арабіноза.

C. Рибоза.

D. Ксилоза.

E. Фруктоза.

 

9. Глюкоза відноситься до моноцукрів і є гетерофункціональною сполукою. Вказати її належність до:

A. * Aльдегідоспиртів

B. Кетоспиртів

C. Етерів

D. Естерів

E. Кислот

Будова

10. Вкажіть, при якому атомі вуглецю знаходиться глікозидний гідроксил в молекулі глюкопіранози

A. *С1

B. С2

C. С3

D. С4

E. С6

 

Стереомерія

11. Який з моносахаридів не є ізомером глюкози?

A. *рибоза

B. галактоза

C. маноза

D. фруктоза

E. ксилоза

12. Оптична активність моносахаридів зумовлена:

A. * наявністю асиметричних атомів карбону в молекулі

B. асиметрією кристала

C. ускладненням обертання навколо σ-зв'язку

D. наявністю альдегідної чи кетонної групи

E. кількістю гідроксильних груп в молекулі

 

13. Молекули моносахаридів містять кілька асиметричних атомів вуглецю. Вкажіть кількість стереоізомерів для кетогексози формули:

A. *вісім

B. шість

C. десять

D. чотири

E. п’ять

 

14. Вкажіть кількість асиметричних атомів вуглеводу в нециклічній формі глюкози:

A. *4

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

 

Одержання

15. Який моносахарид є кінцевим продуктом гідролізу крохмалю

А. * Глюкоза

В. Фруктоза

С. Маноза

D. Рибоза

E. Галактоза

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...