Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аніони І аналітичної групи1. За сучасною класифікацією аніони поділяють на три аналітичні групи. Груповим реагентом для першої аналітичної групи аніонів є нітрат барію, який утворює осади з такими аніонами:

A.*PO43-, CO32-, SO42-

B.BrO3-, Br-, ClO4-

C.CH3COO-, S2-, I-

D.NO3-, NO2-, HCOO-

E.Cl-, Br-, OH-

 

2. Єдиного принципу розподілу аніонів на групи немає, у більшості випадків класифікація аніонів базується на різниці в розчинності солей барію та срібла відповідних аніонів. До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють нерозчинні у воді солі:

A.* Барію

B.Плюмбуму

C.Срібла

D.Бісмуту

E.Ртуті

3. Досліджуваний розчин з розчином барію хлориду утворює білий осад нерозчинний ні в кислотах, ні в лугах. Який склад отриманого осаду?

A.*Барію сульфат

B.Барію сульфіт

C.Барію карбонат

D.Барію оксалат

E. Барію фосфат

4. Визначення аніонів I аналітичної групи проводять при дії:

A.*Розчину BaCl2 в нейтральному або слабколужному середовищі

B.Розчину BaCl2 в кислому середовищі

C.Розчину AgNO3 в кислому середовищі

D.Розчину мінеральної кислоти

E.Розчину лугу

5. Для виявлення CO2 в повітрі можна використати:

А.*Водний розчин Ca(OH)2

В. Водний розчин NaOH

С. CaO

D. Fe (OH)2

E. Кристалічний NaOH

6. Якою реакцією можна виявити арсеніт - іон (AsO33-) в присутності арсенат - іону (AsO43-)?

A.*Арсеніт - іони в слабколужному розчині знебарвлюють розчин йоду.

B.Арсеніт - іони в слабкокислому розчині знебарвлюють розчин брому.

C.Арсеніт - іони в кислому середовищі виділяють з калію йодиду йод.

D.Арсеніт - іони і арсенат - іони необхідно попередньо відокремити, а потім виявляти дією аргентум нітрату.

E.Арсеніт - іони сильнолужному середовищі реагують з калію йодидом і виділяють йод.

7. Арсеніт- та арсенат-іони входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для визначення названих іонів є реакція з розчином:

А.*Аргентум (І) нітрату

В. Антипірину

С. Натрій гідроксиду

D. Калій йодиду

E. Амоній гідроксиду

 

8. До розчину, в якому находяться аніони І аналітичної групи, додали розчин амонію молібдату у нітратній кислоті і нагріли. Утворився жовтий кристалічний осад. Наявність яких аніонів обумовлює такий аналітичний ефект?

A.*Аніони PO43- та AsO43-

B.Аніони AsO33-

C.Аніони S2O32–

D.Аніони SO32–

E.Аніони C2O42–

 

9. Оберіть реагенти для виявлення сульфат-іонів в розчині, що містить карбонат-, сульфат-, тіосульфат-, фосфат-іони:

А.* Ba(NO3)2, HCl

В. CaCl2, NH4OH

С. AgNO3, HNO3

D. BaCl2, H2O

Е. Ba(NO3)2, NaOH

10. Зазначте реагенти, що дозволяють визначити йони As(III) та As(V) реакцією Зангер-Блека:A.* ZnO, HCl, HgCl2

B.H2S, HCl,

C.ZnO, HCl

D.ZnO, HCl, AgNO3

E.HCl, NaH2PO4

11. Розчин арсенату натрію можна відрізнити від разчину арсеніту за допомогою наступного реактиву:

A.*Магнезійна суміш

B.Калія сульфату

C.Калія нітрату

D.Натрію хлориду

E.Натрію фториду

12. При додаванні до аналізованого розчину розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний в кислотах. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

A.*Сульфат-іонів

B.Хлорид-іонів

C.Нітрат-іонів

D.Перманганат-іонів

13. Розчин арсенату натрію можна відрізнити від разчину арсеніту за допомогою наступного реактиву:

A.*Магнезійна суміш

B.Калія сульфату

C.Калія нітрату

D.Натрію хлориду

E.Натрію фториду

14. При додаванні до аналізованого розчину розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний в кислотах. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

A.*Сульфат-іонів

B.Хлорид-іонів

C.Нітрат-іонів

D.Перманганат-іонів

15. За сучасною класифікацією аніонів груповими реагентами є: нітрат барію; нітрат срібла, які утворюють осади з відповідними аніонами. До першої групи аніонів належать аніони SO32-; PO43-, CO32-, SO42-; CrO42- тощо. Вказати груповий реагент для першої групи аніонів:

A.*Розчин Ba(NO3)2

B.Група не має групового реагенту

C.Розчин AgNO3

D.Розчин NaOH

E.Розчин NH3

 

16. Якою реакцією можна виявити тіосульфат - іон в присутності сульфіт - іона:

A.*Дією розчином сульфатної кислоти

B.Дією розчином йоду

C.Дією розчином калію перманганату в кислому середовищі.

D.Дією розчином барію хлориду

E.Дією розчином натрію гідроксиду

 

17. Щоб запобігти гідролізу сульфіту натрію до його розчину необхідно додати:

A.*Невелику кількість розведеного розчину лугу

B.Кристалічного натрію сульфіту

C.Дистильовану воду, щоб зменшити початкову концентрацію солі

D.Розчин натрію хлориду

E.Підкислити розчин невеликою кількістю будь-якої мінеральної кислоти

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...