Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аніони ІІ аналітичної групи1. За сучасною класифікацією аніонів груповими реагентами є: нітрат барію; нітрат срібла. До другої групи аніонів належать аніони Cl-, Br-, I-, S2-. Вказати груповий реагент для другої групи аніонів:

A.*Розчин AgNO3

B.Розчин Ba(NO3)2

C.Розчин NaOH

D.Розчин NH3

E.Група не має групового реагенту

 

2. Єдиного принципу розподілу аніонів на групи немає, у більшості випадків класифікація аніонів базується на різниці в розчинності солей барію та

срібла відповідних аніонів. До другої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у воді солі:

A.* Срібла

B.Ртуті

C.Барію

D.Бісмуту

E.Плюмбуму

 

3. Під час аналізу реакційної суміші , що містить аніони галогенів і сульфіду, додається хлорна вода. У якій послідовності будуть перебігати процеси окислення аніонів?

A.*Сульфід , йодид , бромід

B.Бромід , йодид , сульфід

C.Йодид , бромід , сульфід

D.Сульфід , бромід , йодид

E.Йодид , бромід , сульфід

4. Який аніон зсідає першим від дії нітрату срібла на реакційну суміш?

A.*Аніон йодиду

B.Аніон броміду

C.Аніон хлориду

D.Аніон роданіду

E.Аніон фториду

5. Досліджувана суміш вміщує іони Cl, Br та I в еквімолярних кількостях. Послідовність утворення осадів при аргентометричному титруванні буде визначатися:

А. * Добутком розчинності утворюваних галогенідів срібла.

В. Константою гідролізу нітрату срібла.

С. Вибором способу титрування – прямим чи зворотнім.

D. Концентрацією індикатора.

Е. Іонною силою розчину.

6. Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони йодиду, броміду, хлориду та сульфіду. Який реагент є груповим на ці аніони (друга аналітична група аніонів)?

A.*Аргентуму нітрат у 2М нітратній кислоті.

B.Барію хлорид.

C.Барію нітрат.

D.Груповий реагент відсутній.

7. В розчині присутні аніони Cl-і Br-. Назвіть реагент для виявлення Br-:

A.*Хлорна вода

B.Бромна вода

C.Гіпсова вода

D.Вапнякова вода

E.Баритова вода

8. До аналізованого розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду. Хлороформний шар забарвився в оранжевий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

A.*Бромід -іонів

B.Йодид- іонів

C.Сульфіт-іонів

D.Сульфат-іонів

9.Аналітичним ефектом дії розчину калій йодиду на безбарвні аніони-окисники в присутності хлороформу є:

А.*Поява кольору вільного йоду

В. Зміна агрегатного стану

С. Поява осаду та його розчинення у надлишку реактиву

D. Виділення бульбашок газу

E. Випадання осаду білого кольору

10. До підкисленого аналізованого розчину додали хлороформ і розчин натрію нітриту. Хлороформний шар забарвився в червоно-фіолетовий колір. Це свідчить про присутність в розчині:A.*Йодид -іонів

B.Бромід -іонів

C.Хлорид-іонів

D.Сульфіт-іонів

11. До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився чорний осад, нерозчинний в розчині аміаку, але розчинний при нагріванні в розведеній азотній кислоті. Який аніон присутній в розчині :

A.*Сульфід-іон.

B.Йодид-іон.

C.Хлорид-іон.

D.Бромід-іон.

E.Арсеніт-іон.

12. До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився жовтуватий осад, нерозчинний в азотній кислоті і частково розчинний в розчині аміаку. Який аніон присутній в розчині :

A.*Бромід-іон.

B.Йодид-іон.

C.Хлорид-іон.

D.Судьфід-іон.

E.Арсеніт-іон.

13. Для ідентифікації йодид-іонів в досліджуваному зразку КІ проводять фармакопейну реакцію з:

A.*Свинцю нітратом

B.Калію дихроматом

C.Натрію карбонатом

D.Барію нітратом

E.Ртуть (ІІ) нітратом

14. Яким реагентом Ви скористаєтесь для відокремлення осадів AgCl i AgI?

A.*Водним розчином аміаку.

B.Концентрованою нітратною кислотою.

C.Розведеною нітратною кислотою.

D.Концентрованим розчином калію хлориду.

E.Розчином сульфатної кислоти.

15. Аналітичним ефектом дії розчину йоду на аніони- відновники є:

A.*Знебарвлення розчину йоду

B.Виділення бульбашок газу

C.Розчинення осаду

D.Поява забарвлення розчину

E.Випадання осаду

 

16. Які аніони з розчином срібла (І) нітрату утворюють осад, розчинний в 12%-му розчині амонію карбонату ?

A.*Хлорид-іони

B.Бромід-іони

C.Сульфід-іони

D.Иодид-іони

E.Тіоціанат-іони

 

17. Які аніони в азотнокислому середовищі з розчином срібла (І) нітрату утворюють осад ясно-жовтого кольору, нерозчинний в 12%-ом розчині амонію карбонату, але частково розчинний в розчині аміаку?

A.*Бромід-іони

B.Хлорид-іони

C.Йодид-іони

D.Тіоціанат-іони

E.Бромат-іони

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...