Главная Обратная связь

Дисциплины:


Осаджувальне титрування1. Дисоціацію малорозчинних речовин (типу AgCl чи BaSO4) характеризують з допомогою спеціальної константи, що називається:

A.* Добутком розчинності

B.Константою Больцмана

C.Ступенем іонізації

D.Йонным добутком

E.Постійною Планка

 

2. Який індикатор застосовують у методі Фаянса-Ходакова при визначенні йодиду натрію?

А. *Еозин

В. Метилоранж

С. Дифенілкарбазон

D. Хромат калію

Е. Залізо-амонійні галуни

3. Для стандартизації розчину срібла нітрату використовують стандартну речовину:

A.*Натрію хлорид

B.Калія гідроксид

C.Бісмуту нітрат

D.Калія хромат

 

4. Для приготування 10% розчину К2CrО4 (індикатора в методі Мора) розраховану наважку зважують:

A.*На техно-хімічних терезах

B.На аналітичних терезах

C.З точністю до 0,0001 г;

D.З точністю до 0,001 г.

 

5. Вкажіть схему реакції осадження титранту з вихідною (стандартною) речовиною для подальшого використання цього титранту в аналізі

лікарської субстанції методом меркуриметрії:

A.*Меркурій (І) нітрат + натрій хлорид

B.Меркурій (ІІ) нітрат + амоніак

C.Меркурій (ІІ) нітрат + натрій хлорид

D.Меркурій (І) нітрат + амоніак

 

6. Які робочі розчини [титранти] використовують у методі осаджувального титрування, що називається метод Фольгарда?

A.*AgNO3 і NH4SCN

B.H2SO4 і NaOH

C.Na2S2O3 і K[I3]

D.KMnO4 і KBrO3

E.HClO4 і KOH

 

7. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації тощо. Яку реакцію використовують при аргентометричному титруванні?

A.*Реакцію осадження

B.Реакцію окислення бромідів до вільного брому

C.Реакцію окислення-відновлення

D.Реакцію нейтралізації

E.Реакцію комплексоутворення

 

8. Визначення хлоридів натрію і калію в медичних препаратах здійснюють методом:

А. *Аргентометрія, метод Мора.

В. Окислювально-відновне титрування.

С.Алкаліметрія.

D. Ацидиметрія .

Е.Комплексонометрія.

9. Аналізована суміш містить калію нітрат і калія хлорид. Запропонуйте індикаторний метод кількісного визначення калія хлориду.

A.*Аргентометрія (по Мора)

B.Йодометрія

C.Йодхлоріметрія

D.Перманганатометрія

E.Броматометрія

 

10. Для аналізу фармацевтичного препарату калію йодиду застосували метод осаджувального титрування - аргентометрію, а саме метод Фаянса--Ходакова. В якості індикатора придатний:

A.* Флуоресцеїн

B.Калію хромат

C.Залізоамонійні галуни

D.Дифенілкарбазон

E.Тіоціонатний комплекс заліза (ІІІ)

 

11. Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:A.*Флуоресцеїну

B.Метилового червоного

C.Калію хромату

D.Амонію феруму (III) сульфату

E.Фенолфталеїну

 

12. Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A.*Аргентометрію

B.Йодометрію

C.Комплексонометрію

D.Кислотно-основне титрування

 

13. Якою речовиною можна визначити наявність хлорид-іонів в питний воді?

A .*Розчином срібла нітрату

B.Розчином йоду

C.Розчином бромата калію

D.Розчином натрія гідроксиду

E.Розчином аміаку

 

14. Залізо-амонійні галуни як індикатор використовують:

А. *В аргентометрії, метод Фольгарда

В. В аргентометрії, метод Мора

С. В алкаліметрії

D. В ацидиметрії

Е. У комплексонометрії

15. Яка речовина є індикатором під час аргентометрічного визначення іонів хлору за способом Мора?

A.*Хромат калію

B.Флюоресцеїн

C.Еозин

D.Залізоамонійні галуни

E.Дихромат калію

 

16. Як називається метод, який базується на реакціях осадження галогенів у вигляді малорозчинних солей ртуті (І)?

A.*Меркурометрією

B.Аргентометрією

C.Роданометрією

D.Меркуриметрією

E.Цериметрією

 

17. Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії. В якості індикатора застосували:

A.* Дифенілкарбазон

B.Метиловий червоний

C.Фенолфталеїн

D.Флуоресцеїн

E.Фероїн

18. Які індикатори відносяться до адсорбційних:

А.*Дифенілкарбазид

В. Фенолфталеін

С. Сульфосаліцилова кислота

D. Метилоранж

Е. Еріохром чорний Т

 

19. Який аналітичний ефект спостерігається під час фіксування точки еквівалентності за способом Мора?

A.*Випадіння осаду цегляно - червоного кольору

B.Забарвлення розчину у червоний колір

C.Забарвлення розчину у жовтий колір

D.Утворюється осад малинового кольору

E.Утворюється осад жовтого кольору

 

20. Який аналітичний ефект спостерігається під час фіксування точки еквівалентності за способом Фольгарда?

A.*Забарвлення розчину у червоний колір

B.Утворення осаду малинового кольору

C.Забарвлення розчину у жовтий колір

D.Випадіння осаду бурого кольору

E.Випадіння осаду жовтого кольору

 

21. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації. Яку реакцію використовують при титруванні фізіологічного розчину?

A.*Реакцію осадження

B.Реакцію окислення бромідів до вільного брому

C.Реакцію окислення-відновлення

D.Реакцію нейтралізації

E.Реакцію комплексоутворення

 

22. Що є робочим розчином під час фіксування точки еквівалентності за способом Фольгарда?

A.*Роданід амонію

B.Хлорид натрію

C.Нітрат срібла

D.Хромат калію

E.Дихромат калію

 

23. Для визначення масової частки срібла нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за методом Фольгарда. Титрування проводять у присутності індикатора:

A.*Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

B.Розчину калію хромату (w=5 %)

C.Розчину флуоресцеїну (w=0,5 %)

D.Спиртового розчину дифенілкарбазону (w=1-2 %)

E.Розчину натрію еозінату (0,1М)

 

24. При визначенні хлориду натрію по методу Фольгарда застосовують:

А. *Зворотне титрування, аргентометрія

В. Пряме титрування, аргентометрія

С. Титрування замісника

D. Зворотне титрування, меркуриметрія

Е. Пряме титрування, меркуриметрія

 

25. Оберіть метод аналізу, яким можна визначити сумарний вміст СаCl2 і NaBr у розчині:

A.*Аргентометрія

B.Ацидиметрія

C.Комплексонометрія

D.Перманганатометрія

E.Алкаліметрія

26. Який первинний стандарт застосовують для стандартизації розчину Hg2(NO3)2:

А. *Натрію хлорид

В. Натрію бромід

С. Натрію сульфат

D. Гідроксид натрію

Е. Біхромат натрію

 

27. Пряме титрування розчину калію йодиду стандартним розчином аргентуму нітрату за методом Фаянса можливо за допомогою адсорбційного індикатора:

А. *Флуоресцеїн

В. Залізо-амонійний галун

С. Калію хромат

D. Метиловий червоний

Е. Крохмаль

 

28. В методі тіоціанатометрії використовують вторинний стандартний розчин калію тіоціанату, який стандартизують за стандартним розчином:

А. *Аргентум нітрату

В. Кислоти хлоридної

С. Килоти сульфатної

D. Ферум(ІІ) сульфату

Е. Купрум(ІІ) нітрату

 

29. Який стандартний розчин (титрант) використовують у методі Фольгарда за способом прямого титрування?

А.* Амоній роданід

В. Калій дихромат

С. Калій хромат

D. Аргентум нітрат

Е. Натрій хлорид

 

30. Для кількісного визначення аргентуму в фармацевтичному препараті застосували метод Фольгарда. Для фіксування кінцевої точки титрування використовують iндикатор :

A.*Залiзо-амонiйний галун

B.Натрiю еозинат

C.Калiю хромат

D.Крохмаль

 

31. Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення калію хлориду:

A.*Аргентометрія

B.Нітритометрія

C.Перманганатометрія

D.Йодиметрія

E.Йодхлориметрія

 

32. Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіологічному розчині хімік-аналітик застосував метод Мора, титрантом якого є:

A.*Аргентуму нітрат

B.Амонiю тіоціонат

C.Натрію тетраборат

D.Меркурію (І) нітрат

E.Меркурію (ІІ) нітрат

 

33. Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин і відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату. Який метод аналізу був застосований:

A.*Метод Мора

B.Метод Фольгарда

C.Метод Фаянса-Ходакова

D.Меркурометричне титрування

 

34. При визначенні вмісту аргентуму по методу осадження після кислотного розчинення його сплаву, правильно використати метод:

A.*Метод Фольгарда

B.Метод Мора

C.Пряму аргенметрію по Гей-Люссаку

D.Метод Фаянса-Ходакова

E.Пряму меркурометрію

 

35. При визначенні вмісту натрію хлориду в ін’єкційних розчинах найзручніше використати:

A.*Метод Мора

B.Метод Фольгарда

C.Методом Гей-Люссака

D.Методом Фаянса-Ходакова

E.Методом кислотно-основного титрування

 

36. Розчин калія йодиду титрують стандартним розчином срібла нітрату. Як індикатор придатний:

A.*Калія хромат

B.Флуоресцєїн

C.Залізо-амонійний галун

D.Натрію арсенат

E.Калія йодид

 

37. Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за методом Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності індикатора:

A.*Розчину флуоресцеїну (w=0,5 %)

B.Розчину калію хромату (w=5 %)

C.Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

D.Спиртового розчину дифенілкарбазону (w=1-2 %)

E.Розчину натрію еозінату (0,1М)

 

38. Для визначення масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині використовують метод прямого титрування за методом Мора. Титрування проводять у присутності індикатора:

A.*Розчину калію хромату (w=5 %)

B.Розчину флуоресцеїну (w=0,5 %)

C.Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

D.Спиртового розчину дифенілкарбазону (w=1-2 %)

E.Розчину натрію еозінату (0,1М)

 

39. Який робочий розчин (титрант) використовують в методі аргентометрії?

A.*Розчин нітрату срібла

B.Розчин нітрату ртуті(ІІ)

C. C.Розчин нітрату заліза(ІІІ)

D.Розчин фториду срібла

E.Розчин ацетату срібла

 

40. Визначення галогенид-іонів по методу Фольгарда слід проводити:

A.*У азотнокислому середовищі

B.У оцтовокислому середовищі

C.У нейтральному середовищі

D.У слаболужному середовищі

E.У сильно лужному середовищі

 

41. Галогенід-іони в лікарських засобах визначають методом титрування в основі якого лежать реакції:

A.* Осадження

B.Окислення

C.Відновлення

D.Кислотно-основні

E.Комплексоутворення

 

42. До 10,00 см3 0,1000 моль\дм3 розчину натрію хлориду додали 10,20 дм3 0,1000 моль/дм3 розчину аргентум нітрату в присутності калій хромату.Осад набуває забарвлення:

A.* Червоно-коричневого кольору

B.Блідо-жовтого кольору

C.Червоного кольору

D.Осад залишиться білим

E.Чорного кольору

 

43. Досліджувана суміш вміщує іони Cl–, Br– та I– в еквімолярних кількостях.

Послідовність утворення осадів при аргентометричному титруванні буде

визначатися:

A.* Добутком розчинності утворюваних галогенідів срібла

B.Константою гідролізу нітрату срібла

C.Вибором способу титрування – прямим чи зворотнім

D.Концентрацією індикатора

E.Іонною силою розчину

 

44. При меркуриметричному визначенні якої речовини використовується індикатор дифенілкарбазон:

A.*Натрій хлориду

B.Калій йодиду

C.Калію перманганату

D.Борної кислоти

E.Йоду

 

45. Що викликає методичну помилку при титруванні по методу Мора:

A.*Перетитрування

B.Недотитрування

C.Нестійкість індикатора

D.Присутність хлорид-іонів

E.Присутність бромід-іонів

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...