Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальна характеристика РОЗЧИНів(Закон Рауля, Осмометрія, Ебуліоскопія, кріоскопія, Закони Коновалова)

1. У відповідності з законом Генрі, парціальний тиск парів розчиненої речовини прямопропорційний його

A.*Молярній частці

B. Масовій частці

C. Молярній масі

D.Об’ємній частці

E.Моляльній концентрації

2. Колігативні властивості розчинів залежать тільки від

А. *Числа частинок

В. Тиску і температури

C. Числа фаз

D. Властивостей розчиненої речовини

E. Числа компонентів

 

3.Який із приведених нижче розчинів одинакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

A. *Алюмінію нітрат

B.Глюкози

C. Натрію хлорид

D.Магнію сульфат

E. Калію йодид

 

4. Визначення підвищення температури кипіння водно-спиртових сумішей є фармакопейним методом кількісного визначення спирту в цих сумішах. Цей метод називається

A. *Ебуліоскопія

B.Кріоскопія

C.Осмометрія

D. Віскозиметрія

E. Потенціометрія

5.Кріоскопічна стала рівна пониженю температури замерзания розчину який містить 1 моль речовини в

A.*1000г розчинника

B. 1 літрі розчинника

C. 100г розчину

D. 1 літрі розчину

E.1000г розчину

6.Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші заснований на експериментальному визначенні

A. *Температур кипіння

B. Температур кристалізації

C. Опору

D. Температур розчинення

E. Осмотичного тиску

7.Цинк хлорид використовується в якості в'язкого та асептичного засобу. Визначите масову долю розчину, який містить 5 г ZnCl2 в 100 г розчину.

A. *5 %

B. 10 %

C. 0,5 %

D. 0,1 %

E. 0,01 %

8.Водні розчини солей використовуються як лікарські форми. При однаковій молярності максимальне значення йонної сили характерне для розчину

A. *MgSО4

B. AgNО3

C. NaNО2

D. NaCl

E. KI

9.При визначенні кількості еритроцитів лаборант помилково помістив кров у 9 % розчин NaCl . Яке явище буде спостерігатися?

A. *Плазмоліз

B. Гемоліз

C. Гемоліз і плазмоліз

D. Лізис

E. Залишаються без змін

 

10.При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується

A. *Ізотонічний коефіцієнт

B. Осмотичний коефіцієнт

C. Коефіцієнт активності

D.Кріоскопічна константа

E. Ебуліоскопічна константа

11.Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині, як ізотонічні розчини?

A. *700 – 800кПа

B. 200 – 300кПа

C. 300 – 400кПа

D. 500 – 600кПа

E.900 – 1000кПа

12.Який осмотичний тиск у розчинах ліків, що застосовують в медицині, як ізотонічні до крові?

A. *740 – 780 кПа

B. 420 – 448 кПа

C. 900 – 960 кПа

D. 600 – 670 кПаE. 690 – 720 кПа

13.Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині в якості ізотонічних розчинів або кровозамінників?

A. *770-800 кПа

B. 200-300 кПа

C. 300-400 кПа

D. 500-600 кПа

E. 900-1000 кПа

14.Ізотонічність – одна із вимог, яка ставиться до ін’єкційних розчинів. Що відбувається з еритроцитами поміщеними в гіпотонічний розчин?

A. *Набухають і руйнуються

B. Зморщуються

C.Змінюють колір

D. Набувають заряду

E. Змін немає

 

15. Пониженя температури кристалізації розчину пропорційне концентрації розчиненої речовини, вираженої

A.*Моляльністю

B. Молярною часткою

C. Молярністю

D. Масовою часткою

E. Молярною масою еквівалента

16.Ізотонічність – обов’язкова вимога, яка ставиться до інфузійних розчинів і очних крапель. Чи ізотонічні при одній температуре 1 % розчини глюкози і калій йодиду?

A. *Ні

B. Так

C. Так при 310 К

D. Так при 298 К

E. Так при 273 К

17. Були приготовлені водні розчини сахарози, CaCl2, КCl, Na2SO4, AlCl3 одинакової моляльності. Який із вище перелічених розчинів буде замерзати при більш високій температурі?

A. *Сахарози

B. AlCl3

C. CaCl2

D. КCl

E. Na2SO4

18. Серед перечислених водних розчинів лікарських речовин, моляльність яких становить 0,1 моль/кг, максимальне підвищення температури кипіння відповідає розчину

A. *Натрію ацетату

B. Глюкозі

C. Нікотиновій кислоті

D.Етанолу

E. Аскорбіновій кислоті

19. Азеотропні суміші застосовують у фармації. Яке співвідношення характеризує склад пари та розчину у точках екстремуму на кривих Коновалова?

A.(пари) = х (розчину)

B. х (пари) < х (розчину)

C. х (пари) > х (розчину)

D.х (пари) = 2 х (розчину)

E. 2 х (пари) = х (розчину)

20. Які розчини можна використовувати як інфузійні?

A. *Ізотонічні

B. Гіпертонічні

C. Гіпотонічні

D. Колоїдні

E. Ідеальні

21.В фармацевтичній практиці широко використовують ізотонічний розчин натрію хлориду. Яку масу натрію хлориду потрібно взяти для приготування 100 г ізотонічного розчину?

A. *0,85 г

B. 8,5 г

C. 4,5 г

D. 0,45 г

E. 5,0 г

22.Визначення ∆Ткип. водно-спиртової суміші є фармакопейним методом кількісного визначення спирту. Який метод дозволяє визначити ∆Ткип.?

A. *Ебуліоскопія

B. Кріоскопія

C. Ентероскопія

D. Осмометрія

E. Кондуктометрія

23.Для визначення молекулярної маси нових лікарських речовин, а такж оцінки ізотонічної концентрації, може бути використаний метод

A. *Кріоскопія

B. рН-метрія

C. Полярографія

D. Колориметрія

E. Потенціометрія

24.Чи може розчин нелеткої речовини кипіти при температурі нижчій, ніж розчинник?

A. *Не може взагалі

B. Може при негативному відхиленні від закону Рауля

C. Може при позитивному відхиленні від закону Рауля

D.Може для азеотропних сумішей

E. Може для розчинів електролітів

25.Ебуліоскопічна стала це:

A. *Чинник, що характеризує природу розчинника

B. Чинник, що характеризує природу розчиненої речовини

C. Підвищення температури кипіння одномолярного розчину

D. Пониження температури кипіння одномоляльного розчину

E. Депресія температури замерзання одномолярного розчину

26.Ебуліоскопічна стала це:

A. *Моляльне підвищення температури кипіння

B. Молярне зниження температури замерзання

C. Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розбавленим розчином

D. Відносне підвищення тиску насиченої пари розчинника над концентрованим розчином

E. Молярне підвищення температури кипіння

27.Кріоскопічні постійні води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно рівні 1,86; 5,12; 4,9; 3,9;40,0. Який із цих розчинів Ви виберете для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

A. *Камфору

B. Хлороформ

C. Оцтову кислоту

D. Бензол

E. Воду

28.В фізико-хімічній лабораторії були приготовлені водні розчини сечовини, глюкози, натрію сульфату, алюмінію сульфату і натрію бензоату однакової молярної концентрації. Який із перелічених розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298 К?

A. *Розчин алюмінію сульфату

B. Розчин сечовини

C. Розчин глюкози

D. Розчин натрію бензоату

E.Розчин натрію сульфату

29.Для внутрішньовенних ін’єкцій використовують водний розчин СаСl2 з масовою часткою 10%. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнту СаСl2 у водному розчині?

A. *3

B. 4

C. 2

D. 5

E. 1

30.Кислі розчини мають кислий смак, лужні – смак мила. Зливають рівні об’єми розчинів хлороводневої кислоти та гідроксиду натрію однакової концентрації. Який смак одержаного розчину?

A. *Солоний

B. Кислий

C. Смак мила

D. Не має смаку

E. Солодкий

31.Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

A. *Хлориду кальцію

B. Хлориду літію

C. Хлориду калію

D. Фенолу

E.Етанолу

32.В технології фармацевтичних препаратів інколи потрібно проводити процеси при низьких температурах. В якому з розчинів почнеться кристалізація першою, при умові їх однакової моляльності?

A. *C6H12O6

B. NaCl

C. CaCl2

D. Al2(SO4)3

E.KBr

33.При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується

А. *Ізотонічний коефіцієнт

В. Осмотичний коефіцієнт

C. Коефіцієнт активності

D. Кріоскопічна константа

E. Ебуліоскопічна константа

34.Кріоскопічна та ебуліоскопічна сталі залежать від

A. *Природи розчинника

B.Концентрації розчину

C. Температури

D. Природи розчиненої речовини

E. Наявності каталізатора

35.Закон Вант-Гоффа для осмотичного тиску для розчинів електролітів виражається математичним рівнянням:

A. *π = iCmRT

B. π = m/MRT

C. π = CmRT

D. π = iCнRT

E. π = CмRT

36.Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?

A. *Рівним атмосферному

B. Мінімальним

C. Максимальним

D. Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі

E. Рівним тиску насиченої пари при 273 К

37.При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який з перерахованих 0,1 М розчинів: глюкози, сахарози, AlCl3, KNO3, CaCl2, має найбільший осмотичний тиск?

A. *0,1 М розчин AlCl3

B. 0,1 М розчин глюкози

C. 0,1 М розчин сахарози

D. 0,1 М розчин CaCl2

E. 0,1 М розчин KNO3

38.Тиск насиченої пари розчинника над розчином, до складу якого входить нелетка речовина прямо пропорційний концентрації розчинника, яка виражена

A.*Молярною часткою (мольною часткою)

B. Моляльністю

C. Молярністю

D. Масовою часткою

E. Молярною масою еквівалента

39.Були приготовлені водні розчини сахарози, CaCl2, NaCl, Al2(SO4)3 і K3[Fe(CN)6] одинакової моляльності. Який з перерахованих розчинів кипить при найбільшій температурі?

A. *Розчин Al2(SO4)3

B. Розчин K3[Fe(CN)6]

C. Розчин сахарози

D. Розчин CaCl2

E. Розчин NaCl

40.Від чого в першу чергу залежать величини колігативних властивостей розведених розчинів:

A. *Число частинок розчиненої речовини

B. Природа розчинника

C. Природа розчиненої речовини

D. Молярна концентрація розчиненої речовини

E. Масова частка розчиненої речовини в розчині

41.При приготуванні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який із перелічених 0,01 М розчинів: сечовини, Al2(SO4)3, Cu(NO3)2, KCI, фруктози, мають найбільший осмотичний тиск?

A. *Al2(SO4)3

B. Сечовини

C. Фруктози

D. Cu(NO3)2

E. KCI

42.Приготовлені водні розчини NaCl, Al2(SO4)3, KІ, сечовини і гексаметилентетраміну однакової моляльності. Який з перерахованих розчинів кристалізується при найнижчій температурі?

A. *Розчин Al2(SO4)3

B. Розчин NaCl

C. Розчин KІ

D. Розчин сечовини

E.Розчин гексаметилентетрааміну

43.Розчини, що використовуються для ін’єкцій мають бути ізотонічними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:

A. *Однаковий осмотичний тиск

B.Однаковий онкотичний тиск

C.Однакове рН розчинів

D. Однакова полярнїсть молекул розчинених речовин

E. Однакова масова частка розчинених речовин

44.Кріометрія важливий метод визначення молекулярної маси. У якого з наведених розчинів однакової молярної концентрацїї депресія температури замерзання буде найбільшою?

A. *Хлориду кальцію

B. Гліцерину

C. Глюкози

D. Броміду калію

E. Хлриду натрію

45.Були приготовлені водні розчини сахарози, КCl, Na2SO4, AlCl3 одинакової моляльності. Який із вищеперелічених розчинів буде мати найбільш високу температуру кипіння?

A. *Розчин AlСl3

B.Розчин сахарози

C.Розчин фруктози

D.Розчин КCl

E. Розчин Na2SO4

46.При розрахунках кількостей допоміжних речовин, необхідних для ізотонування рідких лікарських форм, використовують значення ізотонічних коефіцієнтів Вант-Гоффа і. Вкажіть чому буде рівний коефіцієнт Вант-Гоффа для цинк сульфату, вважаючи, що ця речовина повністю дисоціює у водному розчині:

A. *і = 2

B. і = 0

C.і = 1

D.і = 3

E.і = 4

47.Серед перелічених водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю максимальна температура кипіння відповідає розчину

A. *Натрію сульфату

B.Промедолу

C. Нікотинаміду

D.Резорцину

E.Йода

48.Вкажіть колігативну властивість розчинів, на якій базується метод визначення при 298 К молекулярної маси біополімера:

A.*Осмос

B.Зниження тиску пари над розчином

C.Кріоскопія

D. Ебуліоскопія

E. Дифузія

49.Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01 М водному розчині однакові. Вкажіть речовину розчин якої має найвищу температуру кипіння:

A. *Al2(SO4)3

B.KCl

C.Na3PO4

D. Cu(NO3)2

E.K3PO4

50.Другий закон Коновалова застосовують до нероздільно киплячих розчинів, які мають екстремальні точки на діаграмах стану і називаються

A. *Азеотропними сумішами

B.Ідеальними розчинами

C. Необмежено розчинними рідинами

D.Обмежено розчинними рідинами

E.Взаємно нерозчинними рідинами

51.Розчини електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

A.*2

B. 4

C. 3

D.5

E.7

52.Кріоскопічні сталі бензолу, оцтової кислоти, води, фенолу, камфори дорівнюють відповідно 5,12; 3,9; 1,86; 7,39; 40,00. Який з розчинників слід обрати для визначення молярної маси кріоскопічним методом?

A.*Камфору

B. Оцтову кислоту

C. Воду

D. Фенол

E.Бензол

53.Ізотонічність – це обов’язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта:

A. *1

B. 2

C. 3

D. 4

E.4,5

54.Ізотонічність – це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої речовини має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній концентрації і температурі:

A. *Al2(SO4)3

B. Cu(NO3)2

C. CuSO4

D.C6H12O6

E.C12H22O12

55.Для кількох 1 % водних розчинів нелетких речовин визначили експериментально зниження температури кристалізації. Розчин якої речовини кристалізується при найнижчій температури, якщо молярна маса речовин така:

A. *60

B. 180

C. 342

D. 142

E.166

56.Для визначення молярної маси нових лікарських речовин, а також оцінки ізотонічної концентрації може бути використаний метод:

A. *Кріоскопії

B. Потенціометрії

C.рН-метрії

D. Колориметрії

E. Кондуктометрії

57.Проаналізовано ряд діаграм стану обмежено розчиних рідин. Встановлено, що до обмежено розчинних рідин не відноситься:

A.*Етанол-вода

B. Вода-бензол

C. Вода-хлороформ

D. Бензол-оцтова кислота

E.Метанол-гексан

58.В фармацевтичній промисловості для очистки і виділення ряду органічних речовин з високою температурою кипіння і нерозчинних у воді, можна застосувати

A. *Перегонку з водяною парою

B. Фракційну перегонку

C. Ректифікацію

D. Послідовну ректифікацію

E.Термічний аналіз

59.Процес розділення сумішей на чисті компоненти, який теоретично обґрунтовується законами Коновалова, зветься

A. *Ректифікацією

B. Екстракцією

C. Електрофорезом

D. Хроматографією

E.Осмосом

 

60.Водно-спиртові суміші широко застосовується в медичній та фармацевтичній практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?

A. *Нероздільно киплять

B. Не змішуються

C. Взаємодіють між собою

D. Не взаємодіють між собою

E. Мають критичну температуру змішування

 

61. У медичній практиці використовують ізотонічні розчини. Такими є розчини натрій хлориду і глюкози з масовими частками:

A. *0,85–0,9 %; 4,5–5%

B. 0,5–0,7 %; 0,5–7%

C. 0,2–0,3 %; 2,5–3%

D. 0,1–0,3 %; 5,5–6%

E. 4,5–5 %; 0,85%

 

 

ЕЛЕКТРОХІМІЯ

(ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ ЕЛЕТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРОДНІ ПОТЕНЦІАЛИ ТА ЕЛЕКТРОРУШІЙНІ СИЛИ, ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ)

1.Приготовлений розчин натрію нітрату залишили в незакритій колбі в літню спеку. Через кілька діб на дні колби виявилися кристали. Розчин над кристалами має назву

A. *Насичений

B. Ненасичений

C.Розбавлений

D. Пересичений

E.Концентрований

2. Як змінюється молярна електрична провідність розчину слабкого електроліту при його розведенні?

A.*Повільно зростає

B. Швидко зростає і досягає максимуму

C. Не змінюється

D. Швидко знижуватися

E.Повільно знижується

3. Для характеристики яких розчинів використовують ізотонічний коефіцієнт?

A.*Електролітів

B. Неелектролітів

C. Високомолекулярних речовин

D. Колоїдних ПАР

E.Колоїдних

4.Вкажіть, як змінюється молярна електропровідність сильного електроліту при даній температурі з розведенням:

A. *Швидко зростає і досягає максимуму

B. Повільно зростає

C. Не змінюється

D. Зменшується

E.Повільно зростає, а потім зменшується

5.Який з наведених електролітів має найбільшу електропровідність?

A. *Хлоридна кислота

B. Калію гідроксид

C. Літію нітрат

D. Цезію йодид

E.Барію сульфат

6. Для визначення ступеня дисоціації слабкого електроліту методом кондуктометрії, експериментально потрібно виміряти

A.*Опір розчину

B.Електрорушійну силу

C.Показник заломлення

D.В’язкість

E.Поверхневий натяг

7. Кондуктометрія – фармакопейний метод кількісного визначення лікарських препаратів. Вказати ряд катіонів, в якому електропровідність зменшується:

A.+, Li+, Na+

B.Na+, Li+, Н+

C. Li+, K+, Н+

D. K+, Na+, Н+

E.Na+, Н+ , Li+

 

8.З наведених катіонів найбільшу рухливість має йон

A.*Гідроксонію

B.Натрію

C.Калію

D.Літію

E.Амонію

9.Вирахувати рН розчину, в якому [H+] = 1,0 ×102 моль /л.

A.*2

B.6

C.8

D.1

E.9

10.Біопотенціали викликані різноманітними фізіологічними процесами, які призводять до виникнення на межі розділу фаз

A. *Подвійного електричного шару

B. Адгезійного шару

C.Абсорбційного шару

D. Дифузного шару

E.Нічого з переліченого

11.Вкажіть який параметр враховує відхилення властивостей реального розчину від ідеального

A.*Активність

B. Фугітивність

C. Ізотонічний коефіцієнт

D. Ступінь дисоціації

E.Концентрація

12.Водні розчини солей використовуються як лікарські форми. При однаковій молярності максимальне значення йонної сили характерно для розчину

А. *MgSО4

В. AgNО3

C. NaNО2

D. NaCl

E. KI

13.Який із названих фізико-хімічних методів використовують для визначення рН ін’єкційних розчинів?

A. *Потенціометрію

B. Кондуктометрію

C. Амперометрію

D. Полярографію

E.Електроліз

14.Які електроди можна віднести до йонселективних

A. *Всі перераховані

B. Скляні

C. Йонообмінні

D.З твердими іонітовими мембранами

E.На основі рідкої іонітової мембрани

15.Скляний електрод часто використовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять?

A.*Йонселективний

B.Першого рода

C.Другого рода

D.Окислювально-відновні прості

E.Окислювально-відновні складні

16.Йони водню в розчинах суттєво впливають на кислотно-основні рівноваги, кінетику ряду реакцій, розчинність багатьох речовин, на здатність до екстракції, на характер біологічних процесів. Який із існуючих методів визначення рН, як найбільш точний і універсальний, включений до Державної Фармакопеї, ви можете рекомендувати?

A. *Потенціометричний

B. Полярографічний

C.Кондуктометричний

D. Кулонометричний

E.Гравіметричний

17.За точку відрахунку стандартних ОВ потенціалів прийнято значення Ео напівреакції 2Н+ + 2е ® Н2, яке дорівнює

A. *Нулю

B. 8,31 В

C. 22,4 В

D. 6,02 •1023 В

E.1,86

18.Для яких гальванічних елементів величина ЕРС не залежить від величин стандартних електродних потенціалів?

A. *Концентраційних

B.Окислювально-відновних

C. Елемента Даніеля-Якобі

D. Хімічних джерел струму

E.Елемента Вестона

19.Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іонселективного електроду визначається величиною

A.*Коефіцієнта селективності

B.Коефіцієнта дифузії

C.Коефіцієнта активності

D.Коефіцієнта електропровідності

E.Осмотичного коефіцієнта

20.Основною характеристикою йонселективного електрода є коефіцієнт

A. *Селективності

B. Розподілення

C. Дифузії

D. Корисної дії

E.Активності

21.В електрохімічному аналізі широко застосовуються електроди різноманітної конструкції. До електродів першого роду належить:

A.*Водневий газовий електрод

B.Каломельний стандартний електрод

C.Хлорсрібний стандартний електрод

D.Хінгідроновий електрод

E.Скляний електрод

22.Яке рівняння застосовують для розрахунку електродних потенціалів?

A. *Нернста

B. Вант-Гоффа

C. Кольрауша

D. Фіка

E.Гольдмана

23.Каломельний електрод внесений в ДФ України як допоміжний електрод для вимірювання рН. До якого типу електродів відноситься каломельный електрод?

A.*Другого роду

B.Першого роду

C.Газовий

D.Окислювально-відновний

E.Йонселективний

24.Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений у Державну Фармакопею. Який із електродів використовують як електрод порівняння?

A. *Насичений каломельний

B. Водневий

C. Скляний

D.Мідний

E.Хінгідронний

25.При дослідженні лікарських речовин використовують потенціометричний метод визначення рН. Який із електродів можна використовувати як індикаторний при вимірюванні рН розчину?

A.*Скляний

B.Мідний

C.Хлорсрібний

D.Каломельний

E.Цинковий

 

26.Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений в ДФ. З допомогою, якої пари електродів визначають рН?

A.*Скляний-нас. каломельний

B.Цинковий-хлорсрібний

C.Мідний-водневий

D.Мідний-каломельний

E.Кисневий-хінгідронний

27.Пластинка міді опущена в 0,1М розчин купруму сульфату. Який потенціал виникає на границі 2-х фаз?

A.*Електродний

B.Дифузійний

C.Контактний

D.Мембранний

E. Електрокінетичний

 

28.Вирахувати рН розчину, в якому [H+] = 1,0 × 10–8 моль /л.

A.*8

B.6

C.14

D.1

E.4

29.Для індентифікації йонів Cu2+ и Zn2+ у суміші полярографічним методом вимвряють:

A.*Потенціал півхвилі

B.Висоту полярографічної хвилі

C.Час утримування

D.Об’єм утримування

E.Силу струму

 

30.Для кількісного визначення концентрації Cо2+ у суміші з Мn2+ полярографічним методом виміряють:

A.*Висоту полярографічної хвилі

B.Потенціал півхвилі

C.Силу струму

D.Час утримування

E.Об’єм утримування

31.Полярографія – одночасно якісний і кількісний метод аналізу. Що є кількісною характеристикою в цьому методі?

A.*Величина граничного дифузійного струму

B.Потенціал

C.Потенціал півхвилі

D. Катодна поляризація

E.Величина електрорушійної сили

 

32.Для якісного полярографічного аналізу використовується фізико-хімічний параметр:

A. *Потенціал півхвилі

B. Висота хвилі

C. Час утримування

D. Стандартний електродный потенціал

E.Гранична еквівалентна електропровідність

33. рН середовища інструментальними методами можно виміряти використовуючи прилад

A. *Іономір

B. Полярограф

C. Хроматограф

D.Кондуктометр

E.Поляриметр

34. В фізико-хімічну лабораторію поступили проби шлункового соку для визначення їх кислотності. Який гальванічний елемент Ви виберете для проведеня цих вимірювань?

A.*Ag, AgCI | HCI | скл. мембр. | Н+ | KCI | AgCI, Ag

B.Zn | ZnSO4 | | CuSO4 | Cu

C.Zn | ZnCl2| | AgNO3| Ag

D.Pt | Fe2+, Fe3+ | | KCl(нас.) | HgCl2, Hg

E.Pt | H2 | NaHCO3 | | KCl(нас.)| HgCl2, Hg

35. Відповідно Державній Фармакопеї України в потенціометричному методі визначення рН у якості електрода порівняння може бути використаний насичений каломельний електрод. Вкажіть схему електрода і його тип:

A.*Cl- |Hg2Cl2, Hg – eлектрод другого рода

B.Cl- |AgCl, Ag – електрод другого рода

C.Red, Ox, H+ |Pt – редокс -електрод

D.Ag+ |Ag – електрод першого роду

E.H+ (скл. мембрана) HCI | AgCI, Ag – іонселективний електрод

36.Залежність величини електродного потенціалу від різних факторів виражається рівнянням

A.*Нернста

B.Гіббса

C.Вант-Гоффа

D.Арреніуса

E.Гесса

37.До якого типу відноситься електрод, складений за схемою Au3+| Au?

A. *До електродів І роду

B. До електродів ІІ роду

C. До електродів ІІІ роду

D. Окисно-відновних електродів

E.Йон-селективних електродів

38.Як зміниться потенціал цинкового електрода при зменшенні концентрації іонів цинку в 100 разів, при 25 град С?

A. *Зменшиться на 59 мВ

B. Зменшиться на 40 мВ

C.Збільшиться на 120 мВ

D. Зменшиться на 120 мВ

E.Збільшиться на 30 мВ

39. Для розчинів з концентрацією 0,1 моль/л мінімальне значення іонної сили відповідає розчину

A. *KCl

B. CaCl2

C. (NH4)2S

D. (CH3COO)2Pb

E.AlCl3

40.Стандартний водневий електрод – це платинова пластина, занурена у розчин сірчаної кислоти при температурі 298К і р =1,013∙105 Па з активністю іонів Н+

A. *1 моль/л

B.0,5 моль/л

C.0,1 моль/л

D. 0,2 моль/л

E.2 моль/л

41. Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?

A.*Потенціометрія

B.Кондуктометрія

C.Атомно-абсорбційна спектроскопія

D.Амперометрія

E.Електрофорез

42. До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод:

A. *Другого роду

B. Першого роду

C. Газових

D. Окисно-відновних

E.Іон-селективних

43.Який із перелічених елктродів можна використати як індикаторний при титруванні основ?

A.*Скляний

B.Хлорсрібний

C.Хінгідронний

D.Платиновий

E.Каломельний

44. Який тип титрування можна проводити з допомогою гальванічного елементу Ag | AgCl | HCl | скляна мембрана || досліджуваний розчин || KCl | AgCl | Ag ?

A.*Кислотно-основне

B.Осаджувальне

C.Комплексонометричне

D. Окисно-відновне

E.Амперометричне

45. При проведенні перманганатометричного визначення калію йодиду точку еквівалентності можна визначити потенціометрично. Який з електродів слід вибрати в ролі індикаторного?

A.*Платиновий

B.Водневий

C.Скляний

D.Ртутний

E.Хлорсрібний

46. Потенціометрія широко використовується в аналізі лікарських препаратів. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величини стандартного електродного потенціалу?

A.*Концентраційного

B.Хімічного

C.З переносом

D.Без переносу

E.Оборотнього

47. Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний. Гальванічний ланцюг його складають з індикаторного електроду (електроду визначення) та електроду порівняння. Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення?

A. *Скляний

B. Хлорсрібний

C. Каломельний

D. Платиновий

E.Срібний

48. Для кількісного визначення калій гідроксиду вибраний метод потенціометричного титрування. Точку еквівалентності в цьому методі визначають за різкою зміною:

A.*Електрорушійної сили

B.Напруги

C.Сили струму

D.Інтенсивності флуоресценції

E.Дифузійного струму

49. Концентрацію натрій броміду визначають методом потенціометричного титрування. Титрант – стандартний розчин срібла нітрату. Виберіть індикаторний електрод:

A.*Срібний

B.Водневий

C.Платиновий

D.Хлорсрібний

E.Сурм’яний

50. Електрод другого роду містить:

A. *Метал, покритий шаром його важкорозчинної солі і зануреного в розчин, який містить аніони цієї солі

B. Метал

C. Неметал

D.Мембрани

E. Окисник і відновник важкорозчинної солі

 

51.Хлорсрібний електрод широко використовується як електрод порівняння при потенціометричному аналізі розчинів лікарських речовин. Його будова відповідає схемі:

A.*Ag|AgCl, KCl

B.Ag|Cl2

C.(-)AgО|AgО(+)

D.Ag|AgCl|HCl|скло|H+

E.Ag|KCl

ХІМІЧНА КІНЕТИКА

(ФОРМАЛЬНА КІНЕТИКА, МОЛЕКУЛЯРНА КІНЕТИКА, КАТАЛІЗ)

 

1.Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси фармацевтичних виробництв, визначати строки придатності лікарських препаратів тощо. Який з факторів не впливає на константу швидкості хімічної реакції?

A. *Концентрація реагуючих речовин

B. Температура

C. Природа реагуючих речовин

D. Природа розчинника

E.Ступінь дисперсності твердої речовини

2.Що називається молекулярністю реакції?

A. *Число частинок, які беруть участь у елементарному акті хімічної реакції

B. Сума стехіометричних коефіцієнтів учасників реакції

C.Число частинок, які вступають в дану хімічну реакцію

D.Порядок реакції

E.Кількість молекул продуктів реакції

3.За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?

A. *Температура

B. Тиск

C. Об’єм

D.Концентрація

E.Час реакції

 

4.Який порядок реакції розкладу лікарського препарату?

A. *Перший

B. Другий

C. Третій

D. Нульовий

E. Дробний

5.Чому із зрастанням температури швидкість реакції збільшується?

A. *Збільшується частка молекул, що мають енергію, рівну або вищу ніж енергія активації

B. Зменшується енергія активації

C. Збільшується енергія активації

D. Збільшується частка молекул, що мають енергію, меншу, ніж енергія активації

E.Енергія активації не змінюється

 

6.Константа швидкості гіпотетичної реакції вимірюється в с–1. Яким буде загальний порядок реакції?

A. *Перший

B. Нульовий

C.Другий

D. Третій

E.Дробний

7.Швидкість реакції не зміюється в ході реакції для:

A. *Реакції нульового порядку

B. Реакції першого порядку

C.Реакції другого порядку

D.Реакції третього порядку

E.Реакції дробного порядку

8.Період напівперетворення реакцій І порядку:

A. *Не залежить від початкової концентрації реагенту

B. Залежить від початкової концентрації реагенту

C.Залежить від початкової концентрації реагенту лише для гетерогенних систем

D.Залежить від початкової концентрації реагенту лише для біосистем

E.Залежить від початкової концентрації реагенту лише для конденсованих систем

9.Вкажіть метод, в якому для визначення порядку реакції використовують рівняння виду lgV=lgK+nlgC:

A. *Метод Вант-Гоффа

B. Метод Оствальда

C. Метод підстановки

D. Графічний метод

E.Метод визначення за періодом піврозкладу

10.Експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність концентрації реагентів від часу. Чи можна за цими даними однозначно визначити порядок реакції?

A.*Реакція 0 порядку

B.Реакція 1 порядку

C.Реакція 2 порядку

D.Реакція 3 порядку

E.Не можлива

11.Швидкість хімічної реакції не залежить від концентрації реагуючих речовин. Який порядок даної реакції:

A.*Нульовий

B.Перший

C.Другий

D.Третій

E.Дробний

12.Порядок реакції – це важлива кінетична характеристика. Термін зберігання лікарської форми встановлюється відповідно кінетичного рівняння

A.*Першого порядку

B. Другого порядку

C. Третього порядку

D. Дробного порядку

E.Зворотної реакції

 

13.Вкажіть порядок і молекулярність реакції гідролізу сахарози С12Н22О112О ® С6Н12О6 (фруктоза) + С6Н12О6 (глюкоза)):

A. *Бімолекулярна, псевдопершого порядку

B. Мономолекулярна, першого порядку

C.Бімолекулярна, другого порядку

D. Мономолекулярна, другого порядку

E.Бімолекулярна, третього порядку

14.Константа швидкості хімічної реакції має розмірність л/моль·хв. Вкажіть порядок реакції:

A. *Другий

B. Перший

C. Третій

D. Нульовий

E.Дробовий

15.Вкажіть порядок хімічної реакції, якщо експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність величини зворотньої концентрації реагентів від часу:

A.*Другий

B.Перший

C.Третій

D. Нульовий

E.Дробний

16.Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву

A. *Послідовна

B. Оборотна

C. Супряжена

D. Другого порядку

E.Паралельна

17.Швидкість утворення йодоводню в газовій фазі при високій температурі відповідно реакції H2 + I2 ®2НІ прямо пропорційна концентрації водню і йоду і за механізмом і порядком відповідає кінетичній реакції:

A.*Бімолекулярна другого порядку

B. Мономолекулярна нульового порядку

C. Мономолекулярна першого порядку

D. Бімолекулярна першого порядку

E.Дробного порядку

 

18.За механізмом яких складних реакцій відбуваються процеси гідролізу глікогену, гідролізу крохмалю:

A.*Послідовних

B. Паралельних

C. Супряжених

D. Зворотніх

E.Ланцюгових

19.Більшість хімічних реакцій проходять в декілька стадій. Як називаються реакції в яких багатократно повторюється цикл елементарних актів з участю активних частинок:

A. *Ланцюгові

B. Сопряжені

C. Послідовні

D. Паралельні

E.Фотохімічні

20.Метод "прискореного старіння ліків", який використовується для вивчення термінів придатності лікарських препаратів, заснований на

A.*Правилі Вант-Гоффа

B.Правилі Паннета-Фаянса

C.Постулаті Планка

D.Законі Оствальда

E.Законі Рауля

21.У фармацевтичному синтезі використовують прості і складні реакції. Вкажіть порядок простої реакції виду 2А+В=3D:

A. *3

B. 2

C. 1

D. 0

E.0,5

22.Хімічна кінетика, яка має велике значення для фармації, досліджує швидкість реакцій та механізм їх перебігу. Для математичного опису швидкості реакції використовується поняття “порядок реакції”. Який порядок має реакція гідролізу сахарози?

A.*Псевдоперший

B.Нульовий

C.Другий

D.Третій

E.Дробний

23.Більшість з хімічних реакцій є багатостадійними, складними. Як називаються реакції, в яких одна відбувається лише одночасно з другою?

A. *Супряжені

B. Послідовні

C. Паралельні

D. Ланцюгові

E.Фотохімічні

24.В якому випадку співпадають порядок і молекулярність хімічних реакцій:

A.*Тільки для простих одностадійних реакцій

B.Співпадають завжди

C.Неспівпадають ніколи

D.Тільки для складних багатостадійних реакцій

E.Для ферментативних реакцій

 

25.Період напівперетворення деякої реакції А®В обернено пропорційно залежить від початкової концентрації речовини А. Якого порядку дана реакція?

A. *Другого

B.Першого

C.Третього

D.Нульового

E.Дробного

26.Молекулярність та порядок хімічної реакції – кінетичні величини, значення яких, як правило, лежить в межах:

A.*1-3, 0-3 відповідно

B.0-3, 0-3 відповідно

C.1-3, 1-3 відповідно

D.2-3, 1-3 відповідно

E.2-3, 2-3 відпвідно

27.Розмірність константи швидкості реакції якого порядку не залежить від способу вираження концентрації?

A. *Першого

B. Другого

C.Третього

D. Нульового

E.Дробного

28.Кінетичні методи використовуються для визначення стабільності лікарських препаратів. Визначте порядок реакції, якщо константа швидкості її має розмірність с-1:

A. *Перший

B. Нульовий

C.Дробний

D. Другий

E.Третій

29.Кінетичні методи широко використовують для визначення стабільності лікарських форм. Період напівперетворення якої реакції визначається рівнянням T1/2=ln2/K:

A. *Першого порядку

B. Другого порядку

C. Третього порядку

D. Нульового порядку

E.Дробного порядку

30.Вкажіть рівняння, яке характеризує період напівперетворення реакції І порядку:

A.1/2 = ln2/K

B. Т1/2 = 3/2KC0

C.Т1/2 = 1/(KC0)

D. Т1/2 = C0/(2KT)

E.Т1/2 = С/v

31.За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

A. *За величиною константи швидкості хімічної реакції

B. За величиною швидкості хімічної реакції

C. За часом закінчення реакції

D. За зміною концентрацій реагуючих речовин

E.За зміною концентрацій продуктів реакції

32.Яка із приведених реакцій відноситься до псевдопершого порядку?

A. *Гідроліз сахарози

B. Етерифікації

C. Омиленя

D. Нейтралізації

E.Горіння

33.При зберіганні лікарського препарату проходить його часткове разкладання. Яке кінетичне рівняння слід використати для розрахунку константи швидкості реакції розкладу?

A.*K=1/t ln(C0/C)

B.K= (C01-C02) ln (C02∙C1/C01∙C2)

C.K=1/t (C0-C)/(C0∙C)

D.K=1/t(C0-C)

E.K=1/t∙(C02-C2)/(2C02∙C2)

34.В фармацевтичній практиці для встановлення терміну придатності лікарських препаратів широко використовують метод “прискореного старіння”. Вкажіть, яке рівняння лежить в основі цього методу

A.*γ = kt+10 / kt

B.k= A∙e(-Ea/RT)

C.ln k2 - ln k1 = Ea R(T1-T2)

D.γ = kcn

E.ln k = ln A – Ea/RT

35.Швидкість хімічних реакцій залежить від температури. Яке рівняння відображає цю залежність?

A.*Арреніуса

B.Гіббса–Гельмгольца

C.Нернста

D.Шишковского

E.Штаудінгера

 

36.Який з факторів у вузькому інтервалі температур відіграє головну роль у збільшенні швидкості реакції при підвищенні температури?

A.*Зростає доля активних молекул

B.Зростає загальне число зіткнень молекул

C.Зростає енергія активації

D.Зменшується енергія активації

E.Зростає швидкість руху молекул

37.Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації синтезу лікарського препарату?

A.*Константи швидкості реакції при двох температурах

B.Теплову енергію реакції

C.Зміну енергії системи

D.Внутрішню енергію системи

E.Порядок реакції

 

38.За правилом Вант-Гофа при підвищенні температури на 10 градусів швидкість реакції збільшується в:

A. *2-4 рази

B. 1,5 раза

C. 5 раз

D. 10 раз

E.Температура не впливає на швидкість реакції

 

39.Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

A.*2 – 4

B.2 – 3

C.1 – 3

D.3 – 4

E.1 – 5

40.Умови експериментального визначення строків придатності лікарських засобів прискоренним методом відрізняється від стандартних

A. *Підвищеною температурою

B. Підвищенним тиском

C. Зниженням температури

D. Зниженням тиску

E.Числом фаз

41.Кiнетику якої хімічної реакції досліджують методом поляриметрії?

A.*Гідроліз сахарози

B.Гідроліз ацетооцтового ефіру

C.Синтез аміаку з водню і азоту

D.Розкладу бромоводню

E.Диссоціацію азотної кислоти

42.У скільки разів зростає швидкість елементарної реакції 2А + В = 2С, якщо концентрація реагентів збільшується вдвічі?

A.*У 8 разів

B.У 4 рази

C.У 2 рази

D.У 6 разів

E.У 16 разів

43.Як зміниться швидкість простої реакції 2A ® B + C при зменшенні початкової концентрації у 2 рази?

A. *Зменшиться у 4 рази

B.Зменшиться у 2 рази

C.Залишиться незмінною

D.Збільшиться у 4 рази

E. Збільшиться у 2 рази

 

44.Температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 3. У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 300С?

A. *В 27 раз

B. В 9 раз

C. В 18 раз

D. В 36 раз

E.В 45 раз

 

45.Температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 2. У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 400С?

A.*В 16 раз

B.В 8 раз

CВ 4 раз

D.В 32 раз

E.В 24 раз

46.Температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції рівний 4. У скільки раз зросте швидкість цієї реакції, якщо температуру підвищити на 300С

A. *В 64 рази

B. В 32 рази

C. В 128 раз

D. В 16 раз

E.У 8 раз

47.Швидкість хімічної реакції зростає у 27 разів при зростанні температури на 30 К. Чому дорівнює температурний коефіцієнт цієї реакції?

A.*3

B.2

C.6

D.9

E.4

48.Найбільше зростання швидкості реакції, що описується кінетичним рівнянням v = k∙[A]∙[B]2, відбуватиметься при:

A. *Збільшенні концентрацій речовин А та В у 2 рази

B. Збільшенні концентрації речовини В у 2 рази

C.Збільшенні концентрації речовини А у 3 рази

D. Збільшенні концентрації речовини А у 4 рази

E. Збільшенні концентрації речовини А у 5 рази

49.Енергія активації – це:

A.*Надлишкова, порівняно з середньою енергією взаємодія між молекулами

B.Енергія, яка необхідна до переходу речовини в стан активованого комплексу

C.Енергія, яку необхідно затратити для зміни вихідних речовин

D. Різниця між енергіями вихідних речовин і продуктів реакції

E.Енергія, яка необхідна для випарування речовин

 

50.У скільки разів треба збільшити тиск, щоб швидкість реакції утворення NO2 з реакції 2NO + О2 = 2NO2 зросла в 1000 разів?

A.*В 10 разів

B.В 22,4 рази

C. Швидкість реакції не залежить від тиску

D. В 500 разів

E. В 100 разів

51.Одним із факторів, які впливають на збільшення виходу лікарської сировини у процесі її синтезу є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:

A. *Додавання каталізатора

B.Підвищення температури

C.Зниження температури

D.Збільшення концентрації

E.<

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...