Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ, МЕТОДИ Їх ОДЕРЖАННЯ ТА ОЧИСТКИ 

1.Підвишення біодоступності деяких лікарських препаратів внаслідок попереднього одержання евтектичних сумішей може бути зумовлено збільшенням

A. *Дисперсності

B. Температур кипіння

C. Температур плавлення

D. Числа компонентів

E. Агрегації частинок

 

2.Гідрозоль холестерину отримують додаючи невеликими порціями його спиртовий розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем отримав назву

A. *Заміна розчинника

B. Конденсація із парів

C. Пептизаця

D. Диспергація

E. Хімічна конденсація

 

3. У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?

A.*Заміна розчинника

B. Відновлення

C. Окислення

D. Гідролізу

E. Подвійного обміну

 

4. Структурною одиницею колоїдного розчину лікарської речовини є

A.*Міцела

B. Іон

C.Атом

D. Кристал

E. Гранула

 

5. До колоїдно-дисперсних відносяться системи, розмір частинок яких знаходиться у межах:

A. *10-9 – 10-7 м

B. 10-7 – 10-4 м

C. 10-4 м

D. 10-9 м

E. 10-9 – 10-4 м

 

6.Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Вкажіть, який розмір часточок дисперсної фази відповідає колоїдному ступеню дисперсності

A.*10-7 – 10-9м

B.10-5 – 10-7м

C.10-10 – 10-11м

D.10-5 – 10-3м

E.> 10-3м

 

7. Виберіть дисперсність, яка відображає колоїдну ступінь роздрібненості:

A.*10-8м

B.10-10м

C.10-5м

D. 10-3м

E.10-1м

 

8.В аптечній практиці застосовують мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Така лікарська форма є

A. *Суспензія

B.Піна

C.Порошок

D. Аерозоль

E.Емульсія

 

9. Пінні аерозолі застосовують при опіках. До якого типу дисперсних систем відносять піни:

A.*Г/р

B.Т/т

C.Т/р

D.Р/г

E.Р/р

 

10.Велике практичне значення в медицині мають лікарські форми, які представляють собою грубодисперсні системи з рідким дисперсним середовищем і твердою дисперсною фазою. Подібні системи мають назву

A.*Суспензії

B.Емульсії

C.Аерозолі

D.Порошки

E.Піни

 

11. До якого типу дисперсних систем відносять піни?

A.*До зв’язано-дисперсних систем

B.До колоїдно-дисперсних систем

C.До йоно-молекулярних систем

D.До гідрозолів

E.До аерозолів

 

12. Приготована емульсія лікарської речовини має розмір частинок дисперсної фази 10-6 м. До якого типу дисперсних систем (класифікація по ступені дисперсності) слід віднести дану лікарську форму?

A.*Мікрогетерогенна система

B.Гетерогенна система

C.Грубодисперсна системаD.Колоїдно-дисперсна система

E. Ультрамікрогетерогенна

 

13. Ліофільний колоїд – це система типу:

A.*Т/Р

B.Р/Г

C.Р/Р

D.Г/Г

E.Т/Е

14. Золь Al(OH)3 одержали обробкою свіжовиготовленого осаду Al(OH)3 невеликою кількістю HCl. Яким способом одержали золь?

A. *Хімічною пептизацією

B. Хімічною конденсацією

C. Промиванням розчинником

D. Механічним диспергуванням

E. Фізичною конденсацією

 

15. Для очищення колоїдних розчинів деяких лікарських препаратів від домішок сторонніх речовин використовують різні методи. Як називається процес самодовільного виділення із колоїдного розчину істинно розчинних низькомолекулярних домішок шляхом проникнення їх крізь напівпроникні мембрани?

A.*Діалізом

B.Фільтруванням

C.Ультрафільтрацією

D.Седиментація

E.Вівідіалізом

 

16. У фармації часто використовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?

A.*Т-р

B.Г-г

C.Г-р

D.Р-р

E.Р-г

17. Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод при цьому використовується?

A.*Заміна розчинника

B.Хімічна конденсація

C.Конденсація з пари

D.Механічне диспергування

E.Хімічна конденсація

 

18. Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?

A.*Р – Р

B.Р – Т

C.Т – Т

D.Т – Р

E.Г – Р

 

19. Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10-5м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров:

A.*Мікрогетерогенна система

B.Гомогенна система

C.Грубодисперсна система

D.Колоїднодисперсна система

E. Гетерогенна система

20. Емульсії, мазі, пасти і ін., можуть бути отримані подрібненням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес називається

A.*Диспергацією

B. Конденсацією

C. Седиментацією

D. Коагуляцією

E. Адгезією

21. В центрі міцели – розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки, які утворюють

A.*Агрегат

B.Дифузний шар протиіонів

C.Гранулу

D.Шар потенціалоутворюючих іонів

E.Адсорбційний шар протиіонів

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...