Главная Обратная связь

Дисциплины:


ГРубодисперсні системи: аерозолі, суспензії, емульсії, порошки, піни 

1. Для збільшення стійкості в концентровані емульсії додають ПАР та ВМС, котрі є

A.*Емульгаторами

B.Активаторами

C.Каталізаторами

D.Розчинниками

E.Поглинувачами

2. Лікарські препарати цимезоль, гіпозоль, промезоль та ін. складаються із частинок колоїдного розміру та газового дисперсійного середовища. Така лікарська форма називається

A.*Аерозоль

B.Піна

C.Емульсія

D. Суспензія

E.Паста

3. В медицині для лікування шкірних хвороб застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належать пасти?

A.*Суспензій

B.Емульсій

C.Порошків

D.Пін

E.Аерозолів

4. Ефективним методом руйнування емульсій є злиття крапель дисперсної фази при їх зіткненні, яке називається

A.*Коалесценцією

B.Термопреципітацією

C.Фотофорезом

D.Термофорезом

E.Злипанням

5. Яке з оптичних явищ більш характерне у суспензіях?

A.*Відбиття світла

B.Поглинання світла

C.Розсіювання світла

D.Заломлення світла

E.Пропускання світла

6. Емульсії, які містять 0,1–74 % за об’ємом дисперсної фази відносяться до

A.*Концентрованих

B.Розведених

C.Висококонцентрованих

D.Типу в/м

E.Типу м/в

7. Для яких систем характерна седиментація?

A*Суспензій

B.Розчинів ВМР

C.Золів

D.Розчинів електролітів

E.Розчинів неелектролітів

8. В основі старіння колоїдних систем полягає процес

A.*Синерезису

B.Пептизація

C.Набухання

D.Гелеутворення

E.Тиксотртпії

 

9. Вільнодисперсними системами є

A.*Емульсії

B.Мазі

C.Піни

D.Гелі

E.Пасти

 

10. Одна із форм фармпрепаратів – сиропи, технологія виготовлення яких включає стерилізацію, коли заливають об’єм киплячим сиропом. Який із розчинів буде краще стерилізувати при умові, що на 1 кг води відповідає C6H12O6?

A.*250 г

B.200 г

C.150 г

D.100 г

E.50 г

 

11. Порошки, гранули, таблетки складають до 80 % готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія

A.*Збільшується

B.Зменшується

C.Не змінюється

D.Зникає

E.Нічого з переліченого

 

12. На біодоступність порошку впливає ступінь подрібненості речовини, мірою якого є

A.*Дисперсність системи

B.Концентрація речовини

C.Об’єм частинок

D.Маса частинок

E.Щільність розчину

 

13. Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають вигляд поліедрів?

A.*Висококонцентрована

B.Концентрована

C.Розбавлена

D.Пряма

E.Зворотня

 

14. Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?

A.*Коалесценція

B.Флокуляція

C.Седиментація

D.Флотація

E.Коагуляція

КОЛОЇДНІ ПАР. ККМ 

1. В технології лікарськихх форм використовують самодовільний процес розчинення в міцелярних системах нерозчинних в даному розчиннику речовин, який називається

A.*Солюбілізація

B.Коацервація

C.Гомогенізація

D.Пептизація

E.Коагуляція

 

2. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі поділу водний розчин-повітря:

A.*Масляна кислота

B.Сахароза

C.NaCI

D.NaOH

E.HCI

 

3. Для отримання водорозчинних препаратів йоду (йодоформів) їх розчиняють в поверхнево-активних речовинах. Процес самодовільного розчинення в міцелярних системах, нерозчинних в данному розчині речовин, це

A.*Солюбілізація

B.Коагуляція

C.Адсорбція

D.Нейтралізація

E. Седиментація

 

4. Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

A.*Неорганічні кислоти, основи та їх солі

B.Альдегіди та спирти

C.Карбонові кислоти та мила

D.Аміни та сульфокислоти

E.Спирти та мила

 

5. При виготовленні ряду рідких лікарських форм для підвищення розчинності окремих компонентів, які входять в їх склад, добавляють колоїдні поверхнево-активні речовини. Яке фізико-хімічне явище покладено в основу цього процесу?

A.*Солюбілізація

B.Коагуляція

C.Экстракція

D.Дифузія

E.Седиментація

6. В фізико-хімічній лабораторії знаходяться слідуючі речовини: хлорид натрію, поліетилен, олеат калію, желатин, йод. Вкажіть яку з перерахованих вище речовин відносять до колоїдно поверхнево-активних речовин:

A.*Олеат калію

B.Йод

C.Хлорид натрія

D.Поліетилен

E.Желатин

 

7. У фармацевтичній промисловості міцелярні розчини ПАР використовуються для виготовлення водорозчинних препаратів із нерозчинних у воді речовин, наприклад, вітамінів А і Е. В розчинах яких речовин критична концентрація міцелоутворення має найменше значення:

A.17H35COONa

B.C12H25COONa

C.C13H27COONa

D.C15H31COONa

E.C11H23COONa

 

8. Міцелярні розчини ПАР застосовують у фармацевтичному виробництві як стабілізатори і солюбілізатори. Для якого з розчинів колоїдних ПАР можна очікувати найбільшого значення ККМ (критичної концентрації міцелоутворення)?

A.*C9H19SO3Na

B.C14H29SO3Na

C.C16H33SO3Na

D.C12H25SO3Na

E.C10H21SO3Na

 

9. Поверхнево-активна речовина за будовою молекули

A.*Дифільна

B.Гідрофільна

C.Гідрофобна

D.Речовина органічного походження

E.Полярна

10. Із перелічених речовин виберіть поверхнево-активну:

A.2H5OH

B.H2О

C.NaCl

D.HNO3

E.K4Fe[(CN)6]

11. У скільки раз (максимально) зростає поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикала на групу –СН2?

A.*В 3,5 рази

B.В 2,5 рази

C.В 1,5 рази

D.В 4,5 рази

E.В 5,5 рази

12. Поверхнева активність – це один з факторів біодоступності лікарських препаратів. У скільки разів збільшується поверхнева активність при подовженні вуглеводневого радикала ПАР на групу –СН2– ?

A.*3,2

B.1,5

C.6,4

D.2,8

E.0,5

13. Поверхнево-активні речовини (ПАР) широко використовують у фармацевтичній практицї, як стабілізатори дисперсних систем. Характерною особливістю будови молекул ПАР є

A.*Дифільність

B.Полярність

C.Неполярність

D.Іоногенність

E.Неіоногенність

14. Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинів?

A.*Активоване вугілля

B.Силікагель

C.Бентоніт

D.Кварц

E.Целюлоза

 

15. Який фактор впливає на величину граничної адсорбції ПАР на межі рідина – газ?

A.*Площа функціональної групи ПАР

B.Довжина вуглеводневого радикалу

C.Число активних центрів поверхні розділу

D.Площа поверхні розділу

E.Концентрація розчину ПАР

 

16. За правилом Дюкло-Траубе, що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе дорівнює:

A.*3-3,5

B.1-2

C.2-3

D.0-1

E.4-4,5

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...