Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІІ. Метаболізм та функції вуглеводів1. Біологічне значення гліколізу зумовлене не тільки тим, що він є джерелом енергії для організму, але також утворює сполуки, які використовуються для синтезу простих і складних ліпідів. Вкажіть яка це сполука.

A. *Дигідроксиацетонфосфат

B. Фосфоенолпіровиноградна кислота

C. Молочна кислота

D. Піровиноградна кислота

E. Глюконова кислота

 

2. При зниженні концентрації глюкози в крові її збільшення здійснюється за рахунок розпаду глікогену. Вкажіть який гормон впливає на збільшення концентрації глюкози в крові.

A. *Адреналін

B. Інсулін

C. Вазопресин

D. Паратгормон

E. Кальцитонін

 

3. В анаеробних умовах в гліколізі синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання, в процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук. Вкажіть одну таку сполуку.

A. *Фосфоенолпіруват

B. Глюкозо-6-фосфат

C. Лактат

D. Піруват

E. Глюкоза

 

4. Процес гліколізу починається з незворотної реакції перетворення глюкози до глюкозо-6-фосфату. Який фермент каталізує цю реакцію?

A. *Гексокіназа

B. Альдолаза

C. Каталаза

D. Фруктокіназа

E. Креатинкіназа

 

5. В організм людини зменшено надходження вуглеводів, що викликає посилений розпад глікогену. Активність якого ферменту печінки підвищується за цих умов?

A. *Глікогенфосфорилази

B. Аміло-1,6-глікозидази

C. Альдолаза

D. Глюкозо-6-фосфатази

E. Піруваткіназа

 

6. Важливу роль у підтримці нормоглікемії відіграє процес утворення глюкози із невуглеводних речовин. Цей процес називається:

A. *Глюконеогенез

B. Глікогенез

C. Гліколіз

D. Глікогеноліз

E. Ліпогенез

 

7. При голодуванні важливу роль у підтримці нормального рівня глюкози у крові відіграє процес глюконеогенезу. Вкажіть основний субстрат цього процесу :

A. *Амінокислоти

B. Холестерин

C. Нуклеїнові кислоти

D. Жовчні кислоти

E. Ацетон

8.Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент.

A. *альфа-Амілаза

B. Фосфатаза

C. Ентерокіназа

D. Хімотрипсин

E. Лізоцим

 

9. До лікарні потрапив хворий в стані гіперглікемичної коми. Введення інсуліну не нормалізувало концентрацію глюкози крові. Яка найімовірніша причина гіперглікемії у хворого?

A. *Аномалія клітинних рецепторів

B. Гіперфункція гормонів кори наднирникових залоз

C. Пухлина мозкового шару наднирників

D. Зниження продукції інсуліну

E. Руйнування g - клітин

 

10. При дослідженні вмісту глюкозо-6-фосфатази в гомогенатах печінки та скелетних м’язів було показано, що фермент містять лише гепатоцити. Для якого метаболічного процесу він потрібен в гепатоцитах?A. *Для глюконеогенезу

B. Для анаеробного гліколізу

C. Для аеробного гліколізу

D. Для глікогенезу

E. Для пентозофосфатного шляху

 

11. Під час інтенсивної фізичної роботи, коли система кровообігу не встигає постачати кисень, м’язи забезпечуються енергією за рахунок реакцій субстратного фосфорилювання. Які метаболічні шляхи містять ці реакції?

A. *Гліколіз та ЦТК

B. Тканинне дихання та окисне декарбоксилування пірувату

C. Глюконеогенез та спиртове бродіння

D. ПФЦ та глюконеогенез

E. ПФЦ та тканинне дихання

 

12. Назвіть сполуки, які входять у реакцію субстратного фосфорилювання під час гліколізу

A. * Фосфоенолпіруват

B. Глюкозо-6-фосфат

C. Фруктозо-1,6-дифосфат

D. Гліцеральдегід-3-фосфат

E. 2-Фосфогліцеринова кислота

 

13. Вкажіть локалізацію в клітині процесу окислювального декарбоксилювання пірувату

A. * Мітохондрії

B. Цитозоль

C. Ядро

D. Рибосоми

E. Ретикуло-ендотеліальна система

 

14. При розщепленні глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть у яку сполуку перетворюється глюкоза під дією ферменту глюкозо-6-фосфатізомерази?

A. *Фруктозо-6-фосфат

B. Галактозо-6-фосфат

C. Фруктозо-1-фосфат

D. Галактозо-1-фосфат

E. Манозо-1-фосфат

 

15. Підтримка постійного рівня глюкози в крові, як одного з показників гомеостазу, має важливе значення. Вкажіть який фермент виконує регуляторну функцію по підтримці постійного рівня глюкози в крові?

A. *Глюкокіназа

B. Альдолаза

C. Піруваткіназа

D. Фосфатаза

E. Гідратаза

 

16. Регуляція виділення інсуліну з альфа- клітин відбувається за участю багатьох речовин. Зміна концентрації якої речовини є основним сигналом для синтезу секреції інсуліну

A. *Глюкоза

B. Глікоген

C. Лактоза

D. Сахароза

E. Крохмал

 

17. У хворої 45 років, що надійшла до стаціонару, спостерігається сухість у роті, спрага, надмірний діурез, загальна слабкість. При біохімічному дослідженні виявлена гіперглікемія та гіперкетонемія. В сечі виявлені глюкоза та кетонові тіла. Електрокардіограма показала дифузні зміни в міокарді. Лікар встановив діагноз:

A. *Цукровий діабет

B. Нецукровий діабет

C. Стероїдний діабет

D. Аліментарна гіперглікемія

E. Інфаркт міокарда

 

18. У 4-річної дитини, хворої на ОРВІ, після прийому аспірину спостерігається гемоліз еритроцитів. Причиною цього явища є вроджена недостатність синтезу фермента глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Який метаболічний шлях перетворення вуглеводів порушується у дитини?

A. Пентозофосфатний цикл

B. Глікогеноліз

C. Глікогенез

D. Глюконеогенез

E. Аеробне окислення глюкози

 

19. У хворих на глікогеноз [хворобу Гірке] порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Спадкове порушення синтезу якого фермента спричиняє такий стан?

A. *Глюкозо-6-фосфатази

B. Глікогенфосфорилази

C. Глікогенсинтетази

D. Гексокінази

E. Глюкокінази

 

20. У хворих на глікогеноз [хворобу Гірке] порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Це відбувається через спадкову недостатність синтезу фермента глюкозо-6-фосфатаза. Який біохімічний шлях перетворення глюкози при цьому блокується?

A. *Пентозофосфатний цикл

B. Глюконеогенез

C. Глікогенез

D. Глікогеноліз

E. Синтез глюкуронової кислоти

 

21. Батьки двохрічної дівчинки скаржаться на її кволість та апатичність. При обстеженні виявлено збільшення розмірів печінки. Біопсія печінки показала наявність надлишку глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. В чому полягає причина зниження концентрації глюкози в крові цієї хворої?

A. *Знижена [відсутня] активність глікогенфосфорилази в печінці

B. Знижена [відсутня] активність гексокінази

C. Підвищена активність глікогенсинтетази

D. Знижена [відсутня] активність глюкозо-6-фосфатази

E. Дефіцит гена, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридилтрансферази

 

22. У хворого на шизофренію 40 років спостерігається нормальний вміст в крові глюкози, кетонових тіл та сечовини. Шокова терапія регулярними ін’єкціями інсуліну призвела до розвитку інсулінової коми, після чого психічний стан хворого покращився. Що було найбільш вірогідною причиною інсулінової коми?

A. *Гіпоглікемія

B. Гіперглікемія

C. Дегідратація тканин

D. Метаболічний ацидоз

E. Глюкозурія

 

23. Однорічну дитину доправили в стаціонар з такими симптомами: пронос, блювання, порушення росту та розвитку, розумова відсталість, катаракта. Встановлено діагноз – галактоземія. Дефіцит якого ферменту має місце у хворої дитини?

A. Гексозо-1-фосфат-уридилтрансферази

B. Глюкокінази

C. УДФ-глюкозо-4-епімерази

D. УДФ-глюкозо-пірофосфорилази

E. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

 

24. Жінка 47 років скаржиться на погане самопочуття, при цьому в крові натщесерце визначається підвищений рівень глюкози [7,5 ммоль/л]. Інші симптоми цукрового діабету відсутні. Який тест слід провести хворій для уточнення діагнозу?

A. *Визначення толерантності до глюкози в крові

B. Визначення глюкози в крові

C. Визначення активності амілази в крові

D. Визначення галактози в крові

E. Визначення фруктози в крові

 

25. У чоловіка 40 років вміст глюкози натщесерце в крові становив 5,6 ммоль/л. Через 1 годину після цукрового навантаження вміст глюкози сягнув 8,0 ммоль/л, але через 2 години склав 4,5 ммоль/л. Такі біохімічні показники характерні для:

A. *Здорової людини

B. Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом

C. Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом

D. Хворогоз прихованим цукровим діабетом

E. Хворого зі стероїдним діабетом

 

26. У 5-річного пацієнта спостерігається катаракта, жирова дистрофія печінки. При біохімічному дослідженні встановлено високий вміст галактози в крові, в той час як рівень глюкози нижче норми. Яке захворювання має місце у пацієнта?

A. *Галактоземія

B. Фруктоземія

C. Глікогеноз

D. Аглікогеноз

E. Цукровий діабет

 

27. У 60-річного хворого, що страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидоз. Біохімічною причиною такого стану є зменшення утилізації ацетил-КоА клітинами внаслідок дефіциту:

A. *Оксалоацетату

B. 2-Оксоглутарату

C. Глутамату.

D. Аспартату

E. Сукцинату

 

28. У 47-річного хворого спостерігається підвищений рівень загальних ліпідів в крові [16 г/л] та підвищений рівень глюкози в крові [8,0 ммоль/л]. Про яку патологію це може свідчити?

A. *Цукровий діабет

B. Атеросклероз

C. Ішемічна хвороба серця

D. Гастрит

E. Інфаркт міокарда

 

29. Найбільш важлива фаза розпаду крохмалю і глікогену відбувається в дванадцятипалій кишці під дією ферментів підшлункової залози. Який фермент розщеплює 1,4-глікозидні зв’язки в цих молекулах?

A. * альфа-амілаза

B. Аміло-1,6-глікозидаза

C. альдолаза

D. гексокіназа

E. мальтаза

 

30. В аеробних умовах піровиноградна кислота підлягає окиснювальному декарбоксилюванню під дією піруватдегідрогеназного комплексу. Вкажіть один із коферментів, що входить до складу цього комплексу.

A. * ФАД

B. ПАЛФ

C. ФМН

D. метил-кобаламін

E. N-карбоксибіотин

 

31. У новонародженої дитини спостерігається діарея, блювота, а через певний час настає помутніння кришталика (катаракта). З порушенням синтезу якого ферменту пов’язане вказане захворювання?

A. *Галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

B. Глюкозо-6-фосфатази

C. Гексокінази

D. Глікогенсинтетази

E. Глюкозофосфатізомерази

 

32. Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють:

A. * Глікозидний

B. Складноефірний

C. Пептидний

D. Амідний

E. Фосфодіефірний

 

33. При лікуванні багатьох захворювань використовується фамацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамінпірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується?

A. *Окисне декарбоксилювання пірувату

B. Дезамінування глутамату

C. Декарбоксилювання гістидину

D. Трансамінування аспартату

E. Субстратне фосфорилювання

 

34. У спортсменів після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюконеогенезу. Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі:

A. *Лактат

B. Альфа-кетоглутарат

C. Глутамінова кислота

D. Аспарагінова кислота

E. Серин

 

35. У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у крові. Вкажіть із якої сполуки синтезуються кетонові тіла:

A. *Ацетил – КоА

B. Сукциніл – КоА

C. Цитрату

D. Альфа – кетоглутарату

E. Малат

 

36. При біохімічному обстеженні у хворого виявлено гіперглікемію, глюкозурію, високу густину сечі, у крові виявлено підвищену кількість глюкокортикоїдів. Одночасно в крові та сечі виявлено підвищений вміст 17 – кетостероїдів. Визначте, який тип діабету розвинувся:

A. *Стероїдний діабет

B. Цукровий діабет І-го типу

C. Нирковий діабет

D. Цукровий діабет ІІ-го типу

E. Нецукровий діабет

 

37. В аеробних умовах піруват під дією піруватдегідрогеназного комплексу, що містить 5 коферментів перетворюється в ацетил-КоА. Який фермент циклу Кребса має у своєму складі такі самі коферменти?

A. * Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. Ізоцитратдегідрогеназа

D. Фумаратдегідрогеназа

E. Малатдегідрогеназа

 

38. При голодування нормальний рівень глюкози у крові підтримується за рахунок стимуляції глюконеогенеза. Яка з перерахованих речовин може використовуватися як джерело для синтезу глюкоз?

A. * Аланін

B. Аденін

C. Аміак

D. Нікотинамід

E. Сечовина

 

39. У матриксі мітохондрій локалізовані важливі катаболічні процеси. Виберіть катаболічний шлях, відсутній в мітохондрії.

A. *Гліколіз

B. Цикл Кребса

C. Окислення ВЖК до ацетил-SКoA

D. Окисне декарбоксилювання пірувату

E. Окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарату

 

40. На теперішній час встановлено послідовність ферментативних реакцій гліколізу, а також їх локалізацію в клітині. Укажіть цю локалізацію.

A. *Цитозоль

B. Ядро

C. Мітохондрії

D. Лізосоми

E. Апарат Гольджі

 

41. Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод.

A. *Целюлоза

B. Крохмаль

C. Сахароза

D. Глікоген

E. Лактоза

 

42. В умовах гіпоксії відбувається накопичення лактату в тканинах. Укажіть процес, з підсиленням якого це пов’язано.

A. *Гліколіз

B. Цикл Кребса

C. Глюконеогенез

D. Пентозофосфатний цикл

E. Глікогеноліз

 

43. Другим етапом аеробного окислення глюкози у клітині є окисне декарбоксилювання пірувату. Назвіть головний продукт цього процесу.

A. *Ацетил-SКоА

B. Сукцинат

C. Піруват

D. Цитрат

E. Оксалоацетат

 

44. При ряді серцевих захворювань для покращення енергозабезпечення за рахунок інтенсифікації окисних процесів парентерально застосовують кокарбоксилазу (тіамінпірофосфат). Вкажіть метаболічний процес, який вона активує.

A. *Окисне декарбоксилювання пірувату

B. Субстратне фосфорилювання

C. Трансамінування аспартату

D. Дезамінування глутамату

E. Дегідрування цитрату

 

45. Глюкоза в клітині піддається цілому ряду перетворень в анаеробних умовах до молочної кислоти. Як називається цей процес?

A. * гліколіз

B. глікогеноліз

C. глюконеогенез

D. ліполіз

E. ліпогенез

 

46. Чоловік відпочиває після інтенсивної фізичної роботи. Який з наступних шляхів обміну вуглеводів у печінці є найбільш активним у нього в цей час?

A. *Глікогеноліз

B. Гліколіз

C. Розпад глікогену до глюкози

D. Глюконеогенез із лактату

E. Глюконеогенез із амінокислот

 

47. При зменшенні в харчовому раціоні вуглеводів, змінюються процеси їх обміну в організмі. За рахунок якого процесу підтримується рівень глюкози в крові?

A. *Глюконеогенез

B. Гліколіз

C. Глікогеногенез

D. Ліпогенез

E. Кетогенез

 

48. При тривалому голодуванні зменшується рівень глюкози в крові. Який орган буде найбільш чутливий до гіпоглікемії?

A. *Головний мозок

B. Печінка

C. Скелетні м’язи

D. Серцевий м’яз

E. Нирки

 

49. Глікоген печінки служить основним джерелом вільної енергії для всього організму, оскільки тут присутній фермент, який каталізує реакцію гідролізу глюкозо-6-фосфату до вільної глюкози: Вкажіть цей фермент

A. *Глюкозо-6-фосфатаза

B. Фосфорилаза

C. Гексокіназа

D. Глюкокіназа

E. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

 

50. Для дієтотерапії при непереносимості молока у дітей використовують молоко, в якому ферментативним шляхом зменшують вміст лактози. Який фермент використовують з цією метою:

A. *b-галактозидазу

B. b-глюкозидазу

C. a-глюкозидазу

D. a-амілазу

E. b-амілазу

 

51. Хворому Н., у якого діагностовано цукровий діабет, призначені ін”єкції інсуліну. Динаміка зміни якого біохімічного показника крові вказує на ефективність лікування?

A. *Глюкози

B. Галактози

C. Фруктози

D. Лактози

E. Рибози

 

52 Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність яких ферментів гліколізу регулює інсулін:

 

A. *Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази

B. Альдолази, лактатдегідрогенази, енолази

C. Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази, фосфоглюкомутази

D. Енолази, альдолази, гексокінази

E. Фосфогліцерокінази,піруваткінази, енолази

 

53. Хворому на цукровий діабет була введена велика доза інсуліну, що призвело до головокружіння, втрати свідомості, корчів. За якого рівня глюкози в крові ймовірний такий стан?

 

A. *2,3 ммоль/л

B. 3,5 ммоль/л

C. 6,5 ммоль/л

D. 8,0 ммоль/л

E. 12,5 ммоль/л

 

54. У хворого спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Сеча має підвищену густину. Яка можлива причина такого стану.

A. *Пригнічення синтезу інсуліну

B. Пригнічення синтезу глюкагону

C. Пригнічення синтезу глюкокортикоїдів

D. Пригнічення синтезу тироксину

E. Пригнічення синтезу вазопресину

 

55. У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічаються запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діабету має місце в даному випадку.

A. *Діабетична кома

B. Гіпоглікемічна кома

C. Катаракта

D. Гостре отруєння ацетоном

E. Нефрит

 

56. Одним із шляхів перетворення вуглеводів у організмі є анаеробний розпад. Гліколіз починається з перетворення глюкози під впливом глюкокінази в:

A. * глюкозо-6-монофосфат

B. Глюкозо-1-монофосфат

C. Глюкозо-5-монофосфат

D. Глюкозо-2-монофосфат

E. Глюкозо-3-монофосфат

 

57. При синтезі біологічних речовин важливим джерелом відновлювальних еквівалентів використовується кофермент НАДФН+Н. Який із процесів метаболізму вуглеводів є основним постачальником цього коферменту?

A. * Пентозофосфатний цикл

B. Синтез глікогену

C. Гліколіз

D. Глюконеогенез

E. Цикл трикарбонових кислот (ЦТК)

 

58. Обмін гліцерину в тканинах тісно пов’язаний з гліколізом. Який метаболіт проміжного обміну гліцерину безпосередньо включається в гліколіз?

A. * Дигідроксиацетонфосфат

B. Гліцеринова кислота

C. Триацилгліцерол

D. Діацилгліцерол

E. Фосфоенолпіровиноградна кислота

 

59. Основним джерелом енергії для еритроцитів є гліколіз. Яка енергетична цінність гліколізу?

A. * 2 молекули АТФ

B. 5 молекул АТФ

C. 7 молекул АТФ

D. 3 молекули АТФ

E. 4 молекули АТФ

 

60. Цикл трикарбонових кислот починається з конденсації оксалоацетату і ацетил-КоА з утворенням лимонної кислоти. Яку роль в циклі Кребса відіграє оксалоацетат (ЩУК)?

A. * Субстрата

B. Інгібітора

C. Реактиватора

D. Модифікатора

E. Репресора

 

61. Біологічне значення гліколізу зумовлене не тільки тим, що він є джерелом енергії для організму, але також утворює сполуки, які використовуються для синтезу простих і складних ліпідів. Вкажіть яка це сполука.

A. * Дигідроксиацетонфосфат

B. Фосфоенолпіровиноградна кислота

C. Молочна кислота

D. Піровиноградна кислота

E. Глюконова кислота

 

62. В анаеробних умовах в гліколізі синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання, в процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук. Вкажіть одну таку сполуку.

A. *Фосфоенолпіруват

B. Глюкозо-6-фосфат

C. Лактат

D. Піруват

E. Глюкоза

 

63. Процес гліколізу починається з незворотної реакції перетворення глюкози до глюкозо-6-фосфату. Який фермент каталізує цю реакцію?

A. *Гексокіназа

B. Альдолаза

C. Каталаза

D. Ліпаза

E. Креатинкіназа

 

64. При цукровому діабеті відбуваються глибокі порушення не тільки вуглеводного, але й ліпідного обміну. Так, відбувається значна стимуляція ліполізу в жировій тканині. Який гормон стимулює цей процес?

A. *Адреналін

B. Окситоцин

C. Фолітропін

D. Меланотропін

E. Кальцитонін

 

65. У хворого діагностована гіперглікемічна кома. Який рівень глюкози в крові є вірогідним для такого стану?

A. * 18,0 ммоль/л

B. 9,0 ммоль/л

C. 7,5 ммоль/л

D. 5,3 ммоль/л

E. 3,0 ммоль/л

 

66. В організм людини зменшено надходження вуглеводів, що викликає посилений розпад глікогену. Актиавність якого ферменту печінки підвищується за цих умов?

A. *Глікогенфосфорилази

B. Аміло-1,6-глікозидази

C. Альдолаза

D. Глюкозо-6-фосфатази

E. Піруваткіназа

 

67. Важливу роль у підтримці нормоглікемії відіграє процес утворення глюкози із невуглеводних речовин. Цей процес називається:

A. *Глюконеогенез

B. Глікогенез

C. Гліколіз

D. Глікогеноліз

E. Ліпогенез

 

68. Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент.

A. *альфа-Амілаза

B. Фосфатаза

C. Ентерокіназа

D. Хімотрипсин

E. Лізоцим

 

69. Залишки яких моносахаридів входять до складу дисахариду мальтози.

A. *a-D-глюкопіранози

B. b-D-глюкофуранози

C. a-D-галактофуранози

D. b-D-галактопіранози

E. a-D-фруктофуранози

 

70. Лактоза - молочний цукор, міститься в молоці. Під час гідролізу лактоза розкладається на дві сполуки, вкажіть їх:

A. *Галактоза і глюкоза

B. Манноза і глюкоза

C. Дві молекули глюкози

D. Дві молекули галактози

E. Глюкоза і фруктоза

 

71. Вказати моносахариди, що утворюються при гідролізі сахарози.

A. *Глюкоза і фруктоза

B. Галактоза і глюкоза

C. Манноза і глюкоза

D. Дві молекули глюкози

E. Дві молекули галактози

 

72. У дитини при вживанні свіжого молока спостерігаються розлади шлунково-кишкового тракту, тоді як вживання інших вуглеводовмісних продуктів не викликає таких порушень. Генетично детерміновану відсутність якого ферменту можна передбачити в даному випадку?

A. *Лактози

B. Фосфоглюкомутази

C. Глікогенсинтетази

D. Глюкозо-6-фосфатизомерази

E. Гексокінази

 

73. Після додавання в пробірку з розчином крохмалю витяжки з підшлункової залози відзначається відсутність синього забарвлення в пробі з розчином йоду, що свідчить про гідроліз крохмалю. Під впливом якого ферменту підшлункової залози цевідбулося:

A. *Альфа-амілази

B. Ліпази

C. Трипсину

D. Еластази

E. Хімотрипсину

 

74. Проти діабетичний препарат акарбоза пригнічує активність ферменту тонкої кишки альфа-глюкозидази. Це призводить погіршення травлення всіх наступних вуглеводів, крім:

A. *Лактози

B. Сахарози

C. Мальтози

D. Крохмалю

E. Глікогену

 

75. Препарат акарбоза є інгібітором ферменту глюкозидази. Завдяки такій дії акарбоза застосовується для терапії:

A. *Цукрового діабету

B. Атеросклерозу

C. Гіпоглікемічного стану

D. Стероїдного діабету

E. Гіпертиреозу

 

76.При голодуванні на потязі перших 12-24 годин потреба організму в глюкозі забезпечується за рахунок розпаду глікогену печінки, але не м’язів, так, як в них відсутній фермент, який приймає участь в утворенні вільної глюкози. Назвіть цей фермент.

A. *Глюкозо-6-фосфатаза

B. Фосфорилаза

C. Гексокіназа

D. Фосфоглюкомутаза

E. Амілаза

 

77. Головним резервом вуглеводів в організмі є глікоген. В якому органі депонується найбільша його кількість?

A. *Печінка

B. Селезінка

C. Серце

D. Нирки

E. Підшлункова залоза

 

78. Активність якого ферменту гепатоцитів індукується у найбільшій мірі після споживання високовуглеводної їжі?

A. *Глюкокінази

B. Гексокінази

C. Фосфорилази

D. Фосфофруктокінази

E. Глюкозо-6-фосфатази

 

79. Вуглеводи в організмі людини можуть перетворюватися в анаеробних умовах. Гліколіз починається з перетворення глюкози під впливом гексокінази в:

A. *Глюкозо-6-монофосфат

B. Глюкозо-1-монофосфат

C. Глюкозо-5-монофосфат

D. Глюкозо-2-монофосфат

E. Глюкозо-3-монофосфат

 

80. Для синтезу жирних кислот необхідний відновлений НАД-ФН+Н. Вкажіть, який процес постачає клітини цим субстратом.

A. *Пентозофосфатний цикл

B. Гліколіз

C. Глюконеогенез

D. Глікогенез

E. Глікогеноліз

 

81. Введення інсуліну хворому на цукровий діабет регулює на генетичному рівні активність ключових ферментів гліколізу:

A. *Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази

B. Альдолази, лактатдегідрогенази

C. Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази

D. Енолази, альдолази

E. Фосфогліцерокінази, енолази

 

82. Якими змінами в сечі може супроводжуватись гіперглікемія

A. *Появою глюкози

B. Появою білка

C. Появою білірубіну

D. Появою крові

E. Появою фенілпіровиноградної кислоти

 

83. При біохімічному.аналізі крові в хворого виявлене і підвищення рівня цукру до 7 ммоль/л. При додатковому контакті з хворим лікар установив, що напередодні він переніс сильне емоційне порушення. Який вид гіперглікемії спостерігається в даного хворого?

A. *Нейрогенна (емоційна)

B. Аліментарна

C. Гормональна

D. Діабетична

E. Транзиторна

 

       
   
 
 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...