Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 1. Класифікація і номенклатура органічних сполук1. За будовою карбонового скелету всі органічні сполуки поділяються на:

A.* Ациклічні та циклічні

B. Ароматичні та карбоциклічні

C. Гетероциклічні і оксигеновмісні

D. Арени та алкени

E. Алкани та циклоалкани

2. Аліфатичні сполуки поділяють на насичені і ненасичені. Виберіть серед наведених назв ту сполуку, яка відноситься до насичених.

A. *Пропан CH3-CH2-CH3

B. Пропін CH3-C ≡ CH

C. Пропадієн CH2=C=CH2

D. Пропен CH3-CH=CH2

E. 2-Метилпропін

 

3. Визначіть, яка з приведених сполук відноситься до карбоциклічних:

A. * Бензол

B. Фуран

C. Тетрагідрофуран

D. Піридин

E. Піримідин

 

4. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься наведена сполука:

 

 

A*. Ангідриди карбонових кислот

B. Дикетони

C. Прості ефіри

D. Складні ефіри

E. Кетони

 

5. Для наведеної сполуки виберіть вірну назву:

 

A. *3,4-Диметилгексен-3

B. Диметилдиетилетилен

C. 2-Етил-3-метилпентен-2

D. Ізооктен

E. 2-Метил-3-етилпентен-2

 

6. Як називається алкін такої будови:

 

A. *6-Метилгептин-3

B. 2-Метилгептин-4

C. 2-Метилгептен-4

D. 6-Метилгептен-3

E. 6-Метилгексин-3

 

7. Укажіть назву сполуки згідно з замісниковою номенклатурою ІЮПАК

A. *2,3,5-Триметилгептадієн-3,4

B. 3,5,6,6-Тетраметилгептадієн-3,4

C. 3,5,6,6-Триметилгептен-3

D. 2-Етил-4,5-диметилгексадієн-2,3

E. 2-Етил-4,5,5-триметилпентадієн-2,3

 

8. Знайдіть серед наведених структурних формул формулу 3-фенілпропену-1

 

A*.

B.

C.

D.

E.

 

9. Яка з наведених назв спирту дана за замісниковою номенклатурою ІUРАС?

 

A* Пропанол-2

B. Вторинний пропіловий спирт

C. Ізопропіловий спирт

D. Диметилкарбінол

E. 1-Метилетанол

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...