Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 6. основи теорії реакцій органічних сполук 

1.Більшість хімічних реакцій проходить в декілька стадій. Як називаються реакції, в яких багаторазово повторюється цикл елементарних актів з участю активних частинок.

A. *Ланцюгові.

B. Послідовні.

C. Паралельні.

D. Спряжені.

E. Фотохімічні.

 

2. Частинка, яка містить негативно заряджений атом вуглецю, називається:

A. * Карбаніон

B. Карбкатіон

C. Вільний радикал

D. Алкіл

E. Арил

 

3. Серед проміжних активних частинок виберіть карбокатіон:

A*.

B.

C.

D.

E.

 

4. Серед наведених проміжних активних частинок виберіть радикал:

A.

B.

C.

D.

E.

 

5. До проміжних активних частинок відносяться вільні радикали. Вільними радикалами називають:

A.* незаряджені частинки, що містять неспарений електрон

B. частинки, що містять позитивно заряджений атом Карбону

C. частинки, що містять негативно заряджений атом Карбону

D. проміжні активні частинки, що містять атом Карбону з вакантною орбіталлю

E. незаряджені частинки, що містять неподілену електронну пару

 

6. Назвіть синонім терміну “елімінування”:

A. * Відщеплення

B. Перегрупування

C. Окислення

D. Заміщення

E. Приєднання

 

7. Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН називається реакцією:

A*. елімінування

B. заміщення

C. приєднання

D. окиснення

E. перегрупування

 

8. Яка з наведених реакцій є реакцією елімінування?

A*.

B.

C.

D. C2H5–Cl + AgNO2 → C2H5–NO2 +AgCl

E. СH2=СH–Сl + HСl → СH3–СHСl2

 

9. Вкажіть механізм реакції лужного гідролізу метилхлориду:

A*. SN2

B. SN1

C. AN

D. AE

E. SE

 

10. Наведена реакція називається реакцією:

A*. Ацилювання

B. Естерифікації

C. Перегрупування

D. Відщеплення

E. Приєднання

 

11. Визначте тип реакції:

A. *Ацилювання

B. Естерифікація

C. Приєднання

D. Відщеплення

E. Перегрупування

12. Вкажіть серед наведених сполук ацилюючий реагент:

A*.

B.

C. CH3CH2CH2Cl

D.

E. CH3CH2CH2OH

 

13. До якого типу належить реакція:

A. * Радикальне заміщення

B. електрофільне приєднання

C. відновлення

D. окиснення

E. відщеплення (елімінування)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...