Главная Обратная связь

Дисциплины:


Взаємний вплив атомів в органічних сполуках10. Які електронні ефекти мають місце в молекулі нітробензолу? В яке положення перша нітрогрупа спрямовує другу при подальшому нітруванні ?

A. * -І, - M, орієнтує в
м –положення

B. -І, - M, орієнтує в
о- та п –положення

C. -І, + M, орієнтує в
о- та п–положення

D. +І, - M, орієнтує в
м –положення

E. +І, + M, орієнтує в
о- та п-положення

 

Одержання

 

11. Вкажіть, який продукт утворюється при нітруванні нітробензолу нітруючою сумішшю:

A*

B.

C.

D.

Е.

 

12. Вкажіть продукт реакції нітрування хлорбензолу:

A*

B.

C.

D.

 

13. Вкажіть основний продукт реакції нітрування нафталіну?

A*

B.

C.

 

Хімічні властивості

 

14. Реакція відновлення нітробензолу називається реакцією:

 

A*. Зініна

B. Кучерова

C. Лебєдєва

D. Каніцаро

E. Кольбе-Шмітта

 

15. Виберіть ряд, в якому проміжні продукти реакції відновлення нітробензолу в лужному середовищі перераховані послідовно:

A.* нітрозобензол, фенілгідроксиламін, азоксибензол, азобензол, гідразобензол

B.нітрозобензол, фенілгідроксиламін, азобензол, гідразобензол, анілін

C. нітрозобензол, азобензол, гідразобензол, фенілендиамін, азоксибензол

D. фенилгідроксиламін, фенилдіазоній хлорид, азоксибензол, азобензол, гідразобензол

E. нітробензол, фенілгідроксиламін, азоксибензол, азобензол, п-нітроанілін

 

16. Яка із названих сполук є кінцевим продуктом реакції відновлення нітробензолу?

A*

B.

C.

D.

 

Розділ 12. Аміни. ДІАЗО- І АЗОСПОЛУКИ

Аліфатичні аміни

1. Поняття “первинний”, “вторинний”, “третинний” у амінів пов'язано:

A. *З кількістю вуглеводневих залишків біля атома нітрогену.

B. З кількістю аміногруп у молекулі.

C. Із залежністю від того, біля якого атома карбону (первинного, вторинного чи третинного) знаходиться аміногрупа.

D. З природою вуглеводневих груп біля атома нітрогену.

E. З кількістю σ-зв'язків, які утворює атом нітрогену

 

2. Вкажіть, яка з наведених речовин є первинним аміном

A. *

B.

C.

D.

E.

 

3. Амінами називають похідні аміаку, в молекулі якого один, два або три атоми водню заміщені на радикал. Вкажіть який із приведених амінів являється первинним?

А. *

 

В.

 

С.

 

D.

 

E.

 

Вкажіть первинний амін:

 

A*.

B.

C.

D.

E.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...