Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дво-, три- і поліатомні феноли100. При окисненні пірокатехіну утвориться:

A. *о-Бензохінон.

B. Галова кислота

C. n-Бензохінон.

D. Флороглюцин.

E. Бензальдегід.

 

101. При окисненні пірокатехіну утворюється:

 

A*.

B.

C.

D.

E.

 

102. Яка із даних речовин є гідрохінон?

A. * 1,4-Дигідроксибензол

B. 1,2-Дигідроксибензол

C. Фенол

D. 1,2,3-Тригідроксибензол.

E. 1,3-Дигідроксибензол

 

103. Серед наведених сполук вкажіть формулу резорцину:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

104. Двоатомні феноли можна розрізнити за допомогою:

A*. FeCl3

B. Ag(NH3)2OH

C. к. H2SO4

D. NaOH

E. NaHCO3

Розділ 14. Карбонільні сполуки

АЛЬДЕГІДИ

Номенклатура

1. Як називається альдегід наступної будови:

A. *2,3-диметилгексаналь

B. 2-метил-3-пропілбутаналь

C. 3-метилгексаналь

D. 1,2-диметилпентаналь

E. 2,3-диметилгексеналь

 

2. У бензальдегіді карбонільна група проявляє такі електронні ефекти:

A.* –І, –М

B. –І, +М

C. Тільки –І

D. +І, –М

E. +І, +М

 

3. Вкажіть формулу бензальдегіду.

A.*

B.

C.

D.

E.

 

 

Одержання

· гідратація алкінів (реакція Кучерова)

4. Ацетилен відноситься до ненасичених вуглеводнів. Вкажіть яка сполука утворюється при гідратації ацетилену по Кучерову:

A. *Оцтовий альдегід

B. Оцтова кислота

C. Вініловий спирт

D. Етиловий спирт

E. Диетиловий ефір

 

 

5. Вкажіть сполуку, яка утвориться при гідратації ацетилену за реакцією Кучерова.

A.*

B.

C.

D.

E.

 

· окиснення спиртів

6. Із яких приведених речовин можна одержати оцтовий альдегід в одну стадію?

A.*CH3CH2OH

B.CH3CH2COOH

C.CH3CONH2

D. CH3COOC2H5

E. CH3OH

· гідроліз гемінальних дигалогеналканів

 

7. Яка з наведених сполук при лужному гідролізі утворює пропіоновий альдегід:

А. *CH3─CH2─CHCl2

В. CH3─CH2─CH2─NO2

С. CH3─CH2─CH2─NH2

D. CH3─CH2─CH2─OH

E. CH3─CH2─CH2─Cl

8. Яка з наведених сполук у результаті лужного гідролізу (H2O, OH-) утворює пропіоновий альдегід?

A*.

B.

C.

D.

E.

 

9. Котрий з наведених дигалогенопохідних при лужному гідролізі утворює пропіоновий альдегід?

A. * 1,1-дихлорпропан

B. 1,2-дихлорпропан

C. 1,3-дихлорпропан

D. 2,2-дихлорпропан

E. 1,1-дихлорбутан

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...