Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реакції конденсації. · альдольна конденсація 

· альдольна конденсація

23. Виберіть альдегід, який вступає в реакцію альдольної конденсації

A.*

B.

C.

D.

E.

 

24. Який продукт утворюється в результаті альдольної конденсациї оцтового альдегіду ?

A. * 3-гідроксибутаналь

B. γ-оксимасляна кислота

C. Кротоновий альдегід

D. Етилацетат

E .Ацетооцтовий ефір

 

25. Яка сполука не вступає в реакцію альдольної конденсації?

A. * 2,2-диметилпропаналь

B. ацетон

C. Оцтовий альдегід

D. Пропаналь

E. Ізомасляний альдегід

 

· складноефірна конденсація (реакція Тищенка)

26. Назвіть продукт складноефірної конденсації ацетальдегіду (реакції Тищенка):

A. * етилацетат

B. ацетон

C. кротоновий альдегід

D. малоновий ефір

E. ацетооцтовий альдегід

 

27. Етилацетат утворюється з оцтового альдегіду за реакцією:

A.* Тищенка

B. Канніццаро

C. Полімеризації

D. Альдольної конденсації

E. Кучерова

 

28. Етилацетат одержують з оцтового альдегіду за допомогою:

A. * реакції Тищенка

B. конденсації Кляйзена

C. конденсації Перкіна

D. альдольної конденсації

E. реакції Кучерова

 

· реакція Канніцаро

29. Який з альдегідів не вступає в реакцію Канніцаро?

A. * Оцтовий альдегід

B .Бензальдегід

C. 2,2-диметилпропаналь

D. Мурашиний альдегід

E. 4-метилбензальдегід.

 

30. Бензальдегід в умовах реакції Канніцаро утворює:

A. *Бензиловий спирт і сіль бензойної кислоти

B. Бензиловий спирт і фенол

C. Бензойну кислоту і бензофенон

D. Бензойну кислоту і метиловий спирт

E. Бензойну кислоту і сіль бензойної кислоти

 

31. В результаті якої з наведених конденсацій утворюється брильянтовий зелений?

A.* Конденсацією бензальдегіду з N,N-диетиланіліном

B. Конденсацією фталевого альдегіду з фенолом

C. Конденсацією бензальдегіду з N,N-диметиланіліном

D. Конденсацією бензальдегіду з резорцином

E. Конденсацією формальдегіду з фенолом

 

· реакції окиснення

 

32. Назвіть тип органічної сполуки, якщо відомо, що її можна одержати при м’якому окисненні спирту, а при подальшому окисненні утворюється карбонова кислота.

А. *Альдегід

В. Кетон

С. Амін

D. Етер

E. Естер

 

33. Формалін є медичним препаратом. При тривалому зберіганні його розчин набуває кислого середовища

що відбувається з формаліном?

A. *Окислюється

B. Відновлюється

C. Полімеризується

D. Альдольна конденсація

E. Розкладається

 

34. Формалін, який використовується як консервант для збереження біологічних препаратів, з часом проявляє кислу реакцію. Які можливі причини появи кислотних властивостей формаліну?А. *Дисмутація формальдегіду та дія кисню повітря.

В. Гідроліз.

С. Альдольна конденсація

D. Полімеризація

E. Утворення напівацеталей

 

· взаємодія з аміаком

 

35. В 1980 р. А.М. Бутлеров конденсацією мурашиного альдегіду з аміаком у співвідношенні 6 : 4 отримав сполуку яка і досі використовується як лікарський препарат. Як називається ця сполука?

A. * Уротропін

B. Формалін

C. Формамід

D. Уретан

E. Фторотан

 

 

· взаємодія з гідразином і його похідними

 

36. При дії на організм великих доз гідразину спостерігаються нервові порушення. Відомо, що гідразин при цьому блокує альдегідну групу піридоксальфосфату, внаслідок чого порушується його взаємодія з амінокислотами, тобто тормошиться передача нервових імпульсів. До яких сполук відноситься продукт взаємодії гідразину з піридоксальфосфатом?

А. *Гідразон

В. Основа Шіффа

С. Оксим

D. Фенілгідразон

E. Імін

 

37. Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з РCl5?

A.* 1,1-дихлорпропан

B. 1,2-дихлорпропан

C. 2,2-дихлорпропан

D. 1,3-дихлорпропан

E. Хлорпропан

 

38. Яке хімічне перетворення відбувається
з 5-гідроксигексаналем в кислому середовищі?

А. *Внутрімолекулярна циклізація

В. Дегідратація

С. Оксидація

D. Відновлення

E. Дегідрування

 

39. При стоянні 40% водного розчину формальдегіду спостерігається утворення параформу:

H2C=O + H2O ® HO–CH2–(O–CH2)n–OH

Ця реакція називається:

A.* реакцією полімеризації

B. реакцією окиснення

C. реакцією конденсації

D. реакцією розкладу

E. реакцією гідролізу

 

40. При взаємодії з якою з наведених сполук амоніак не утворить ацетаміду:

 

A.*

 

B.

C.

 

D.

Ідентифікація

· реакція «срібного дзеркала» (реактив Толленса)

41. У фармацевтичній хімії як реактив для визначення альдегідної групи використовують:

A.* Аміачний розчин оксиду срібла

B. Бромну воду

C. Гідроксид калію

D. Розчин перманганату калію

E. Розчин сульфатної кислоти

42. Який з зазначених реагентів використовується для визначення альдегідної групи?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. 25% р-н H2SO4

C. Ca(OH)2

D. Br2 (H2O)

E. р-н KMnO4

 

43. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. * Виявити альдегідну групу.

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів.

D. Підтвердити СН-кислотність.

E.Одержати напівацеталь.

 

44. За допомогою яких реагентів можна розрізнити наступну пару сполук: СН3-СНО і СН3-С(О)-СН3?

A.* [Ag(NH3)2OH, to]

B. H2N-NH2

C. J2 + NaOH

D. HCN

E. NaHSO3

 

45. За допомогою якого реагенту можна відрізнити сполуки:

A.* Реактив Фелінга

B. NaHSO3

C. NH2-NHC6H5

D. HCN

E. H2N-OH

 

46. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити пропаналь від пропанону:

A. *Ag(NH3)2OH

B. Br2 (H2O)

C. HBr

D. CuSO4

E. KOH

 

· йодоформна проба

 

47. Яку реакцію застосовують для визначення фрагменту (див. нижче) в молекулі оцтового альдегіду і кетонів:

 

A.

B.

C.

D.

E.

 

48. Яка із наведених сполук при взаємодії з йодом у лужному середовищі утворює йодоформ?

A. * Ацетон.

B. Метанол.

C. Метаналь.

D. 3-пентанон.

E. Масляний альдегід.

 

49. Яка з речовин не дає йодоформної проби?

A. *Пропіоновий альдегід

B. Етанол

C. Ацетальдегід

D. Диметилкетон

E. Ацетон

 

50. Яка з наведених речовин не утворює йодоформу з розчином I2 в NaOH (йодоформна проба)?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

51. Який альдегід дозволяє виявити дана реакція однозначно після додавання хлоридної кислоти?

A. *Мурашиний

B. Оцтовий

C. Кротоновий

D. Акролеїн

E. Бензальдегід

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...