Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ненасичені альдегіди52. Яка з наведених сполук при нагріванні з водовіднімаючими реагентами утворює акролеїн?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

53. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна відрізнити пропаналь і пропеналь:

А.* Br2(H2O)

B. Ag(NH3)2OH

C. HBr

D. CuSO4

E. KOH

 

Ароматичні альдегіди

54. У бензальдегіді карбонільна група проявляє такі електронні ефекти:

 

A.* *–І, –М

B. –І, +М

C. Тільки –І

D. +І, –М

E. +І, +М

55. Який основний продукт утворюється при нітруванні бензальдегіду:

A.*

B.

C.

D.

E.

56. Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

57. При взаємодії бензальдегіду з хлором утворюється:

A.*

B.

C.

D.

E.

58. Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

59. При стояніі 40% водного розчину формальдегіду спостерігається утворення параформу:

H2C=O + H2O ----> HO-CH2-(O-CH2)n-OH

Дана реакція називається:

A.* реакцією полімеризації

B. реакцієюй окислення

C. реакцією конденсаціїї

D. реакцією розкладу

E. реакцією гідролізу

 

Кетони

Одержання

· окиснення спиртів

 

60. Котрий з наведених спиртів при окисленні дає ацетон

А. *

В.

С.

D.

E.

 

61. Яка сполука утвориться при окисненні пропанолу-2?

 

A.*

 

B.

 

C.

D.

 

62. В результаті якої реакції утворюється ацетон?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

63. Котрий з наведених спиртів при окисненні до карбонільної сполуки дає ацетон?

A. * 2-Пропанол

B. 2-Бутанол

C. 1-Пропанол

D. 1-Бутанол

E. Ізобутиловий спирт.

 

 

· гідроліз гемінальних дигалогенпохідних

 

64. В результаті гідролізу якої хлорвмісної сполуки утворюється ацетон?

A. * 2,2-Дихлорпропану

B. 1,2-Дихлорпропану

C. 2-Хлорпропану

D. 1,3-Дихлорпропану

E. 1,1-Дихлорпропану

 

65. В результаті гідролізу якої хлорвмісної сполуки утворюється ацетон?

 

 

A*.

 

B.

 

C.

 

D.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...