Главная Обратная связь

Дисциплины:


Патофізіологія пери­феричного кровообігу 

1. Під час гри у волейбол спорт­смен після прижку приземлився на зовнішній край стопи. Виник гострий біль у гомілковоступневому суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні -в пов­ному обсязі але болючі. Згодом з'явилася припухлість, шкіра почервоніла, стала більш теплою на дотик. Яке порушення пери­феричного кровообігу розвину­лося в даному випадку?

A. *Артеріальна гіперемія

B. Ішемія

C. Жирова емболія

D. Венозна гіперемія

E. Тромбоз

 

2. У жінки 25 років на 8 місяці ва­гітності з'явилися ознаки роз­ширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Яка найбільш ймовірна причина венозної гі­перемії нижніх кінцівок при ва­гітності?

A. *Перетискування вен вагітною маткою

B. Збільшення притоку артеріальної крові

C. Зниження еластичності венозної стінки

D. Зниження тонусу м'язового апарату вен

 

E. Порушення нейрорефлекторної регуляції тонусу венозної стінки

 

3. У хворої, яка перенесла опера­цію екстирпації матки з приводу фіброміоми, в післяопераційно­му періоді розвинулася тромбо-емболія легеневої артерії. Яке судинне русло є джерелом тром­бів в даному випадку?

A. *Глибокі вени нижніх кінцівок

B. Верхня мезентеріальна вена

C. Портальна вена

D. Синуси твердої мозкової оболонки

E. Легеневі вени

 

4. У хворого на портальний цироз печінки з приводу асциту прове­дено пункцію черевної порож­нини і отримано 8 л рідини, що призвело до запаморочення і втрати свідомості. Який меха­нізм розвитку даного усклад­нення?

A. *Ішемія внаслідок перерозподілу крові

B. Ангіопластична ішемія

C. Емболія церебральних артерій

D. Тромбоз церебральних артерій

E. Гостре венозне повнокров'я головного мозку

 

5. Назвіть порушення місцевого кровообігу, для якого характер­ні: почервоніння, пульсація дрі­бних артерій, підвищення місце­вої температури, підвищення тургору тканини.

A. *Артеріальна гіперемія

B. Венозна гіперемія

C. Тромбоз

D. Емболія

E. Ішемія

 

6. Назвіть порушення місцевого кровообігу, для якого характер­ні: ціаноз (синюшність), збіль­шення об'єму органу чи ділянки тканини, зниження місцевої те­мператури.

A. *Венозна гіперемія

B. Артеріальна гіперемія

C. Тромбоз

D. Емболія

E. Ішемія

 

7. Назвіть порушення місцевого кровообігу, для якого характер­ні: блідість, зниження місцевої температури, біль, локальне по­рушення чутливості, зменшення органу в об'ємі:

A. *Ішемія

B. Венозна гіперемія

C. Тромбоз

D. Емболія

E. Артеріальна гіперемія

 

8. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникла задишка, різкий біль у грудях, ціаноз, на­бухання шийних вен. Яке най­більш ймовірне порушення кро­вообігу виникло у хворого:A. *Тромбоемболія легеневої артерії

B. Тромбоемболія судин головного мозку

C. Тромбоемболія ворітної вени

D. Тромбоемболія мезентеріальних судин

E. Тромбоемболія коронарних судин

 

9. З метою профілактики плевро-пульмонального шоку хворому з пораненням грудної клітки проведена правостороння вагосимпатична новокаїнова блокада. Після блокади у хворого виник­ло почервоніння правої полови­ни обличчя та шиї, звуження (міоз) правої зіниці. Яке пору­шення місцевого кровообігу найбільш імовірно виникло у хворого:

A. *Нейропаралітична артеріальна гіперемія

B. Нейротонічна артеріальна гіперемія

C. Метаболічна артеріальна гіперемія

D. Ангіоспастична ішемія

E. Венозна гіперемія

 

10. Хворий 73-х років доставлений у лікарню з закритим переломом правої стегнової кістки. Раптово стан погіршився, діагностовано емболію судин головного мозку. Назвіть вид емболії, яка най­більш часто виникає при пере­ломах трубчастих кісток:

A. *Жирова

B. Повітряна

C. Тканинна

D. Ретроградна

E. Газова

 

11. Виберіть, яке із наведених мож­ливих ускладнень порушень мі­сцевого кровообігу найбільш характерно для артеріальної гі­перемії:

A. *Розрив судин, що супроводжується крововиливом

B. Надмірне розростання сполучної тканини

C. Ферментативне розплавлення судин

D. Некроз

E. Гіпоксія

 

12. Хворому із закритим переломом плечової кістки накладена гіпсо­ва пов'язка. Через день з'явилася припухлість, синюш­ність і похолодання кисті трав­мованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свід­чать дані ознаки?

A. *Венозна гіперемія

B. Артеріальна гіперемія

C. Тромбоз

D. Емболія

E. Ішемія

 

13. При огляді хворої на запалення яєчників лікар звернув увагу на почервоніння обличчя та шиї у пацієнтки. Зміна кольору шкіри зумовлена

A. *Нейротонічною артеріальною гіперемією

B. Нейропаралітичною артеріальною гіперемією

C. Реактивною артеріальною гіперемією

D. Робочою артеріальною гіперемією

E. Метаболічною артеріальною гіперемією

 

14. Який вид емболії розвивається у водолаза при швидкому підйомі його на поверхню?

A. *Газова

B. Повітряна

C. Тромбоемболія

D. Жирова

E. Емболія дериватами тканини

 

15. У хворого із гострою лівошлуночковою недостатністю виник набряк легень. Яке порушення периферичного кровообігу в легенях стало причиною цього ускладнення?

A. * Венозна гіперемія

B. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

C. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

D. Тромбоз легеневої артерії

E. Ішемія

 

16. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на болі в нижніх кінці­вках, які з'являються ввечері, набряклість стоп та гомілок. Об'єктивно: шкіра на ногах ціанотична, холодна на дотик. Яке порушення периферичного кро­вообігу є даної хворої?

A. *Ішемія

B. Венозна гіперемія

C. Артеріальна гіперемія

D. Стаз

E. Тромбоз

 

17. У хворого 54 років, який скар­житься на біль, блідість та від­чуття на похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував об­літеруючий ендарартеріїт. Яке порушення периферичного кро­вообігу є головною причиною зазначених симптомів?

A. *Обтураційна ішемія

B. Нейропаралітична артеріальна гіперемія

C. Нейротонічна артеріальна гіперемія

D. Венозна гіперемія

E. Венозний стаз

 

18. В результаті автомобільної ката­строфи у людини похилого віку були роздроблені стегнові кісти, через деякий час він помер від емболії легеневих судин. Який вид емболії найімовірніше спо­стерігається в даних умовах?

A. *Жирова

B. Тканинна

C. Газова

D. Повітряна

E. Тромботична

 

19. Як називається вид емболії, при якому ембол за рахунок своєї ваги рухається проти течії крові?

A. *Ретороградна

B. Парадоксальна

C. Газова

D. Повітряна

E. Тромбоемболія

 

20. Хворому із закритим переломом пле­чової кістки накладена гіпсова пов'язка. Через день з'явилися припухлість, синю­шність і похолодання кисті травмованої ру­ки. Про який розлад периферичного кро­вообігу свідчать дані ознаки?

A. *Венозна гіперемія

B. Ішемія

C. Артеріальна гіперемія

D. Тромбоз

E. Емболія

 

21. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на біль у ногах, який з'являється надвечір, набряклість стоп і гомілок. Об'єктивно: шкіра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. Який тип порушення периферичного кровообігу має місце у даної хворої?

А. *Венозна гіперемія

B. Тромбоз

C. Артеріальна гіперемія
D. Ішемія

Е. Стаз

 

22. У пасажирському літаку на висоті 10000 м відбулася розгерметизація салону. Який вид емболії буде мати місце у людей, що знаходяться у літаку?

А.*Повітряна
В. Жирова

C. Тромбоемболія

D. Емболія стороннім тілом
E. Газова

 

23. Жінка звернулася до лікаря зі скарга­ми на біль у ногах, який з'являється надве­чір, набряклість стоп і гомілок. Об'єктив­но: шкіра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. Яки тип порушення пе­риферичного кровообігу має місце у даної хворої?

A. *Венозна гіперемія

B. Артеріальна гіперемія
С. Тромбоз
D. Стаз

Е. Ішемія

 

24. Хворий 73-х років доставлений у лі­карню з закритим переломом правої сте­гнової кістки. Раптово стан погіршився, діагностовано емболію судин. Назвіть вид емболії, яка найбільш часто виникає при переломах трубчастих кісток:

А. *Жирова

В. Газова

С. Тканинна

D. Повітряна

Е. Ретроградна

 

25. У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням су­дин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блі­дість і дистрофічні зміни шкіри, знижен­ня місцевої температури, порушення чу­тливості, біль. Яке порушення перифе­ричного кровообігу має місце у хворо­го?

A. *Обтураційна ішемія

B. Ангіоспастична ішемія

C. Венозна гіперемія

D. Артеріальна гіперемія

E. Компресійна ішемія

 

Запалення

1. У хворого з плевритом у плев­ральній порожнині виявлена рідина з гнильним запахом, яка містить біогенні аміни, клітин­ний детрит. Який вид запалення розвинувся в даному випадку?

A. *Гнильне

B. Альтеративне

C. Катаральне

D. Гнійне

E. Фібринозне

 

2. Дослідній миші ввели смертельну дозу столбнячного токсину в порожнину абсцесу, індукованого скипидаром, але дослідна тварина не загинула. Вкажіть найбільш імовірну причину не летального наслідку досліду:

A. *Формування бар'єру

B. Активація синтезу антитіл

C. Стимуляція лейкопоезу при запаленні

D. Посилена васкуляризація вогнища запалення

E. Активація дезінтоксикаційної функції фагоцитів

 

3. Із наведеного переліку фагоци­тів виберіть клітини, які відно­сяться до професійних фагоци­тів:

А. *Лімфоцити

В. Нейтрофіли

С. Моноцити

D Еозинофіли

E. Базофіли

 

4. Який із процесів започатковує розвиток запальної реакції?

A. *Пошкодження

B. Артеріальна гіпотензія

C. Стаз

D. Венозна гіперемія

E. Вихід рідини із судин в тканину

 

5. У дитини, хворої на дифтерію, внаслідок перекриття входу в трахею плівкою, виникло пору­шення зовнішнього дихання. Яка форма ексудативного запа­лення мала місце в даному випа­дку?

A. *Фібринозна

B. Гнійна

C. Серозна

D. Геморагічна

E. Катаральна

 

6. У хворого на трахеїт спостеріга­ється виділення при кашлі мок­роти з фізичними властивостя­ми, що вказують на наявність у її складі слизу. Яке запалення має місце в даному випадку?

A. *Катаральне

B. Гнійне

C. Гнильне

D. Геморагічне

E. Фібринозне

 

7. У хворого з плевритом при пле­вральній пункції отримано ріди­ну - прозору, без запаху. Який ексудат отриманий при пункції?

A. *Серозний

B. Геморагічний

C. Гнійний

D. Фібринозний

E. Гнилісний

 

8. У хворого при вскритті абсцесу на сідниці виділилася густа не­прозора рідина жовто-зеленого кольору з неприємним запахом. Який ексудат отриманий в да­ному випадку?

A. *Гнійний

B. Геморагічний

C. Серозний

D. Фібринозний

E. Гнильний

 

9. У патогенезі вторинної альтера­ції при запаленні важлива роль належить клітинним і плазменним медіаторам. Які медіатори запалення утворюються в плазмі крові:

A. *Брадикінін

B. Гістамін

C. Лейкотрієни

D. Простагландини

E. Лізосомальні фактори

 

10. Ексудат, отриманий із вогнища запального процесу, нагадує вершкоподібну масу жовто-зеленого кольору з неприємним запахом, значним вмістом білка та лейкоцитів. Містить багато тілець, рештки некротизованої тканини, живі і загиблі мікроор­ганізми. Визначити вид ексуда­ту:

A. *Гнійний

B. Серозний

C. Геморагічний

D. Фібринозний

E. Змішаний

 

11. Джерелом утворення простагла­ндинів при запаленні є:

A. *Фосфоліпіди клітинних мембран

B. Білки

C. Вуглеводи

D. Нуклеїнові кислоти

E. Серед наведених відповідей вірної немає

 

12. Головним функціональним ефектом калекреїн-кінінової системи при запаленні є

A. *Підвищення проникливості судинної стінки

B. Хемотаксис

C. Фагоцитоз

D. Тромбоз

E. Спазм судин

 

13. До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль в ділянці ушкодження, об­меження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об'ємі, гіперемована, температура шкіри на ній підвищена. Про який патологіч­ний процес свідчать дані озна­ки?

A. *Запалення

B. Пухлина

C. Емболія

D. Тромбоз

E. Лімфостаз

 

14. Хворим з ревматоїдним артри­том призначають глюкокортикоїдну терапію. Використання глюкокортикоїдів з протизапа­льною метою грунтується на їх здатності:

A. *Стабілізувати мембрани лізосом

B. Знижувати синтез серотоніну

C. Гальмувати еміграцію лейкоцитів

D. Пригнічувати фагоцитарну реакцію

E. Блокувати синтез простагландинів

 

15. При пунктуванні абсцедуючої порожнини лікар встановив на­явність у ній великої кількості рідини. Який вміст білка підтверджує, що отримана рідина – ексудат?

A. *Понад 3%

B. Понад 0,4 %

C. Понад 0,6%

D. Понад 0,8%

E. Понад 1%

 

16. До лікаря звернувся хворий, що декілька днів тому поранив сто­пу. Скаржиться на значний на­бряк, що не дає змоги носити взуття. При огляді виявлено ознаки запального процесу. В даному випадку основну роль серед механізмів ексудації віді­грає

A. *Підвищення проникливості капілярів

B. Сповільнення кровотоку

C. Підвищення внутрішньосудинного тиску

D. Розширення судин

E. Підвищення колоїдноосмотичного тиску в тканинах

 

17. Який типовий патологічний процес розвивається у відповідь на пошкодження?

A. *Запалення

B. Гіпоксія

C. Алергія

D. Гарячка

E. Пухлинний ріст

 

18. За яким принципом класифіку­ється гнійна форма запалення?

A. *За характером ексудату

B. За етіологією

C. За клінічним перебігом

D. За вираженістю одного із компонентів запалення

E. За станом реактивності організму

 

19. При якому захворюванні спо­стерігається незавершений фа­гоцитоз?

A. *Гонорея

B. Абсцес

C. Ангіна

D. Кір

E. Коклюш

 

20. Які із клітин є продуцентами пірогенів, що відіграють головну роль у запуску механізмів під­вищення температури тіла при гарячці?

A. *Нейтрофіли

B. Лімфоцити

C. Еозінофіли

D. Еритроцити

E. Тромбоцити

 

21. У хворого внаслідок первинного попадання на шкіру невідомої речовини розвинувся патологіч­ний процес з явищами почерво­ніння, припухлості, болю, місце­вого підвищення температури. Як він називається?

A. *Запалення

B. Алергія

C. Гіпертрофія

D. Дистрофія

E. Атрофія

 

22. У хворого на 2-гу добу після виникнення гострого запалення колінного суглобу відмічається збільшення суглобу в розмірі, набряклість шкіри. Із яким пато­генетичним механізмом, що має місце при запаленні, пов'язаний цей симптом?

A. *Ексудація

B. Альтерація

C. Проліферація

D. Регенерація

E. Склероз

 

23. При приготуванні хімічного роз­чину на шкіру передпліччя лаборанта потрапила концент­рована соляна кислота. На місці ураження шкіри виникли пеку­чий біль, гіперемія, припухлість. Про який патологічний процес свідчать дані ознаки?

A. *Запалення

B. Пухлина

C. Емболія

D. Тромбоз

E. Лімфостаз

 

24. Який принцип класифікації за­палення взятий за основу при визначенні фібринозного пери­кардиту («волосате серце»)?

A. *За характером ексудату

B. За реактивністю

C. За переважанням стадії розвитку

D. За перебігом

E. За важкістю

 

25. У якому органі найчастіше ви­никає альтеративне запалення ?

A. *Міокард

B. Головний мозок

C. Нирки

D. Селезінка

E. Лімфатичні вузли

 

26. Яка місцева ознака запалення зумовлена подразненням та сти­сненням нервових закінчень?

A. *Біль

B. Набряк

C. Почервоніння

D. Підвищення температури

E. Порушення функції

 

27. Ділянка шкіри, яка піддалася дії високої температури, почервоні­ла. Назвіть порушення місцево­го кровообігу у вогнищі гостро­го запалення, що обумовлює такий симптом, як «rubor» - по­червоніння.

A. *Артеріальна гіперемія

B. Венозна гіперемія

C. Ішемія

D. Стаз

E. Тромбоз

 

28. Через тиждень після застосуван­ня з'ємних акрилових протезів у хворого в місцях механічного подразнення в ротовій порожни­ні були виявлені: виражене по­червоніння ясен, набряк. Скарги на біль і неможливість жування. Який тип запалення характерний для даного процесу?

A. *Ексудативне запалення

B. Альтернативне

C. Проліферативне

D. Катаральне

E. Гнійне

 

29. Першими клітинами, що з'являються у вогнищі запалення, є :

A. *Нейтрофіли

B. Моноцити

C. Еозинофіли

D. Лімфоцити

Е. Базофіли

 

30. В ексудаті, отриманому з черев­ної порожнини хворого, є неве­лика кількість білка і багато клі­тин (понад 5 тис. в 1 мкл.). Яке це запалення ?

A. *Гнійне

B. Фібринозне

C. Геморагічне

D. Серозне

E. Змішане

 

31. Медіатор запалення - гістамін синтезується:

A. *Тканинними базофілами (тучними клітинами)

B. Тромбоцитами

C. Нейтрофілами

D. Лімфоцитами

E. Серед наведених відповідей вірної немає

 

32. Головна роль тромбоксану А2 при запаленні становить:

А. * Агрегація тромбоцитів

В. Еміграція лейкоцитів

С. Фагоцитоз

D. Хемотаксис

E. Підвищення проникливості судин

33. У хворого 72 років з діагнозом "перитоніт" під час лапаротомії (роз­тину) черевної порожнини отримана рідина мутно-жовтого кольору із зе­ленуватим відтінком, неприємного за­паху; вміст білку - 0,39 г/л, в осаді зна­чна кількість дегенеративних форм нейтрофілів, гнійні тільця. Визначте характер рідини, яка отримана під час пункції:

А. *Гнійний ексудат

В. Геморагічний ексудат

С. Гнильний ексудат

D. Серозний ексудат

Е. Транссудат

34. Ацетилсаліцилову кислоту використовують під час лікування рев­матизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?

А. *Синтез простагландинів

В. Розпад жирів

С. Розпад глюкози

D. Синтез амінокислот

Е. Синтез глікогену

 

35. Внаслідок необережності лаборанту в порожнину рота на язик попав розчин лугу. З якого процесу почнеться запалення слизової оболонки язика в даному випадку?

A. *Альтерація

B. Артеріальна гіперемія

C. Коагуляційний некроз

D. Ексудація

E. Венозна гіперемія

 

36. Хворий 35 років захворів гостро, температура тіла підвищилась до 38,7ºС, розвинулись кашель, чхання, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Назвіть вид запалення, який розвинувся у хворого?

A. *Катаральне

B. Фібринозне

C. Гнильне

D. Геморагічне

E. Гнійне

 

37. Які клітини першими інфільтрують вогнище запалення і забезпечують ефективний захист від мікроорганізмів та грибкових інфекцій?

A. *нейтрофіли

B. моноцити

C. тромбоцити

D. еозинофіли

E. базофіли

 

38. Для зменшення ексудації і набряку при лікуванні запалення доцільно застосувати лікарські препарати, які:

A. *Змешують проникність судинної стінки

B. Збільшують проникність судинної стінки

C. Підвищують осмотичний тиск у вогнищі запалення

D. Підвищують онкотичний тиск у вогнищі запалення

E. Прискорюють кровотік

 

39. Яка місцева ознака запалення обумовлена збільшеною проникністю кровоносних судин?

A. *Набряк

B. Почервоніння

C. Біль

D. Підвищення температури

E. Порушення функції

 

40. Для лікування хронічного запального процесу хворий тривалий час користувався нестероїдними протизапальними препаратами, що призвело до лейкопенії із зменшенням кількості нейтрофілів. Вкажіть наслідки тривалої нейтропенії:

A. *Зниження фагоцитарної активності лейкоцитів

B. Збільшення фагоцитарної активності лейкоцитів

C. Пригнічення гуморального імунітету

D. Посилення антибластомної резистентності

E. Збереження клітинного імунітету на нормальному рівні

 

41. У дитини в ділянці опіку спостерігається гіперемія шкіри, невеличкі пухирці, заповнені прозорою рідиною. Якого характеру рідина в пухирцях?

A. *Серозний ексудат

B. Геморагічний ексудат

C. Гнійний ексудат

D. Транссудат

E. Слизистий ексудат

 

42. Обмін арахідонової кислоти супрово­джується утворенням біологічно актив­них сполук. Вкажіть сполуки, що утворю­ються за участю ліпооксигеназного шляху:

А. *Лейкотрієни

В. Жовчні кислоти

C. Катехоламіни

D. Кініни

E. Стероїди

 

43. У патогенезі вторинної альтерації при запаленні важлива роль належить клітинним і плазменним медіаторам. Які медіатори запалення утворюються в плазмі крові?

A. *Брадикінін

B. Гістамін

C. Лізосомальні фактори

D. Простагландини

E. Лейкотрієни

 

44. У хворого з гострою пневмонією має місце набряк і ущільнення легеневої тканини. Які клітини першими інфільтрують зону запалення і забезпечують ефективний захист від бактеріальної інфекції?

A. *Нейтрофіли

B. Моноцити

C. Тромбоцити

D. Базофіли

E. Еозинофіли

 

45. У хворого на плеврит під час плевральної пункції отримано прозору рідину без запаху. Який тип ексудату отримано підчас пункції?

A. *Серозний

B. Геморагічний

C. Гнійний

D. Гнилісний

E. Фібринозний

 

46. Першими лейкоцитами, що з'являються у вогнищі запалення, є:

A. *Нейтрофіли

B. Моноцити

C. Лімфоцити

D. Базофіли

E. Еозинофіли

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...