Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОМПЛЕКТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬдисципліни «Технологія кераміки»

Галузь знань 0513Хімічна технологія та інженерія

Спеціальність 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

Миргород

Комплект тестових завдань з дисципліни «Технологія кераміки»складений на основі

навчальної програми підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності: 5.05130109 «Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

 

Укладач: ________ __В.П.Ксьонз викладач, спеціаліст вищої категорії

 

Комплект тестових завдань розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії _технологічних дисциплін

Протокол № ______ від «___» ______________20___ року

 

Голова циклової комісії _________ В.П.Ксьонз

 


ТЕХНОЛОГІЯ КЕРАМІКИ

 

 

Тема: Приготування маси

 

Варіант №1

 

1.Який шихтовий склад маси для фарфора?

а) каолін, вогнетривка глина, пегматит,кварц.

б) глина ,кварцовий пісок,доломіт, крейда.

в) кварцовий пісок, крейда.

г) вогнетривка глина,кварц, крейда.

2 Яке призначення тонкого помелу?

 

а) для підвищення реакційної активності,для створення умов для додаткової очистки від домішок,для прискорення процесів формування черепка.

б) для підвищення реакційної активності відносно інертних при нормальній температурі каменистих компонентів маси,

в) для видалення шкідливих домішок.

г) для руйнування структури матеріалів.

 

3. Який максимальний розмір кусків завантажуємого матеріалу в кульовий млин?

 

а) 10-20мм, б) 20 – 50 мм, в)20 -40 мм,г) 20 -30 мм.

 

4. Якими матеріалами футерують кульові млини?

 

а) кремнієвими стеатитовими брусками, б) кремнієвими, стеатитовими,високо глиноземистими,фарфоровими брусками,в) стеатитовими, гумовими,високо глиноземистими, г)кремнієвими, стеатитовими, високо глиноземистими,фарфоровими брусками,гумовими плитами.

 

 

5.Який знос уралітових куль за 1 годину роботи кульового млина?

а) 0,025%,б) 0,05%,в) 0,08%, г) 0,02%.

 

6.Яке співвідношення М:К:В при приготуванні фарфорової маси.

а) 1:(1,2-1,8):1 ,б) 1:1:1,в) 1:1,5:1 г) 1:1,2:0,5.

 

7. Яке сито в кераміці є контрольним?

 

а) сито № 006; б)сито №0071;в) сито №02;г) сито №016.

 

8. Яка частота обертів барабану кульового млина?

 

а) 32/√ D до 42,5/ √ D об/хв.;б)36/ √ D - 45 / √ D об/хв.; в); 34/√ D -42/ √ D об/хв.;г) 36/ √ D - 42,5/√ D об/хв.

 

9. Яку щільність мають уралітові кулі?

 

а) 3 – 3,4 г/м3 ; б) 2.65 – 3 г/м3 ;в) 3,4 – 4 г/м;3 г) 3 – 3,2 г/м;3

 

10 . Яка тонина помелу спіснюючих матеріалів і плавнів для фарфорової маси?

 

а) 0,5 – 1%; б) 1– 2%; в ) 2 – 8 %; г) 1,5-3 %;

 

11 . Яка вологість маси в кульовому млині ?

 

а) 55 – 60- %; б) 55 – 65 %; в) 45 – 50 %; г) 35 -45 %.

 

12 Яка тонина помелу спіснюючих матеріалів і плавнів для фаянсової маси?

а) 1 -2 %; б) 2 -6 %; в) 2 -8 %; г) 2 -4 %;

 

13. Вологість суспензії каоліну при розпуску в пропелерній мішалці:

а) 55 -60%; б) 50 -60 %; в) 45 -55 %; г 50 -55 %;

 

 

14.Тривалість розпуску каоліну в зимовий час:

а) 3 -4 год.;б) 2 -3год.; в) 1 -3 год .;г 2 -4 год.;

 

15 .Які мелючі тіла найбільш ефективні при помелі каменистих матеріалів?

а) кремнієва галька,б) фарфорові, в)уралітові,г) кремнієві кулі.

 

Тема: Приготування маси

 

Варіант №2

 

1 .Який вміст глини при помелі каменистих матеріалів в кульовому млині?

а) 3 -4%; б) ;4-5 %; в) 2 -4 %; г) 5 -7 %.

 

2 .Тонина помелу спіснюючих матеріалів і плавнів для фарфорової глазурі:

а) 0,02 -0,05%; б) 0,03 – 0,05%; в) 0,04 -0,06% г) 0,1 – 0,02%;

 

3 .Тривалість розпуску каоліну в літній час становить:

а) 2 -3 год.; б) 3 -4 год.; в) 2 -4 год.;г) 1 -3 год.;

 

4.Заповнення кульового млина при помелі матеріалами становить:

а) 100%; б) 90 -100 %; в)85 -90%; г)80 -100 % об’єму;

 

5. Тиск фільтрації фарфорової суспензії становить:

а) 0,8 -1.8 МПА; б) 0,3 – 0,5 МПА;в)0,9 -2 МПА;Г) 0,8 -1. 5МПА;

 

6 .Тривалість заповнення фільтрпресів фарфоровою масою:

а) 2 -3 год; б) 1,5 -2 год;в) 3 -4 год; г) 1 -3 год.

 

 

7 . Тривалість розпуску глини в зимовий час:

а) 5 -6 год , б) 3 -4 год. в)2 -4 год .г)4 -6 год;

 

 

8. Витрати фільтр-пресного полотна на 1т. сухої фарфорової маси становлять:

а) 1.25 -1,5м2/ т ;б) 1,7м2/т в) 1,5 -1,7 м2/т; г) 1,3 -1.5м2/т;

 

9.Термін служби капронового полотна становить:

а) 800 циклів; б) 850 – 900 циклів ; в)850 циклів; г) 900- 1000циклів;

 

10 .Продуктивність пресу ФПАКМ ( по сухій масі ) становить:

а) 1,2т/год; б)1,5т/год ; в)1,3-1.5т/год; г) 1,2 – 1,5 т/год.

 

11 .Об’єм повітря в свіже приготовленій масі становить:

а)5 -10 %; б) 5 -15%; в) 10 -15 %; г) 15 -17 %;

 

12. Призначення вакуумування:

а) для підвищення пластичності; б) покращення формувальних властивостей;

в) для підвищення білості виробів; г)для підвищення пластичності ,

формувальних властивостей, білості та зниження формувальної вологості маси

 

13. Велечина оптимального розрідження при вакуумуванні:

а) 96 -102 кПа; б) 96 -100 кПа ; в) 80 -96 кПа; г) 102 -105 кПа.

 

14.Функції шнека вакуум – пресса:

а) транспортування ; б) ущільнення; в) видавлювання; г) транспортування, видавлювання, ущільнення.

 

15. Термін вилежування маси:

а) 6 -7 діб; б) 6 -10 діб; в) 6 – 8 діб; г) 6 -10 діб

 

Приготування маси

Варіант №5

1 . Тривалість розпуску глини в зимовий час:

а) 5 -6 год , б) 3 -4 год. в)2 -4 год .г)4 -6 год;

 

2. Витрати фільтр-пресного полотна на 1т. сухої фарфорової маси становлять:

а) 1.25 -1,5м/ т;б) 1,7м/т в) 1,5 -1,7 м/т; г)1,3 -1.5м/т;

 

3.Термін служби капронового полотна становить:

а) 800 циклів; б) 900 циклів ; в)850 циклів; г) 900- 1000циклів;

 

4 .Продуктивність пресу ФПАКМ ( по сухій масі ) становить:

а) 1,2т/год; б)1,5т/год;в)1,3-1.5т/год;г) 1,2 – 1,5 т/год.

 

5 .Об’єм повітря в свіже приготовленій масі становить:

а)5 -10 %; б) 5 -15%; в) 10 -15 %; г) 15 -17 %;

 

 

Приготування маси

Варіант №3

1 Яка тонина помелу спіснюючих матеріалів і плавнів для фаянсової маси?

а) 1 -2 %; б) 2 -6 %; в) 2 -8 %; г) 2 -4 %;

2. Вологість суспензії каоліну при розпуску в пропелерній мішалці:

а) 55 -60%; б) 50 -60 %; в) 45 -55 %; г 50 -55 %;

3Тривалість розпуску каоліну в зимовий час:

а) 3 -4 год.;б) 2 -3год.; в) 1 -3 год .;г 2 -4 год.;

4 .Які мелючі тіла найбільш ефективні при помелі каменистих матеріалів?

а) кремнієва галька,б) фарфорові, в)уралітові,г) кремнієві кулі.

5 .Який вміст глини при помелі каменистих матеріалів в кульовому млині?

а) 3 -4%; б) ;4-5 %;в) 2 -4 %; г)5 -7 %.

 

ТЕХНОЛОГІЯ КЕРАМІКИ.

Приготування маси

Варіант №4

 

1 .Тонина помелу спіснюючих матеріалів і плавнів для фарфорової глазурі:

а) 0,02 -0,05%; б) 0,03 – 0,05%; в) 0,04 -0,06% г) 0,1 – 0,02%;

2 .Тривалість розпуску каоліну в літній час становить:

а) 2 -3 год.; б) 3 -4 год.; в) 2 -4 год.;г) 1 -3 год.;

3 .Заповнення кульового млина при помелі матеріалами становить:

а) 100%; б) 90 -100 %; в)85 -90%; г)80 -100 % об’єму;

4. Тиск фільтрації фарфорової суспензії становить:

а) 0,8 -1.8 МПА; б) 0,3 – 0,5 МПА;в)0,9 -2 МПА;Г) 0,8 -1. 5МПА;

5 .Тривалість заповнення фільтрпресів фарфоровою масою:

а) 2 -3 год; б) 1,5 -2 год;в) 3 -4 год;г)1 -3 год.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...