Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок площі продукувальних і допоміжних частин розсадникаКомпоненти продукувальної (виробничої) частини розсадника призначені безпосередньо для вирощування садивного матеріалу, а допоміжної (службової) частини – для забезпечення обслуговування відділків виробничої частини, виконання захисних та організаційно-господарських функцій.

Продукувальна площа розсадника складається з суми площ посівного та шкільного відділків, маточної плантації, маточного саду, інтродуційно-дендрологічної ділянки, теплиць тощо.

Для проведення наукових досліджень з інтродукції цікавих для науки та виробництва деревних рослин, ведення фенологічних спостережень, створення колекції цінних видів, форм і гібридів інтродукованих та місцевих видів дерев і чагарників доцільно запроектувати інтродуційно-дендрологічну ділянку площею 0,5 – 1,5га.

Допоміжна частина розсадника складається із садиби з будівлями, господарської ділянки, ділянки для прикопування садивного матеріалу, компостника, водоймища, дорожньої сітки (околишні, магістральні, міжпольові дороги), городів, захисних лісових смуг, живоплоту (огорожі), околишньої канави, протиерозійних гідротехнічних споруд, резервної ділянки (запільного клину) розсадника та інших ділянок.

Під садибу виділяють площу 0,2-2,0 га, залежно від площі розсадника. У великих розсадниках садибу поділяють на виробничий і житловий сектори. У виробничому секторі розміщують контору, склади для зберігання насіння, добрив, реманенту, гараж, навіс для техніки, механізмів, бензосховище, майстерню і т.д., у житловому – будинки та гуртожитки для робітників і службовців розсадника. У базових розсадниках для зберігання техніки, паливно-мастильних матеріалів, добрив, гербіцидів тощо доцільно окремо запроектувати господарську ділянку.

Дороги розмежовують господарські частини та поля сівозмін і за своїм призначенням поділяються на наступні категорії:

· магістральні (головні) дороги, які пов’язують внутрішню сітку доріг з садибою розсадника і мають зовнішні під’їзні шляхи. Вони повинні мати ширину 8-10 м.;

· околишні дороги навколо розсадника для проходження технічних засобів, розвороту тракторів і машин – шириною 6-8 м.;

· міжпольові дороги між суміжніми полями сівозмін та службовими частинами розсадника для проїзду тракторних агрегатів, інших транспортних засобів в одному напрямку - шириною 4 м.

Запільний клин або резервна площа лісового розсадника проектується в межах 10 % від виробничих площ і призначена для розміщення посівів чи посадок, обсяги яких в окремі роки можуть перевищувати планові завдання.

До службової площі відносять також живу (живопліт) або неживу огорожу навколо розсадника та околишню канаву. Ці компоненти необхідно запроектувати і зобразити на схемі.3

2

2,0м

4

1,0м 1

1,0м

0,2м 1,0м 0,3м 0,5м

3,0м

 

Рис.1.3. Схема околишніх доріг, огорожі та канави розсадника.

1 – канава; 2 – нежива огорожа (металева сітка, дерев’яний пліт тощо);

3 – живопліт; 4 – околишня дорога.

 

Сумарно площа допоміжної частини розсадника неповинна перевищувати 25-30 % від його загальної площі ( в середньому - 15-20 %). Дані з розрахунку виробничих та службових площ розсадника заносимо в табл. 1.8.

Таблиця 1.8

Розподіл території розсадника за видами користування

Господарські частини Кількість полів у сівозміні, шт. Розміри, м Площа одного поля, га Загальна площа, га
дов- жина ширина
Виробнича частина
Посівний відділок 1,59 4,77
Деревно-чагарн. шкілка 4,74 14,22
Плодова шкілка 1,38 6,9
Маточна плантація 0,43 0,43
Разом 26,32
Службова частина
Дендрологічна ділянка 0,63 0,63
Садиба - 0,8 0,8
Яблуневий сад - 0,19 0,19
Дороги: магістральні -   0,54
околишні -   1,36
міжпольові -   1,54
Жива та нежива огорожі з канавою -   0,69
Запільний клин - 0,95 0,95
Прикопочна ділянка - 0,1 0,1
Компостник - 0,1 0,1
Господарська ділянка - 0,14 0,14
Водойма - 0,1 0,1
Разом: 7,14
Всього: 33,46

 

Отже загальна площа розсадника становить 33,46га, з яких 26,32 га складає виробнича частина, а 7,14га – допоміжна.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...