Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 3. ПЕРВИННЕ ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Згідно завдання, під розсадник відведено староорні землі. При освоєнні староорних земель головна увага повинна бути приділена збереженню та відновленню родючості грунту і боротьбі з бур'янами, тобто попередній обробіток грунту проводимо за системою чорного пару, також з обов’язковим внесенням органічних добрив.

При первинному освоєнні староорних земель система обробітку грунту залежить від видового складу бур'янів. При наявності пирію проводять лущення дернини на глибину 7-10 см у двох напрямках. Після з'явлення пагонів пирію поля глибоко орють (до 30 см), а в наступному році залишають під чорним паром. Після пару бажано висівати зернобобові і лише після цього такі поля можна використовувати для вирощування садивного матеріалу.

При відсутності коренепаросткових бурянів старі перелогові та цілинні землі обробляють за системою чорного пару (лущення, осіння оранка, весняне боронування, 3-4-разова культивація ґрунту літом, глибока осіння безполицева оранка та весняне боронування).

Оранку проводять на глибину гумусового горизонту (25-30 см). Ґрунти з неглибоким гумусовим шаром обробляють на всю потужність, стежачи при цьому, щоб на поверхню не виносився елювіальний горизонт, оскільки тоді поверхня ґрунту швидко твердне і його аерація різко погіршується. Весною ґрунт боронують, а перед початком лісокультурних робіт проводять (передпосадкову культивацію на глибину садіння з одночасним боронуванням).

Усю сукупність операцій з первинного освоєння території лісового розсадника, показано у вигляді технологічної карти (табл.3.1).

 


Таблиця 3.1

Технологічна карта первинного освоєння території під розсадник

Категорія площі – староорні землі

Тип грунту – бурий гірсько-лісовий середньоскелетний

Назва операції Агрегат Терміни проведення
Лущення МТЗ-82М+ЛДГ-5 літо-осінь
Внесення вапна МТЗ-82М+НРУ-0,5 осінь
Внесення органічних добрив МТЗ-82М+1-ПТУ-4 осінь
Оранка ДТ-75М+ПЛН-4-35 осінь
Дискування в два сліди з боронуванням ДТ-75М+БДН-3 весна
Шлейфування МТЗ-82М+ШБ-2,5 весна
Боронування МТЗ-82М+ЗБСЗ-1,0 літо
Культивація МТЗ-82М+КПН-4Г літо
Осіннє переорювання МТЗ-82М+ ПЛН-3-35 осінь
Передпосівне боронування МТЗ-82М+ЗБСЗ-1,0 весна

 

Операції з первинного освоєння території є одноразовими, після чого конкретні системи обробітку ґрунту запроваджуються вже окремо в полях сівозмін посівного та шкільного відділків розсадника.

 

 


Розділ 4. АГРОТЕХНІКА ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУАгротехніка вирощування на лісових розсадниках стандартного біологічно здорового лісокультурного садивного матеріалу і забезпечення обов’язкового планового виходу його з одиниці площі повинна базуватися на глибокому знанні біологічних особливостей вирощування деревних і чагарникових порід. Агротехніка вирощування має свої особливості для кожного виду посадкового матеріалу, тому її слід описати для кожної вироб- ничої частини окремо (посівного відділення, шкілок, маточної плантації і ін.). Найбільш складними, трудомісткими є роботи в посівному відділені.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...