Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунково-технологічна карта на вирощування саджанцівСкладання даної розрахунково-технологічної карти подібне до такої як у сіянців. Як і в попередньому випадку складають розрахунково-технологічну карту за такими розділами: 1)Паровий обробіток ґрунту; 2) Підготовка сіянців до садіння; 3) Висаджування сіянців та вирощування 1-річних саджанців; 4) Вирощування 2-річних саджанців.

Розрахунково-технологічна карта на вирощування саджанців наведена в табл. 7.2.

 

 


Таблиця 7.1.

Розрахунково-технологічна карта на вирощування 2-річних сіянців ялиці білої

Технологічні операції Од. вим Обсяг робіт Склад агрегату Норма виробітку Потрібна кількість Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.. Розряд і тариф-на ставка, грн.. Тарифний фонд заробітної плати, грн.. Доплати і надбавки 25%, грн.. Відра-хування 37,5%, грн. Витра- ти на матері-али, грн. Техно-логічна собі-вартість, грн.
марка маши-ни марка зна- ряддя на агре-гат на люд.-день маш-змін люд.- днів маши- но змін всього
Паровий обробіток ґрунту
Внесення ор-ганічних доб-рив в грунт га 0,1 МТЗ-82 РПТУ-2 8,9 8,9 0,011 0,011 0,76 IV/10,696 0,12 0,03 0,06 120,97
Розкидання вапна з автомобільного причепа т 0,4 - - - 5,5 - 0,072 - - IV/9,064 0,65 0,16 0,3 52,31
Оранка на глибину 23-26см га 0,1 МТЗ-82 ПЛН-3-3,5 3,5 3,5 0,02 0,029 1,94 ІІІ/9,496 0,28 0,07 0,13 - 2,42
Боронування дисковою бо-роною га 0,1 МТЗ-82 БДН-3,0 12,1 12,1 0,008 0,008 0,65 ІІІ/9,496 0,076 0,019 0,036 - 0,691
Культивація га 0,1 МТЗ-82 КПН-4Г 18,7 18,7 0,005 0,005 0,36 ІІІ/9,496 0,048 0,012 0,023 - 0,44
Осіння оранка га 0,1 МТЗ-82 ПЛН-3-35 3,5 3,5 0,029 0,029 1,94 ІІІ/9,496 0,42 0,07 0,13 - 2,42
Підготовка насіння до висіву
Заготівля снігу для снігування м³ вручну Вручну - 5,8 - 0,86 - - ІІ/7,240 6,24 1,56 2,93 - 10,73
Засипка на- сіння снігом м³ вручну Вручну - 5,9 - 0,85 - - ІІ/7,240 6,15 1,54 2,88 - 10,56
Виймання на сіння з-під снігу кг вручну Вручну - - 0,13 - - ІІ/7,240 0,07 0,24 0,45 - 1,66
Замочування насіння у воді перед висіванням   кг - - - - 0,14 - - ІІ/7,240 1,01 0,25 0,47 - 1,73

Продовження табл. 7.1Висів насіння та вирощування 1-річних сіянців
Внесення передпосівного добрива га 0,1 МТЗ-82 РТТ-4,2 21,0 21,0 0,004 0,004 0,27 IV/9,064 0,043 0,011 0,02 7,09 7,35
Перед посівна оранка га 0,1 МТЗ-82 ПЛН-3-3,5 3,5 3,5 0,03 0,03 2,04 ІІІ/9,496 0,29 0,07 0,14 - 2,54
Культивація кінним культиватором га 0,1 - - - 1,9 - 0,05 0,79 ІІІ/9,496 0,4 0,1 0,19 - 1,48
Шлейфування грунту га 0,1 Т-16М ШБ-2,5 6,0 6,0 0,02 0,02 0,9 ІІІ/9,496 0,19 0,05 0,09 - 1,37
Маркування ділянки кін-ним маркером га 0,1 - - - 2,4 - 0,04 0,6 ІІІ/8,056 II\7,240 0,32 0,08 0,15 - 1,15
Сівба насіння га 0,1 Т-16М СЛПМ 0,66 0,66 0,15 0,15 6,8 V\12,184 ІІ/7,240 1,28 0,32 0,6
Прокатування посівів га 0,1 МТЗ-82 3КВГ-1,4 11,4 11,4 0,009 0,009 0,6 ІІ/8,536 0,08 0,02 0,04 - 0,74
Мульчування посівів га 0,1 МТЗ-82 МНС-0,75 0,55 0,55 0,18 0,18 12,24 ІІІ/9,496 1,71 0,43 0,8 - 15,18
Культивація міжрядь кін-ним культива-тором га 0,1 - - - 1,7 - 0,06 0,9 IV/9,064 0,54 0,14 0,26 - 1,84
Внесення мі-неральних до-брив в міжряддя вручну   га 0,1 - - - 0,6 - 0,17 0,55- 0,09 IV/9,064 1,54 0,39 0,27 6,34 9,08
Вирощування 2-річних сіянців
Внесення мі-неральних до-брив га 0,1 МТЗ-82 КРН-2,8М 0,025 0,025 1,7 IV/10,696 0,27 0,07 0,13 11,57 13,73
                                                                 

Продовження табл. 7.1

Механізоване розпушування грунту в 2 слі-ди га 0,1 МТЗ -82 КРН-2,8М 4,1 4,1 0,024 0,024 1,6 IV/10,696 0,26 0,06 0,12 - 2,01
Виорювання сіянців га 0,1 МТЗ-82 НВС-1,2М 2,0 2,0 0,05 0,05 3,4 V/12,184 0,61 0,15 0,29 - 4,48
Вибирання сі-янців, сорту-вання, зв’язу-вання в пучки тис. шт. вручну вручну - 12,0 - 12,5 - - ІІІ/8,056 100,7 25,18 42,2 - 173,08
Всього: - - - - - -       37,49   123,41 30,86 57,86 21545,64
Собівартість вирощування 1 тис. шт. 2-річних сіянців ялиці білої становить 14 грн. 36 коп.

 

Собівартість= грн

 

Таблиця 7.2

Розрахунково-технологічна карта на вирощування 2-річних саджанців дуба звичайного

Технологічні операції Од. вим Обсяг робіт Склад агрегату Норма виробітку Потрібна кількість Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.. Розряд і тариф-на ставка, грн.. Тарифний фонд заробітної плати, грн.. Доплати і надбавки 25%, грн.. Відра-хування 37,5%, грн. Витра- ти на матері-али, грн. Техно-логічна собі-вартість, грн.
марка маши-ни марка зна- ряддя на агре-гат на люд.-день маш-змін люд.- днів маши- но змін всього
Паровий обробіток ґрунту
Внесення ор-ганічних доб-рив в грунт га 2,64 МТЗ-82 РПТУ-2 8,9 8,9 0,3 0,3 20,4 IV/10,696 3,21 0,8 1,5 3193,91
Розкидання вапна з автомобільного причепа т 10,56 - - - 5,5 - 1,92 - - IV/9,064 17,4 4,35 8,16 557,91
Оранка на глибину 35см га 2,64 ДТ-75М ПЛН-4-35 3,8 3,8 0,69 0,69 62,5 IV/10,696 7,38 1,85 3,46 - 75,19
Внесення передсадивного добрива га 2,64 МТЗ-80 РТТ-4,2 21,0 21,0 0,13 0,13 8,84 IV/10,696 1,39 0,35 0,65 179,76 190,99
Боронування га 2,64 МТЗ-80 ЗБС-1,0 19,9 19,9 0,13 0,13 9,02 ІІІ/9,496 1,23 0,31 0,58 - 11,14
Підготовка насіння до висіву
Підготовка ссіянців до садіння в шкілку тис. шт - - - - 1,33 - - ІІІ/8,056 10,72 2,68 5,03 - 18,43
Обмочування коренів саджанців у глиняну бовтушку тис. шт - - - 1,6 - 103,13 - - І/6,712 692,21 173,05 324,47 - 1189,73
Висаджування сіянців та вирощування 1-річних саджанців
Провішування ліній км - - - 4,5 - 7,3 - - ІІ/7,240 53,09 13,27 24,89 - 91,25

Продовження табл. 7.2

Садіння сіянців тракторист-1 саджальник-3 оправщик-2 га 2,64 ДТ-75М СШН-3 0,44 0,44 6,0 6,0 V/12,184 IV/32,1 ІІ/17,07 73,1 192,6 102,42 18,28 48,15 25,61 34,27 90,28 48,01 - - - 1172,72
Культивація міжрядь 3 рази га 7,92 Т-16М КРСШ-2,8А 1,5 1,5 5,28 5,28 237,6 IV/10,696 56,48 14,12 26,48 - 334,68
Внесення підживлювальних добрив га 2,64 МТЗ-80 РТТ-4,2 21,0 21,0 0,13 0,13 8,84 IV/10,696 1,39 0,35 0,65 240,7 251,93
Вирощування 2-річних саджанців
Культивація міжрядь 3 рази га 7,92 Т-16М КРСШ-2,8А 1,5 1,5 5,28 5,28 237,6 IV/10,696 56,48 14,12 26,48 - 334,68
Внесення підживлювальних добрив га 2,64 МТЗ-80 РТТ-4,2 21,0 21,0 0,13 0,13 8,84 IV/10,696 1,39 0,35 0,65 249,46 260,69
Без відвальне розпушування га 2,64 Т-16М РН-60 1,2 1,2 2,2 2,2 V/12,184 26,8 6,7 12,56 - 145,06
Викопування садивного матеріалу га 2,64 МТЗ-80 НВС-1,2 2,0 2,0 1,32 1,32 89,76 V/12,184 16,08 4,02 20,1 - 129,96
Підрахунок та ув’язування саджанців в пучки по 10 шт. тис. шт - - - 1,8 - 83,33 - - I/6,712 559,33 139,83 262,19 - 961,35
Всього:                   1322,4   1872,7 468,19 890,41 4365,92 8919,62

Собівартість вирощування 1 тис. шт. 2-річних саджанців дуба звичайного становить 59 грн. 46 коп.

 

 

Собівартість= грн..

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...