Главная Обратная связь

Дисциплины:


Геологічна будова, рельєф і гідрологіяЗгідно схеми геоморфологічного районування Карпат по П.М.Цисю, Довжанське лісництво відноситься до району середньовисотного гірського рельєфу полонинського хребта – це квартали з 18 по 29-й. Рельєф в цій частині підприємства являє собою систему хребтів другого і третього порядку, зрізаних гірськими потоками. Хребти по всій довжині хвилясті з багатьма відхиленнями різної ступені розгалуження при загальному напрямку, переважно, на південь і південний захід; закінчуються гострими, згладженими вершинами. Переважаюча форма схилів опукла при середній крутизні 25-35о . Мінімальна крутизна 2-5о, максимальна досягає 40-45о більша площа лісових масивів цієї частини лісництва розташована в межах висот 700-900 м над рівнем моря.

Друга частина лісництва відноситься до району вулканічних гірських груп Вігорлат – Гутинського хребта і міжгірських котловин. Сюди входить друга частина лісництва (кв.1-15). Вігорлат-Гутинський хребет долиною ріки Боржава ділиться на дві гірські групи: східну і західну. Переважають схили з крутизною від 15 до 25 градусів, але в західному масиві досягають 40 градусів.

Переважаючими висотами над рівнем моря обох масивів є 400-650 м, при мінімальній висоті 350 м. і максимальній 1086 м.(г.Бужора), стрімкість за групами крутизни необхідно враховувати при обгрунтуванні рубок головного користування. Всі ліси лісництва віднесені до гірських лісів на основі спільного наказу Мінлісгоспу і Мінліспрому УРСР від 26.12.1984 р. N339-198.

В 1968-1969 рр.Комплексною експедицією Українського лісовпо-рядного підприємства на території лісництва виконані грунтово-лісотипологічні роботи. На основі проведених робіт на Довжанське лісництво складені грунтові плани, плани типів лісу і типів умов місцезростання, а також грунтово-лісотипологічні записки, в яких детально викладено описання грунтів і типів лісу.

Грунтоутворюючими породами на території лісництва є:

1. Елювій і елювіо-делювій Карпатського фліша, які представляють собою пошарове чергування піщаника і сланцю як продуктів вивітрювання гірських порід. Тому сформовані на флішу грунти мають механічний склад від дрібносуглинистого до глинистого.

2. Елювіо-делювій твердих вулканічних порід, до яких відносяться породи типу андезитів, діабазів, базальтів, вулканічних туфів і других. На цих породах сформувалися бурі гірсько-лісові грунти середньо і слабо скелетні.

Виділено 4 типи грунтів:

1. Бурі гірсько-лісові грунти - 93,0 % площі.

2. Бурі лісові грунти - 6.2 %.

3. Дернові грунти на сучасних алювіальних відкладеннях - 0.6%.

4. Гірсько-лугові грунти - 0.2 %.

Ерозійних процесів при даному лісовпорядкуванні не виявлено. Але в зв'язку з гірським рельєфом місцевості територію підприємства у відношенні ерозії слід рахувати потенційно небезпечною. Площа найбільш ерозійно-небезпечних ділянок по підприємству складає біля 150 га. Крім того до ерозійно-небезпечних слід віднести всі ділянки грунтів малої потужності, які розташовані на крутих схилах. Розприділення площ по ступені ерозійної небезпеки і запроектовані протиерозійні заходи приведені в грунтово-лісотипологічних записках по кожному лісництву.Гідрографічна сітка території розвинута досить добре і представлена рікою Боржава із системою більш мілких рік і гірських потоків, які відносяться до басейну ріки Тиси - однієї з найбільших притоків р.Дунай.

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до вологих (98% від вкритих лісовою рослинністю земель). На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 0.3% площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Болота відсутні. Гідромеліоративні роботи на території підприємства не проводились

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...