Главная Обратная связь

Дисциплины:


Густота лісових культур та розміщення садивних місцьРозміщення посадкових місць визначається віддаллю між рядками посадкових (посівних) місць і віддаллю між посадковими (посівними) місцями в ряду. Від цих параметрів безпосередньо залежить густота створюваних культур.

Вибір параметрів розміщення посадкових місць залежить насамперед від трьох факторів: біологічних особливостей деревних порід і чагарників, що вводяться в лісові культури, типу лісорослинних умов і необхідності максимальної механізації садіння культур і робіт по догляду за ними.

Густота культур — це кількість деревних і чагарникових рослин, що вирощуються на одиниці лісокультурної площі. Від густоти культур залежать біологічна стійкість і продуктивність майбутніх насаджень. При заниженій густоті залишається не використаною потенційна продуктивність даних умов; при завищеній густоті культури відстають у рості, а можуть бути випадки їх загибелі або депресії. Занижена густота відтягує також період зімкнення лісових культур, що потребує проведення більшої кількості доглядів. Але більша густота вимагає використання більшої кількості садивного матеріалу, що збільшує собівартість лісових культур.

Оптимальна густота — поняття динамічне в тому розумінні, що вона змінюється з віком. Це наслідок біологічних властивостей лісових дерев, які з віком вимагають щораз більшого життєвого простору. Базою для регулювання густоти в процесі росту є початкова густота, тобто кількість посадкових місць під час садіння або сівби лісових культур.

Початкову густоту визначають з урахуванням наступних факторів: біологічні та лісівничі властивості деревних порід. Для світлолюбних порід приймається менша густота, для тіневитривалих — більша, для швидкорослих — менша, для, повільнорослих — більша; едафічні умови. У більш сухих умовах і на бідніших грунтах приймається більша густота, оскільки рослини тут ростуть повільніше, а в оптимальних умовах вологості й родючості грунту густота може бути меншою, оскільки рослини тут ростуть інтенсивніше.

Початкову густоту культур і відповідне розміщення посадкових місць визначають окремо за лІсорослинними зонами, підзонамн і лісокультурними районами.

Густота лісових культур визначається кількістю рослин на 1 га лісокультурної площі.

густота лісових культур розраховується за формулою:

[3.1]

де N – густота культур, шт/га;

A – ширина міжрядь, м;

b – крок садіння, м.

 

При нормальному природному відновленні на 1 га налічуються сотні тисяч сходів деревних порід. Але у міру того як вони ростуть і розвиваються, їх кількість постійно зменшується й у віці головної рубки на 1 га залишається 300— 600 дерев. У багатих типах їх більше, в бідних — менше. В результаті такої диференціації виживають найбільш стійкі та високопродуктивні екземпляри.Із практики ведення лісового господарства відомо, що невигідно вирощувати загущені або зріджені лісові культури. Густі насадження повною мірою використовують сонячну енергію, Але через сильну конкуренцію за поживні речовини, а часто й за вологу дерева ростуть ослабленими, пригніченими, бонітет насадження знижується. Рідкі насадження більшою мірою пошкоджуються вітровалами, стовбури дерев збіжисті та сучкуваті, знижується продуктивність, втрачається лісова ситуація.

Із лісівничих та економічних причин насаджувати велику кіль­кість сіянців на 1 га недоцільно й неможливо, тим більше не можна чекати, поки відбудеться природна диференціація висаджених екземплярів. Тому слід узяти за основу певну густоту лісових культур, де кількість садивних місць була б оптимальною або близькою до неї.

Густота залежить насамперед від категорії лісокультурної площі, типу лісу, біологічних особливостей порід, з яких створюється насадження, складу культур, видусадивного матеріалу, наявності природного відновлення, економічних умов, методу створення лісової культури. Культури, що створюються садінням, менш густі, ніж створені сівбою. Те ж саме стосується часткових і суцільних штучних лісових насаджень.

Основним критерієм успішного створення лісових культур, які б максимально використовували потенційні грунтозо-кліматичні умови, були б високопродуктивними і біологічно стійкими, є оптимальна густота деревостанів, яка, крім перелічених вище факторів, залежить також від цільового призначення дереіюстанів, використання засобів механізації для створення і догляду за лісовими культурами, віку головної рубки насаджень тощо. Різноманітність грунтово-кліматичних, економічних та інших умов не дає змоги розробити стандартні рекомендації щодо густоти лісових культур. Крім того, слід мати на увазі, що при одній і тій самій густоті, але при різних способах і схемах змішування взаємовплив між деревними породагли буде різний, від чого певною мірою залежать продуктивність і стійкість майбутнього насадження.

Ширина міжрядь повинна становити переважно 2,5—3,0 м. Це обмежує густоту культур 5,5—6,6 тис. шт./га. При меншій ширині міжрядь робочими органами механізмів пошкоджуються фізіологічно активні корені й ріст культур погіршується. При більшій ширині міжрядь і відсутності природного відновлення грунт швидко задернюється і потребує додаткового обробітку.

Розрахунки ведемо на 1 га лісокультурної площі. З врахуванням ширини міжрядь, кількість рядів порід на 1 га буде: 100 м / 2,5 м = 40 ряди. Один цикл змішування складає 2 рядів. При довжині сторони ділянки в 100 м ряди порід, з врахуванням їх кількості, будуть розміщуватись наступним чином: 82 82 82 82. З них, смереки – 32 рядків, клена – 8 ряди рядів. Кількість рослин в одному ряду, довжиною 100 м становитиме:

-смереки – 100 м / 0,8 м = 125 шт. в ряду;

- бука – 100 м / 1,2 м = 83 шт. в ряду;

- ялиці – 100 м / 1,2 м = 83 шт. в ряду;

- клена – 100 м / 1,0 м = 100 шт. в ряду.

Таким чином, кількість посадкових місць на 1 га по породах з врахуванням кількості їх рядів становитиме:

- смереки – 125 шт.·16 рядів = 2000 шт./га;

- бука – 83 шт. 8 рядів = 664 шт./га;

- ялиці – 83 шт. 6 рядів = 498 шт./га;

- клена – 100 шт. 3 ряди = 300 шт./га.

Таким чином, загальна початкова густота культур становитиме 3462 шт./га.

Початковий склад лісових культур за кількістю посадкових місць знаходимо за пропорцією: 3462 шт./га – 100 %, а 2000 шт./га – Х %. Звідси Х = 57,7 % або 6 одиниць. Таким же шляхом розраховуємо участь в початковому складі культур і інших порід.

Отже, початкова формула складу культур за кількістю садивних місць на лісокультурній ділянці №2 буде мати наступний вигляд: 6См2Бк1Яц1Кл.

Лісокультурна ділянка №1:

Лісові культури проектуємо створити площадками, оскільки на ділянці №1 наявне природне поновлення. Площадки створюємо прямокутної форми розміром 2,5 – 1,0м. На одній площадці садимо по два сіянці. На 200 площадках створюємо культури ялиці тому, що природнє поновлення є частковим, 400 площадок заджуємо смерекою і 400 буком лісовим. Розрахувавши кількість посадкових місць на 1 га, загальна початкова густота культур буде становити 2000 шт./га.

Таким чином, початкова формула складу культур за кількістю садивних місць на лісокультурній ділянці №1 буде мати наступний вигляд: 4См4Бк2Яц.

Розрахувавши густоту культур за породами, визначимо вартість садивного матеріалу, необхідного для створення лісових культур на лісокультурних ділянках (табл. 3.1).

 

 

Таблиця 3.1

Розрахунок кількості та вартості посадкового матеріалу

Назва породи Вид садив- ного мате-ріалу Вік сад. мат.(р.)/ вартість 1 тис. шт. (грн.) Кількість садивного матеріалу, шт Вартість садивного матеріалу, грн
на 1га на всю площу на 1га на всю площу
Лісокультурна ділянка №1 (S=2,0га)
Ялина звичайна сіянці 2/70
Бук лісовий сіянці 2/80
Ялиця біла сіянці 2/100
Р а з о м -
Лісокультурна ділянка №2 (S=3,3га)
Ялина звичайна сіянці 2/70
Бук лісовий сіянці 2/80 2191,2 53,12 175,3
Ялиця біла сіянці 2/120 1643,4 59,88 197,21
Клен-явір сіянці 2/100
Р а з о м - 11424,6 933,51
               

 

Отже, для створення лісових культур на лісокультурній ділянці №1, необхідно 320 грн., щоб придбати 2-річні сіянці деревних порід, з яких будуть створені культури; на лісокультурній ділянці № 2 потрібно 933,51 грн.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...