Главная Обратная связь

Дисциплины:


Види, терміни, кількість і технологія проведення агротехнічних доглядівДогляд за лісовими культурами — це комплекс агротехнічних і лісівничих заходів, спрямованих на поліпшення умов приживлюваності й росту культивованих порід (поліпшення фізичних властивостей грунту, зменшення випаровування з його поверхні, видалення трав'яної та небажаної деревної рослинності, збагачення грунту елементами живлення).

Основна мета доглядів за лісовими культурами — створення сприятливих умов для їх росту, скорочення строків зімкнення й переведення в покриту лісом площу, усунення негативного впливу трав'яної рослинності й порослі малоцінних порід. Завдяки проведенню агротехнічних та лісівничих доглядів поліпшуються водний і тепловий режими, а також режими живлення й освітлення. Культури, в яких грунт задернілий, ростуть погано. Основна маса ко­ріння трав'яних рослин розміщується у верхніх, найбільш родючих горизонтах, тому від задерніння терплять насамперед дерева з поверхневою кореневою системою —ялина, ясен та ін.

Відповідність розвитку кореневої системи рослин розміру їх надземної частини є основним фактором успішного росту. Пошкодження коріння, особливо бічного, знижує інтенсивність росту рослин, призводить до виникнення кореневої гнилі, що різко знижує стійкість насадження. Щоб уникнути цього негативного явища, в перші два роки після садіння допускається проводити обробіток міжрядь на глибину 8—10 см, а в наступні роки — не глибше 4—6 см.

Агротехнічні догляди за лісовими культурами проводять після садіння. Вони є головним фактором швидкого зімкнення та формування майбутнього насадження. Сюди відносять наступні операції:

1) оправлення сіянців або саджанців після садіння механізованим способом або після дії на них несприятливих погодніх умов: розмиву (видування) грунту, витискання морозами;

2) розпушування грунту з одночасним видаленням у рядах і міжряддях трав'яної рослинності, самосіву та порослі малоцінних порід;

3) скошування, приминання або прикочування трав'яної рослинності в осінній період у рядах і міжряддях;

4) використання гербіцидів і арборицидів для пригнічення розвитку небажаної трав'яної та деревної рослинності.

На важких грунтах культури можуть витискатися при настанні заморозків, тому в таких місцях слід утримуватись від розпушування та прополювання культур у другій половині вегетаційного періоду.

Для проведення доглядів за лісовими культурами використовується спеціальна техніка, яка повинна задовольняти низку вимог. Робочі органи машин повинні забезпечити високоякісний обробіток грунту та повне знищення трав'яної рослинності, не пошкоджуючи при цьому наземної частини лісових культур. Слід забезпечити регулювання глибини обробітку грунту залежно від типу лісорослинних умов, фізико-механічних властивостей грунту, характеру розміщення кореневих систем порід, наявності тих чи інших різновидів бур'янів та інших факторів. При сідланні ряду аба кількох рядів ґрунтообробний агрегат повинен мати просвіт необхідних розмірів, куди б безперешкодно проходив ряд (ряди) культур. Конструкція робочих органів повинна передбачати встановлення їх таким чином, щоб з обох боків ряду культур залишалась захисна 30-50 сантиметрова зона, робочі органи не повинні забиватися рослинними рештками або грунтом.На нерозкорчованих зрубах трав'яну рослинність і поросль деревних порід часто скошують ранцевим агрегатом типу «Секор».

Кількість, тривалість і строки доглядів визначаються типом лісорослинних умов, способом обробітку грунту, методом і способом створення лісових культур, віком садивного матеріалу, видовим складом насадження, погодно-кліматичними умовами, біологічними властивостями деревних порід, цільовим призначенням майбутнього насадження та економічними умовами.

У рівнинній частині західного регіону України застосовується переважно 10—12-разовий догляд за лісовими культурами протягом чотирьох-п'яти років. У культурах, створених саджанцями, кількість агротехнічних доглядів скорочується в середньому до шести протягом трьох років.

Проведення агротехнічних доглядів за лісовими культурами в умовах Українських Карпат вимагає значних затрат. Ці операції здебільшого проводять уручну і вони поглинають 63—67% коштів, що виділяються на створення і вирощування лісових культур.

Кількість та терміни проведення агротехнічних доглядів на лісокультурних ділянках №1 і №2 показані в табл. 3.2. і 3.3.

Таблиця 3.2

Кількість та терміни проведення агротехнічних доглядів на лісокультурній ділянці №1

  Роки МІСЯЦІ Загальна кількість доглядів
червень липень серпень
    - Догляд в площадках ( І декада)- Догляд в площадках ( ІI декада)-  
  Догляд в площадках ( ІI декада)- Догляд в площадках ( ІII декада)-   -    
  Догляд в площадках ( ІI декада)- Догляд в площадках ( ІI декада)-     -  
    - Догляд в площадках ( І декада)-   -  

 

До догляду в площадках на лісокультурній ділянці №1 належить розпушування ґрунту і знищення бур’янів, а також вижинання бур’янів і самосіву та порослі другорядних порід.

Таблиця 3.3

Кількість та терміни проведення агротехнічних доглядів на лісокультурній ділянці №2

  Роки МІСЯЦІ Загальна кількість доглядів
червень липень серпень
    - Догляд в міжряддях і в рядах( ІI декада) Догляд в міжряддях і в рядах ( ІII декада)
  Догляд в міжряддях і в рядах( І декада) Догляд в міжряддях і в рядах( ІI декада) Догляд в міжряддях і в рядах( ІI декада)  
    Догляд в міжряддях ( І декада)    
- Догляд в міжряддях -

 

На лісокультурній ділянці №2 кількість агротехнічних доглядів в міжряддях і рядах становить п’ять разів протягом перших двох років. На 3-ій і 4-ий рік проводимо тільки по одному механізованому догляді в міжряддях, оскільки тут забур’яненість низька через грунтово–гідрологічні умови, які не сприяють росту і розвитку бур’янів і другорядних порід.

Всі основні запроектовані заходи зі створення та вирощування лісових культур на обох лісокультурних ділянках подані у зведеній табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Відомість запроектованих лісовідновних заходів

№ л/к ділянки та місце розташування Площа, га; тип ЛРУ; тип лісу Спосіб обробітку ґрунту Схема змішування Розміщення посадкових місць Густота л/к, шт/га; початковий склад л/к; вид лісових культур Метод та спосіб створення лісових культур Кількість агротехнічних заходів
№ 1; кв. 10 вид. 1 2,0 D3 D3 бк-смЯц Частковий, площадками   Ширина площадки 1,0м, довжина 2,5м 5000 шт/га 4Бк4См2Яц Наступні, часткові, змішані Садіння по 5шт на площадку вручну 1 рік – 2 2 рік – 2 3 рік – 2 4 рік – 1
№2; кв. 24 вид. 30   1,3 С3 С3-яц-бкСм Механізований частковий смугами 4рСм2рБк1рКл2рЯц Ширина міжрядь – 3,0 м, крок садін- ня См 0,8м, Бк 1,2м, Кл 1,0м, Яц 1,2м 3462 шт/га 6См2Бк1Яц1Кл Наступні, суцільні, змішані Рядкове садіння вручну 1 рік – 2 2 рік – 3 3 рік – 1 4 рік – 1

 

В табл. 3.4 наведені запроектовані лісовідновні заходи на лісокультурних ділянках №1 і №2. А саме кількість агротехнічних доглядів, метод та спосіб створення лісових культур, густота, схема змішування тощо.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...