Главная Обратная связь

Дисциплины:


I. Прогнозування попиту на продукцію підприємстваКУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

„Планування та організація виробничої діяльності підприємства”

 

 

Виконала:

Студентка ФМ,

групи УПЕП- 31

Захарова Ольга

Перевірила:

Юрчик Галина Юріївна

 

 

Рівне – 2012

Зміст

I. Прогнозування попиту на продукцію підприємства............................4

II. Оптимізація виробничої програми.......................................................8

III. Вартість і амортизація основних засобів виробничих підрозділів (цехів і дільниць)........................................................................................................13

IV. Планування чисельності персоналу підприємства...................................18

V. Планування заробітної плати підприємства та прямих витрат на основні матеріали................................................................................................................23

VI. Планування собівартості продукції..........................................................29

VII. Планування потреб в оборотних коштах………………………………..35

VIII. Зведені показники виробничо-господарської діяльності підприємства…………………………………………………………………......37

Висновок................................................................................................................38

Використана література……………………………………………………….41

 

I. Прогнозування попиту на продукцію підприємства

Прогнозний попит визначається за функцією тренду реалізації продукції (A, B, C). Найпростішою функцією, яка досить об’єктивно відображає життєвий цикл продукції, є рівняння параболи другого порядку, тобто:

,

де Nt – кількість продукції, яка реалізована або буде реалізована в t-ому періоді (кварталі), шт./кв.; a, b, c – статистичні параметри функції тренду, які можуть визначатися методом найменших квадратів.

Для зменшення обсягів розрахунків можна визначити параметр а наближено – графічно, способом згладжування ломаної лінії.

При відомому значенні цього параметра, решта (b і c) визначається із системи двох рівнянь – першого і другого.

Безмашинні розрахунки складових першого і другого рівнянь краще виконувати в такій табличній формі:

Таблиця 1.1

T t2 t3
3,44
3,91 3,91
4,29 8,58
4,62 13,86
4,9 19,6
5,08 25,4
5,23 31,38
5,28 36,96
5,28 42,28
Сума 36 42,03 181,97

  

 

 

Наше рівняння регресії має вигляд:

 

Перевіримо правильність наших розрахунків за допомогою ПК.

Матимемо таку функцію тренду попиту на продукцію А:

 

 

 

 

 

На основі отриманих функцій тренду визначається прогнозний попит на кожний вид продукції у кварталах наступного року (таблиця 1.2.) та загальний річний обсяг попиту на продукцію підприємства.

Продукція виду А:

 

 

Таблиця 1.2

Період Прогнозний обсяг попиту на продукцію ( )
А В С
t = 9 5,2225 6,99 1,5739
t = 10 5,0925 6,90 0,1648
t = 11 4,8967 6,67 0,1649
t = 12 4,6357 6,32 -1,5387
Сума 19,8474 26,88 1,7388

 

Висновок: Проаналізувавши попит на продукцію А, В, С у перших дев’яти кварталах та здійснивши прогноз на наступні 4 квартали можна сказати, що динаміка реалізації продукції В є найбільш високою, оскільки попит з кожним кварталом зростає, проте у наступних прогнозованих 4-х кварталах спостерігаються незначні зниження реалізації. Ясно, що реалізація продукції С повільно набирає оберти у реалізації продукції і в наступних кварталах взагалі стає збитковою. Тому на мою думку краще реалізувати продукцію А та В, але щоб мати точні уявлення про всі витрати, які підприємство чекає у майбутньому слід здійснити прогнозування, що ми будемо робити у наступних розділах курсового проекту.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...