Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вартість і амортизація основних засобів виробничого призначення№ з/п Групи основних засобів Вартість, тис. грн. Обґрунтування Річна норма амортизації, % Амортизація, тис. грн. Групи основних засобів
Будівлі формула 3.1 386,4 ІІІ
Споруди 618,24 8%(п.1) 6,7 41,42 ІІІ
Робочі машини і устаткування 1802,5 Табл. 3.1 360,5 IV
Силові машини і обладнання 180,25 10%(п.3) 36,05 IV
Транспортні засоби 72,1 4%(п.3) 14,42 V
Передавальні пристрої 162,2 9%(п.3) 16,22 ІІІ
Оргтехніка 36,65 2%(п.3) 18,03 IV
Інвентар та інструмент тривалого користування 72,1 4%(п.3) 18,04
Всього 10672,04     891,08  

Амортизаційні відрахування визначаються для кожної групи ОВЗ за нормами чинного законодавства:

І група (будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої) – 1...2 %;

ІІ група (автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське обладнання, устаткування та прилади до них) – 2...10 %;

ІІІ група (будь-які інші основні засоби, не включені до групи 1, 2, 4) – 3...6 %;

IV група (електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів) – 4...15 %.

Висновок: провівши розрахунки, визначили, що необхідна кількість устаткування становить: на основному виробництві – 147 шт., на виробництві і відновленні інструментів та начиння – 9 шт., та обладнання необхідного для ремонту – 5 шт.. Отже, потрібна кількість всього устаткування складатиме 161 одиницю. Вартість всього устаткування дорівнює 1802,5 тис.грн.

Вартість будівель і споруд складає – 7728 тис.грн, що становить 72% вартості основних виробничих засобів.

Сума вартості усіх основних виробничих засобів дорівнює 10672,04 тис.грн.

Амортизаційні відрахування визначаються для кожної групи основних виробничих засобів за нормами чинного законодавства:

ІІІ група – 444,04 тис.грн.;

IV група – 414,58 тис.грн.;

V група –14,32 тис.грн.;

VI група –16,03 тис.грн.

Сума всіх амортизаційних відрахувань складає 891,08 тис.грн.

Розподіл амортизаційних відрахувань за групами відображено на рисунку 3.1.

 


IV. Планування чисельності персоналу підприємстваСпискова (облікова) чисельність основних робітників кожної (j-ої) професії ( табл. 4.2.) визначається за формулою:

,

де – трудомісткість річного випуску продукції, м-год.; Fl – річний корисний фонд часу робітника (за балансом робочого часу – табл. 4.1.), год./люд.; – фактична машиномісткість і-го виду продукції за j-ою групою устаткування, м-год. / шт.; – коефіцієнт обслуговування j-го устаткування (табл. 3.1).

 

Таблиця 4.1.

Плановий бюджет робочого часу працівника (2011р.)

№ з/п Види робочого часу в плановому році В днях В годинах (гр.2×8,0) % до номінального фонду часу  
Календарна кількість днів   146,3  
Неробочі дні: а) вихідні б) святкові      
 
 
Робочий час (п.1-п.2)    
Скорочення робочого часу у передсвяткові дні (1 год.× п.2б)      
Номінальний (режимний) фонд часу (п.3-п.4)    
Невиходи на роботу, цілоденні простої, в т.ч.: а) чергові відпустки   160,08 7,8...8,2  
  б) відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами   1,2...0,8  
20,01  
   
  в) в зв’язку з хворобою та ін.   20,01 1,1...0,7  
Явочний робочий час (п.5-п.6)   1800,9    
Внутрізмінні втрати часу робітника, в т.ч. а) перерви для годування дітей   -   0,0...0,05  
  б) скорочення робочого дня для підлітків і робітників в шкідливих умовах праці   40,02 1,0….2,0  
Ефективний (корисний) фонд часу робітника (п.7-п.8), Fl, год./рік   1760,88  

 

 

Таблиця 4.2.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...