Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розгляньте поняття Технічні вимоги до креслення та правила простановки Знаку незазначеної шорсткостіЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 17

Тема: Основний напис. Технічні вимоги. Вивід документів на друк.

 

Мета: Отримання навиків заповнення основного напису, створення та розміщення техніч­них вимог на кресленні, виводу документів на друк.

Обладнання та програмне забезпечення: комп'ютер IBM PC, прикладна програма КОМПАС-ГРАФИК 3D-LT.

 

Хід роботи

1. Відкрити програму КОМПАС 3D-LT.

Розгляньте поняття Технічні вимоги до креслення та правила простановки Знаку незазначеної шорсткості

Команда ВставкаТехнические требования

Дозволяє потрібним образом розмістити технічні вимоги на листі креслення.

Команда недоступна, якщо відсутній текст технічних вимог (його можна створити за допомогою команди Технічні вимоги - Ввод.

Навколо тексту технічних вимог з'являється прямокутна габаритна рамка. Якщо підвести курсор до вертикальних або горизонтальних границь рамки або до її кутів, він змінить свою форму. Зафіксуйте курсор у цей момент, нажавши ліву кнопку миші, і перетаскуйте границю або кут рамки в потрібне місце, утримуючи кнопку миші натиснутої. Після того, як рамка прийме потрібний розмір, відпустите ліву кнопку миші.

Якщо при зміні розміру рамки текст перестала вміщатися усередині її, автоматично буде створена нова рамка (нова сторінка технічних вимог), у яку буде перенесений текст, що залишився. Якщо потім рамку збільшити до потрібного розміру, то весь текст знову буде розміщений усередині її, а додаткові рамки - вилучені. Таким чином, ви можете розбити технічні вимоги на кілька сторінок і розмістити кожну з них у потрібнім місці.

Для точної зміни границь поточної сторінки (на якій перебуває курсор) викличте з контекстного меню команду Позиціонувати. На екрані з'явиться діалог з координатами всіх границь поточної сторінки, у якому ви можете задати необхідні значення.

Якщо потрібно просто перемістити технічні вимоги на нове місце, не змінюючи їхніх габаритів і не розбиваючи на кілька сторінок, помістите курсор усередині рамки. Коли він прийме форму чотирьох стрілок, натисніть ліву кнопку миші, і, не відпускаючи кнопку, "перетягнете" рамку в потрібне місце. Після досягнення потрібного розташування відпустите кнопку миші.

Завершити роботу в режимі розміщення технічних вимог можна, нажавши клавішу <Esc>.

Діалог редагування знаканезазначеної шорсткості

Цей діалог з'являється на екрані після виклику команди Вставка - Незазначена шорсткість - Ввод....У ньому можна ввести або відредагувати позначення шорсткості незазначених поверхонь (знак незазначеної шорсткості) на кресленні.

Тип знака – Група перемикачів, що дозволяє вибрати потрібний тип знака шорсткості.Додати знак у дужках – Включите цю опцію, якщо потрібно проставити знак у дужках.

Текст – У цьому полі можна вибрати з меню значень або ввести вручну текст напису для знака шорсткості.

Відстань до знака – В цьому полі можна ввести значення вертикальної відстані від тексту напису до знака шорсткості. Дане поле присутнє в діалозі, якщо при настроюванні позначень шорсткості було обране відповідність попередньої редакції ДЕРЖСТАНДАРТ2.309-73.

Для завершення діалогу натисніть кнопку ОК.

Для видалення позначення незазначеної шорсткості із креслення натисніть кнопку Видалити.

3. Розглянути пункт меню Сервис – Параметры – Текущий чертеж:


а) встановити параметри поточного листа:

- формат - A3, орієнтація - горизонтальна;

б) виконати креслення, заповнити основний напис та технічні вимоги (додаток А, Б).

4. Виконати перегляд документу перед початком друку (Файл ► Просмотр для печати або кнопка Просмотр для печати на панелі управління).

5. Підігнати масштаб для друку на однієї сторінці (Сервис ► Подогнать масштаб або за допомогою контекстного меню). Після виклику команди на екрані з'явиться

6. діалогове вікно підбора масштабу, в якому вкажіть кількість сторінок по горизонталі (або вер­тикалі): одна. Для виходу з діалогу натисніть кнопку ОК.

7. Зберегти файл Чережи_№групи і закрити креслення.

8. Вийти з програми КОМПАС 3D-LT.

Контрольні питання:

1. Ким визначається вибір типа основного напису?

2. Яким чином заповнюється основний напис?

3. Як створюються, видаляються та розміщуються технічні вимоги на листі креслення?

4. Що таке знак Незазначеної шорсткості, які правила його оформлення на кресленні?

5. Як вивести створений документ на друк?

6. Для чого використовується підгонка масштабу документа при його друку?

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...