Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практична робота № 1Лабораторний практикум з цивільної

Оборони

 

Навчальний посібник

 

 

Київ 2013

Зорька О.В., Селезень В.Д., Селезень О.Д. Навчальний посібник з цивільної оборони (лабораторний практикум). – К.: КДАВТ імені П. Конашевича-Сагайдачного, 2012. – С.45

 

У посібнику наводиться опис робіт, які доцільно запропонуватистудентам для виконання під час вивчення курсу “цивільна оборона”. У процесі виконання цих робіт передбачається ознайомлення студентів із засобами індивідуального захисту та приладами, які використовуються силами цивільної оборони з метою оцінки та прогнозування радіаційної та хімічної обстановки.

Опис кожної роботи містить відповідний теоретичний матеріал та перелік завдань до кожної з них. У посібнику виділено місце для оформлення результатів виконання кожної роботи.

 

Рецензент : к. пед. наук, професор Касперський А.В.

 

Навчальний посібник, лабораторний практикум з цивільної оборони, рекомендований до друку кафедрою природничо-географічних дисциплін КДАВТ імені П. Конашевича-Сагайдачного – протокол №1 від 31.08.2012

 

© Зорька О.В.

Селезень В.Д.

Селезень О.Д.

Вступ

Навчальний предмет “Цивільна оборона” останнім часом введено в навчальні плани вищих навчальних закладів. Необхідність вивчення цього предмета зумовлена тим, що з часом зростає кількість надзвичайних ситуацій, які зумовлені як техногенними, так і природними факторами. Ніхто не гарантований від того, що він не може потрапити в таку ситуацію. Збереження життя та здоров’я в такому випадку залежатиме від того, наскільки людина ознайомлена з правилами поведінки в даній ситуації, вміє використовувати засоби індивідуального захисту, може зорієнтуватися в перебігу події. Всі ці знання та вміння формуються в процесі вивчення данного навчального предмета.

Значна увага приділяється також вмінню з’ясовувати радіаційну обстановку, використовуючи прилади радіаційної розвідки та контролю.

З метою формування перелічених умінь та навичок передбачено виконання робіт. Опис таких робіт наводиться у даному навчальному посібнику. У процесі виконання запропонованих робіт студенти ознайомлюються із приладами хімічної розвідки та контролю (зокрема із військовим приладом хімічної розвідки та контролю та газоаналізаторами), приладами радіаційної розвідки та контролю (радіометр “Прип’ять”), навчаються використовувати їх для вимірювання радіаційного фону на місцевості та визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування. Значна увага приділяється вивченню засобів індивідуального захисту та правил користування ними.Опис кожної роботи містить відповідний теоретичний матеріал, де з’ясовується принцип дії, будова та правила користування приладом, одиниці вимірювання величин, які слід визначити. Наводиться перелік завдань, які необхідно виконати в процесі виконання роботи. Для самоконтролю є контрольні запитання.

У посібнику виділено місце для оформлення результатів виконання кожної роботи.


Практична робота № 1

Тема. Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР), вивчення його будови та принципу дії.

Мета. Вивчити будову та принцип дії приладу ВПХР, з’ясувати особливості його використання при проведенні вимірювальних робіт.

Обладнання. Прилад ВПХР (у комплекті), інструкція до приладу ВПХР.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...