Главная Обратная связь

Дисциплины:


Властивості та відмінні ознаки різних видів керамікиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

КЕРАМІЧНІ ПОБУТОВІ ТОВАРИ

Лекція

З дисципліни

ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

для студентів ОКР “Бакалавр”

Напряму “Товарознавство і торгівельне підприємництво”

 

Львів 2010

 

Без офіційного дозволу Львівського інституту економіки і туризму розмноження і тиражування заборонено

Укладач: ст. викладач Микитів Н.С.

Рецензент: д.т.н. Доманцевич Н.І. професор кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії

Розглянуто та рекомендовано до друкуна засіданні кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів. Протокол №6 від 10.03. 2010 р.

Микитів Н.С. фондова лекція на тему:“Керамічні побутові товари” з курсу “Товарознавство непродовольчих товарів ” для студентів денної та заочної форми навчання ОКР “Бакалавр”, напряму. “Товарознавство та торгівельне підприємництво”, - Львів: ЛІЕТ, 2010. - 38с.

© Микитів Н.С.

2010


Тема .КЕРАМІЧНІ ПОБУТОВІ ТОВАРИ

МЕТА:розглянути порівняльні характеристики та ідентифікаційні ознаки різних видів кераміки, виявити вплив сировинних матеріалів та декорування на споживні властивості керамічних виробів; ознайомитись з показниками за якими визначають якість керамічних побутових виробів, охарактеризувати асортимент керамічних побутових виробів та порядок контролю їх якості маркування, пакування, транспортування та зберігання побутових скляних виробів

ПЛАН

Властивості та відмінні ознаки різних видів кераміки.

2.Фактори, що впливають на формування споживних властивостей, керамічних товарів:

Сировинні матеріали, для виробництва керамічних товарів.

Виробництво керамічних товарів.

Декорування керамічних виробів.

Споживні властивості керамічних виробів.

Класифікація і групова характеристика асортименту керамічних побутових виробів.

Якість керамічних побутових виробів.

Порядок маркування, пакування, транспортування та зберігання побутових скляних виробів

 

Ключові слова: кераміка, фарфор, фаянс, майоліка, напівфарфор, гончарна кераміка, черепок, щільність черепка, спечений черепок, побутові керамічні товари, твердий фарфор, м'який фарфор, кістковий фарфор, бісквітний фарфор, низькотемпературний фарфор, фазова структура фарфору, муліт, мулітизація, пористість за водопоглинанням, білість фарфору, просвітлюваність фарфору, механічна міцність фарфору, пластичні матеріали, глини, каоліни, бентоніти, плавні, керамічні фарби, люстри, лиття в гіпсові форми, пластичне формування, сушка, випалювання, полите випалювання, муфельне випалювання, деколькоманія, трафарет, печать, штамп, шовкографія, покриття, ангобування, декорування глазурами, дефекти кераміки, засмічення, наколи, цек, "мушка", вигарка, виплавка, задувка, вибоїна, розрив деколі, сухість глазурі, маркування керамічних товарів, пакування виробів, транспортування керамічних виробів, зберігання керамічних виробів.Властивості та відмінні ознаки різних видів кераміки.

 

Керамічні товари — це вироби, які виготовлені із глиняних матеріалів з мінеральними добавками або без них шляхом формування і наступного випалювання. Слово "кераміка" походить від грецького слова "керамікос" — гончарне мистецтво, похідного від "керамос" — глина. Глина, як матеріал для виготовлення виробів домашнього використання, була відома людині з глибокої давнини. Кераміка — самий стародавній штучний матеріал, який винайшло людство.

Керамічні товари — це вироби, які виготовлені із глиняних матеріалів з мінеральними добавками або без них шляхом формування і наступного випалювання. Слово "кераміка" походить від грецького слова "керамікос" — гончарне мистецтво, похідного від "керамос" — глина. Глина, як матеріал для виготовлення виробів домашнього використання, була відома людині з глибокої давнини. Кераміка — самий стародавній штучний матеріал, який винайшло людство. Протягом тисячоліть були одержані сотні видів кераміки і десятки із них випускаються сьогодні. При всій різноманітності керамічних матеріалів їх об'єднують загальні властивості — твердість, термостійкість та крихкість. Розповсюдження кераміки зіграло величезну роль в історії людства. Керамічні вироби були знайдені в розкопках, вони виготовлені близько 15 тис. років до н.е.

Керамічні вироби класифікують за такими ознаками: характер будови черепка, щільність черепка, наявність глазурі (поливи) і призначення.

За характером будови черепкарозрізняють вироби тонкоїкераміки і грубої кераміки.

До тонкокерамічних виробів належать такі, які мають черепок спечений, однорідної і дрібнозернистої будови, що не пропускає воду і гази. Це фарфорові, фаянсові, майолікові, тонкокам'яні і напівфарфорові вироби.

Вироби грубої кераміки мають неоднорідну структуру на зломі, яка видима неозброєним оком, та природне забарвлення (жовто-коричневе). Це гончарний посуд, черепиця, глиняна цегла та ін.

За щільністю черепкакерамічні вироби поділяють на щільні і пористі.

Змінюючи склад вихідної маси та режим термічної обробки, виробляють різні види керамічних виробів з перевагою тих чи інших властивостей. Так, з маси, яка в своєму складі має менше плавнів і котру випалювали при порівняно знижених температурах, одержують вироби з пористим черепком — фаянс, майоліка, гончарна кераміка. В той же час, з маси, яка містить значну кількість плавнів і випалювалась при більш високих температурах, одержують вироби зі спеченим щільним черепком (фарфорові, тонкокам'яні, напівфарфорові).

Пористість черепка визначається за водопоглинанням (%). До щільних належать вироби з водопоглинанням менше 5%, до пористих — більше 5%.

За наявністю глазурі(поливи)розрізняють вироби глазуровані(полив’яні) і неглазуровані(без поливи). Глазуровані мають гладку і блискучу поверхню, яка не пропускає воду і гази. Поверхня неглазурованих виробів шорстка, матова і, як правило, пропускає воду.

За призначеннямкерамічні вироби поділяють на побутові, архітектурно-будівельні і технічні.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...