Главная Обратная связь

Дисциплины:


Геологічне походженняПрирода глин визначається, головним чином, хімічним складом материнської породи, а також фізичними та хімічними умовами, у яких відбувалася її зміна. Лужні польові шпати мають тенденцію перетворюватися в каолініт. Феромагнезіальні мінерали, кальцієві польові шпати і вулканічний попіл, звичайно, перетворюються в монтморилоніт. У структуру каолініту не входять ніякі елементи, крім кремнію та алюмінію, у той час як у структуру монтморилоніту, ілліту та хлориту завжди входять і інші елементи, наприклад, магній і залізо.

Водневий показник (рН) середовища, що спостерігається в умовах того або іншого родовища, особливо сильно впливає на генезис глинистих мінералів. Так, каолініт утвориться переважно в кислому середовищі (наприклад, у середовищі, що утворюється органічними кислотами, або при окислюванні сульфідних мінералів), у котрої присутні основи мають тенденцію переходити в розчин. Крім того, каолініти можуть утворюватися у нейтральних умовах у місцях, де сильне ефективне вилуджування видаляє основи з гірських порід. Якщо процеси вивітрювання сприяють переведенню кремнезему в розчин, мінерал, що залишається, збагачується глиноземом і утворення каолінітів прискорюється. Монтморилоніт, очевидно, легше усього утвориться в нейтральному, або слабо лужному середовищі. Він легко змінюється і, звичайно, не зберігається у старих геологічних відкладеннях. Монтморилоніт структурно пов'язаний з іллітом і хлоритом і, очевидно, легко перетворюється в ці мінерали, особливо в морських родовищах, у яких калій і магній, присутні в достатньо високих концентраціях.

У загальному випадку, зміни, що мають місце у глинистих відкладеннях із моменту їхнього виникнення до повної литифікації, сприяють в остаточному підсумку утворенню іллітів і хлоритів і зникненню каолінітів і монтморилонітів. Це підтверджується тим фактом, що основна частина глин і глинистих сланців складається, головним чином, із двох перших мінералів.

Подібність і різниці між окремими глинистими мінералами стають добре зрозумілими при розгляді різниць у їхній кристалічній структурі. Проте крім кристалічної структури розмір і форма індивідуальних глинистих часток також роблять істотний вплив на керамічні властивості глин. Розмір цих часток дуже невеликий, звичайно, менше 0,005 мм, аж до колоїдної дисперсності.

 

Рис. 2.1. Схема утворення глинистих мінералів

 

Розмір часток глини є тою характеристикою, яка визначає, в основному, їх пластичність при змішуванні з водою.

Каолініт має правильну гарну кристалізацію у виді гексагональних пластинок (рис. 2.2.), а монтморилоніт, ілліти і хлорити мають менш чітку кристалізацію. Розмір і форма часток різноманітних глинистих мінералів наведені в табл. 2.2.

 

 

Таблиця 2.2

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...