Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2 Право інтелектуальної власності в УкраїніАвторське право і патентне право: спільне і відмінність. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави. Державне управління інтелектуальною власністю.

 

Тема 3 Об’єкти права інтелектуальної власності

Об’єкти авторського права. Об’єкти суміжних прав. Об’єкти промислової власності. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Об’єкти нетрадиційних рішень. Об’єкти наукових відкриттів. Об’єкти раціоналізаторських пропозицій. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції.

Тема 4 Суб’єкти права інтелектуальної власності

Загальна характеристика суб’єктів права інтелектуальної власності. Автори як творці об’єктів права інтелектуальної власності. Заявники. Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.

Тема 5 Оформлення права на об’єкти інтелектуальної власності

Виникнення права на твори літератури, науки і мистецтва та об’єкти суміжних прав. Оформлення права на об’єкти промислової власності. Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг. Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності.

Тема 6 Права і обов’язки суб’єктів права інтелектуальної власності

Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб’єктів промислової власності. Припинення правової охорони об’єктів промислової власності. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг.

 

Тема 7 Договори у сфері інтелектуальної власності

Загальні положення про договори у сфері інтелектуальної власності. Авторські договори. Договори у сфері науково-технічної діяльності. Договори на використання об’єктів промислової власності.

 

Тема 8 Захист права інтелектуальної власності

Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Цивільно-правових захист права інтелектуальної власності. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності.

 

Тема 9 Економіка інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність – складова інтелектуального капіталу за економічним змістом. Оцінка вартості інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в господарській діяльності. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності. Оподаткування операцій з нематеріальними активами.

 

Тема 10 Патентування об’єктів промислової власності в

Іноземних державах

Загальні положення про патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Договір про патентну кооперацію.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...