Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 11 Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власностіЗагальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав. Міжнародно-правова охорона промислової власності. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1 Суб’єкти права інтелектуальної власності

Питання для усного опитування

1. Види інтелектуальної діяльності.

2. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг.

3. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності.

4. Поняття права інтелектуальної власності.

5. Особливості літературної діяльності. Науково-технічна діяльність.

6. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність.

7. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

8. Державне управління інтелектуальною власністю.

9. Об’єкти авторського права.

10. Об’єкти суміжних прав.

11. Об’єкти промислової власності.

12. Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

13. Об’єкти нетрадиційних рішень.

14. Об’єкти наукових відкриттів.

15. Об’єкти раціоналізаторських пропозицій. Об’єкти захисту від недобросовісної конкуренції.

16. Загальна характеристика суб’єктів права інтелектуальної власності.

 

Заняття 2 Договори у сфері інтелектуальної власності

Питання для усного опитування

1. Виникнення права на твори літератури, науки і мистецтва та об’єкти суміжних прав.

2. Оформлення права на об’єкти промислової власності. Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг.

3. Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності.

4. Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.

5. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності.

6. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб’єктів промислової власності.

7. Припинення правової охорони об’єктів промислової власності.

8. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг.

9. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг.

10. Загальні положення про договори у сфері інтелектуальної власності.

 

Заняття 3 Захист права інтелектуальної власності

Питання для усного опитування

1. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності.

2. Цивільно-правових захист права інтелектуальної власності.

3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.

4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності.

5. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності.

6. Оподаткування операцій з нематеріальними активами.

7. Загальні положення про патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.

8. Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...