Главная Обратная связь

Дисциплины:


Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар 

Особливості права інтелектуальної власності.Товар – це продукт праці, що виготовлений для продажу. Цей продукт стає товаром, якщо на нього визначена ціна Відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” можуть оцінюватися: нематеріальні активи, у тому числі об’єкти права інтелектуальної власності. Таким чином, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності мають ознаки товару, тому що вони є продуктом праці і можуть мати ціну.

До основних властивостей будь-якого ринкового товару відносяться:

а) корисність;

б) рідкість – властивість, протилежна загальнодоступності;

в) універсальність – придатність до обміну на гроші або на будь-які інші ринкові товари.

Корисність розуміється як здатність задовольняти .будь-яку потребу Тобто якщо об’єкт інтелектуальної власності нікому не потрібний, то він не може стати товаром

Найважливішою є властивість рідкості, що перетворює корисність продукту в комерційну цінність, а сам продукт – у товар.

Рідкість для об’єктів інтелектуальної власності реалізується ідеально тому, що за визначенням об’єкт інтелектуальної власності повинен бути новим, оригінальним, неповторним. Наявність перших двох властивостей для матеріальних об’єктів звичайно майже автоматично забезпечує третю. Але для права інтелектуальної власності ця властивість має суттєві відмінності.

З третьою властивістю товару – універсальністю –тісно пов’язана його обороноспроможність що припускає відчуження прав інтелектуальної власності як від індивідуума, так і від підприємства. Тільки у цьому випадку права на об’єкти інтелектуальної власності можуть обертатися як товар у його звичайному розумінні.

За принципом „відокремлюваності” права інтелектуальної власності можна поділити на три групи:

а) права, що відокремлюються як від індивідуума, так і від підприємства;

б) права, що не відокремлюються від індивідуума;

г) права, що не відокремлюються від підприємства.

До першої групи відносяться права на об’єкти права інтелектуальної власності, такі як: винаходи, торговельні марки, твори літератури і мистецтва аудіо та відеограми тощо.

До невідокремлюваної від індивідуума інтелектуальної власності відносяться знання, уміння, творчі здібності людей тощо, які зайняті розробленням об’єктів інтелектуальної власності. У сукупності – це так званий людський капітал, що не може бути відокремлений від його носія – людини, тобто не може бути товаром у звичайному розумінні.

Від підприємства не можна відокремити системи і методи функціонування, що розроблені як складові частини діючого підприємства; наявність підготовленого персоналу; досягнення в галузі маркетингу власної продукції, ділову репутацію підприємства тощо.

3 цієї причини невідокремлювані від індивідуума чи від підприємства результати творчої діяльності не можуть виступати як товар. Але вони можуть продаватися (передаватися) разом з підприємством чи індивідуумом. Наприклад, не можна передати видатні організаторські здібності директора одного підприємства директору іншого підприємства. Можна тільки запросити талановитого директора на інше підприємство запропонувавши йому більш вигідні умови праці, тобто „купити” його разом з його якостями.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...