Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи вибудовування комплексу 2 страницаЮридичні методи - активізація процедур злиття і поглинання компаній (супроводжуваних інформаційно-рекламним, організаційно-економічними, лобіюванням і іншими процедурами) говорить про необхідність включення даних методів в арсенал ІМК. І грамотність фахівця ІМК у правових аспектах повинна бути передбачена системою утворення по даній дисципліні. Необхідно зазначити, що юридичні методи в ІМК спрямовані не тільки на злиття і поглинання.

1.4.2. Принципи вибудовування комплексу маркетингових комунікацій

При всій розмаїтості інструментів і підходів до ІМК хотілося б усе-таки виділити кілька базових принципів вибудовування комплексу маркетингових комунікацій. Відобразимо їх схематично на мал.. 1.3.

 
 


Мал. 1.3. Принципи вибудовування комплексу маркетингових комунікацій.


Принципи вибудовування комплексу маркетингових комунікацій:

1. Синергізм

Головним принципом створення ІМК можна вважати взаємну підтримку всіх елементів ІМК і координацію всіх перерахованих вище факторів. Спільні комунікативні дії викликають ефект, більший, ніж просто їхнє підсумовування.

Дуже показовий приклад роботи "студентських загонів" вуличних продавців. Тут задіяні всі методи побудови інтегрованих комунікацій. По-перше, економічні - стимулювання покупки за рахунок фіксованої низької ціни, організаційні методи дають швидку реалізацію - прямий контакт із покупцем у місцях скупчення людей. Іноді вступає в дію психологічний фактор - важко відмовити молоденькому продавцю, скривдити початківця. По-друге, є можливість "оцінити" попит на ряд продуктів. По-третє, продавець, одягнений в уніформу, і з "фірмовим" лотком є самостійним рекламоносієм. По-четверте, зважується соціально значима проблема - працевлаштування найбільш соціальн незахищених, але активних шарів - молоді, забезпечення приробітком студентів. Це дає вихід на урядові кола, отже, можливість одержати преференції при подальшому розвитку бізнесу. Якщо перевести усе вищесказане на мову ІМК, то можна сказати, що через побудову одного елемента ІМК - оригінальної дистрибутивної мережі - споруджується весь комплекс комунікацій для успішної реалізації маркетингової стратегії.

2. Відкритість

Відкритість до співробітництва, готовність йти і шукати альянси, оптимізувати бюджети маркетингових програм. Горизонтальна комунікація з різними партнерами робить бізнес більш стійким, тому необхідно бути відкритим до співробітництва. Типовий приклад - спільні компанії "Макдональдса" і "Кока-Коли". Сьогодні всі роздрібні торговці створюють інформаційно-рекламні носії разом із власниками марок (буклети, журнали, листівки, табло). Традиційно спільно влаштовують промоакції пральних порошків і пральних машин (Bosh і Arіel, Іndesіt і Tіde). Під час дегустацій у магазинах пропонують сир і вино, чай і цукерки або печиво.Великі рекламні кампанії ряду товарів проводили в Інтернеті пошукові системи. Так, глобальний бренд Pepsі в 30 країнах надавав рекламні площі на етикетках і в місцях продажів, а Yahoo забезпечувала електронний пошук, продажі, інтерактивні ігри і лотереї в мережі. За два місяці сайт відвідали два мільйони покупців. Coca-Cola працювала в альянсі з Onlіne - зареєстровано 66 млн. відвідувань.

Удалий досвід проведення спільних акцій по просуванню має ресторан "Балаганчик". Ресторан уклав договір з будівельною компанією "Строймонтаж" про умову, що при покупці квартири йому пропонують безкоштовну вечерю в ресторані. Частину вечері оплачує "Строймонтаж", іншу частину - "Балаганчик". Фірма продає 30-40 квартир на місяць. Люди, здатні купити квартиру, мають гарний прибуток - це потенційна клієнтура ресторану. Після першої вечері майже 50% відвідувачів стають клієнтами даного ресторану.

Відомі комплексні рекламні акції великих мережних магазинів. Програма BeeBonus була запущена оператором стільникового зв'язку "Билайн" разом з мережею універсамів "Патерсон" і парфумерною компанією DouglasRіvolі, до якої приєдналася найбільша у світі компанія по оренді автомобілів Herts-Rent-A-Car Moscow і агентство подорожей "Інн-Тур".

3. Оперативність

Мова йде про готовність використовувати як спеціально ініційовані, так і мимоволі виникаючі події для стратегічних комунікацій. Інформаційним приводом для подій може стати будь-яка грамотно оформлена інформація. Ця подія може стати приводом для формування комплексу ІМК. Інформаційний привід може виходити з будь-якого підрозділу внутрішніх інформаційних потоків (не говорячи про спеціально ініційовані приводи). Наприклад, використовуючи адміністративну інформацію, можна говорити, що "сьогодні ми вітаємо тисячного співробітника", економічний привід - ми домоглися таких то результатів, персональний - народження п'ятої дитини в співробітника, і, тим більше, новини виробництва, науки і техніки. Коли компанія, наприклад, зауважує і заохочує дітородіння в співробітників, вона демонструє турботу про соціально-демографічну ситуацію в країні, піднімає свою значимість.

4. Персоналізація.

Особливість сучасних маркетингових відносин - персоналізація. Вибудовування персональних відносин з кожним окремим клієнтом. Це вимагає і розробки спеціальних проектів, і визначеного технічного оснащення в рамках CRM-програм (Customer Relationship Management - пограми), і головне, особливих навичок персоналу.


РОЗДІЛ 2

ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Інтегровані маркетингові комунікації (Іntegrated Marketіng Communіcatіons) - концепція використання семи основних комунікацій маркетингу виходячи з єдиних цілей.

Розглядаються такі основні елементи інтегрованих маркетингових комунікацій:

1. Реклама

2. Зв'язки з громадськістю - PR

3. Прямий маркетинг (директ-маркетинг)

4. Стимулювання збуту

5. Особистий продаж

6. Мерчендайзинг

7. Виставки і ярмарки

 
 

 

 


Мал.. 2.1. Основні види ІМК

Кожна з комунікацій доповнює іншу (виникає ефект синергії ), приводячи до ефективності, який складно домогтися, використовуючи тільки одну з комунікацій. [32]

Розглянемо кожний з видів інтегрованих маркетингових комунікацій окремо.


Реклама

2.1.1. Визначення поняття "реклама"

Термін “реклама” походить від лат. reclamare — викрикувати (у Давній Греції та Римі оголошення голосно викрикувалися на майданах та в інших людних місцях). Нині реклама є найдієвішим, отже, найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів. Однак досить складно знайти визначення поняття “реклама”. Існують різноманітні визначення і тлумачення понять маркетингу і реклами.

Альберт Ласькер, що був названий батьком сучасної реклами, говорив, що реклама - це "торгівля в друкованому видгляді". Краще і найпростіше суть реклами відображає наступне визначення: реклама - це продаж без участі продавця.

Розглянемо кілька інших відомих варіантів визначення реклами:

Під рекламою відповідно закону про рекламу розуміється інформація про чи обличчя товар, розповсюджена в будь-якій формі й у будь-який спосіб і призначена або сформувати або підтримати поінформованість споживачів реклами і їхній інтерес щодо таких облич чи товарів. [23]

Реклама - будь-яка платна форма неособистого представлення і просування товарів від імені відомого спонсора з указівкою джерела фінансування. [6]

Реклама є не особистісною формою комунікації, здійснюваної за допомогою платних засобів поширення інформації, з чітко зазначеним джерелом фінансування. [15]

Реклама є найбільш переконливим і найбільш дешевим способом проінформувати потенційних споживачів про визначений товар чи визначену послугу. [11]

Реклама - це сплачена присутність у засобах масової інформації відомостей про вашу фірму (товари, послуги), що має на меті збільшити популярність фірми і її обороти. [10]

Реклама - це вміння продавати. [29]

Реклама - це неперсоніфікована передача, зазвичай оплачувана і завзвичай така, що має характер переконання про продукцію, послугу чи ідею відомими рекламодавцями за допомогою різноманітних носіїв. [20]

У визначенні ж реклами обмежимося тим, що належить Ч. Сендиджу і його співавторам у книзі "Реклама. Теорія і практика": "Рекламу можна розглядати як форму комунікації, що намагається перевести якість товарів і послуг, а також ідеї мовою потреб і запитів споживача". [24]

Це визначення не позбавлено недоліків. Але, з погляду маркетингу, тут підкреслене головне: у центрі всієї реклами стоять потреби і запити споживача, і саме вона створює ту мову, на якій "товар говорить зі споживачем".

2.1.2. Процес прийняття рішень щодо рекламування

Реклама потребує значних витрат, може мати цілком несподівані і небажані наслідки, а тому її треба ретельно спланувати. Схема процесу прийняття рішень щодо рекламування показаний на мал. 2.2.

 
 

 

 


Мал. 2.2. Схема процесу прийняття рішень щодо рекламування

Основою розробки і реалізації програми рекламування є маркетингова стратегія підприємства. Це пояснюється тим, що, з одного боку, реклама є важливою складовою цієї стратегії як елемент маркетингового комплексу, а з другого — вона є фактором його успішної реалізації, досягнення підприємством своїх цілей.

Вихідним моментом процесу прийняття рішень з реклами є ідентифікація цільового ринку, тобто групи людей, до яких буде звернено рекламу. Ідеться насамперед про вивчення мотивів купівлі, критеріїв вибору товарів, цінностей, частоти здійснення купівель, місця проживання покупців, їхніх інтересів, способу життя. Розуміння цільового ринку є досить важливим, оскільки саме від цього залежатиме спрямованість тексту звернення, слушність вибору носіїв реклами, доцільність витрачання коштів.

2.1.3. Задачі реклами та цілі рекламування

Основні задачі реклами відображені схематично на мал.. 2.3.

 
 

 

 


Мал.. 2.3. Основні задачі реклами

Виходячи із особливостей цільового ринку, його основних характеристик, на наступному етапі визначають цілі рекламування, відображені на мал. 2.4.


 

 
 

 


Мал. 2.4. Цілі рекламування

Є кілька вимог, яких слід дотримуватись, визначаючи цілі рекламування:

— по-перше, цілі реклами мають визначатися стосовно конкретного ринку, тобто конкретної групи споживачів;

— по-друге, такі цілі мають бути досяжними і придатними до вимірювання (скажімо, плануючи інформаційне рекламування, беруть за мету поширення відомостей про товар, наприклад, поміж сімдесятьма процентами споживачів цільового ринку);

— по-третє, цілі рекламування треба визначати тільки на конкретний період (місяць, квартал, рік).

Дотримання цих вимог дає змогу не тільки виміряти фактично досягнутий результат, проконтролювати виконання програми рекламування, а й досягти високого рівня його ефективності.

2.1.4. Переваги та недоліки реклами

Переваги та недоліки реклами як елемента ІМК наведені у табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Переваги та недоліки реклами

Переваги Недоліки
§ здатність досягти масової аудиторії; § забезпечення пізнання та позиціонування торгової марки або товару; § стимулювання широкомасштабний попит; § повторення звернення; § публічний характер реклами, її відповідність суспільним нормам   § нерідко буває надокучливою; § потребує, як правило, великих витрат (особливо телереклама); § внаслідок безособового характеру даремно витрачається більша частина впливу  

2.1.5. Класифікація реклами

Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (ідей, товарів, послуг) та рекламу підприємств (організацій, партій, окремих видатних осіб).

Залежно від цілей - рекламу інформативну (особливо важлива на етапі виведення товару на ринок, формування первинного попиту), переконувальну (особливо важлива на етапі зростання попиту на продукцію, розширення її випуску і комерційної реалізації), нагадувальну (дуже важлива на етапах зрілості товарів), підкріплювальну (використовується для зменшення пізнавальних дисонансів, тобто сумнівів споживача щодо слушності вибору товару), а також рекламу типу «лице фірми» (своєю солідністю, якістю, високою вартістю виготовлення підкреслює статус фірми, її надійність, прогресивність, стабільність). Класифікацію реклами залежно від її цілей та виконувані нею функції наведено в табл. 2.2..

Таблиця 2.2.

Класифікація реклами залежно від її цілей

Вид реклами Виконувані функції
1. Інформативна o доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх види, призначення, показники якості, особливості, принципи дії, рівень цін тощо; o повідомляє про місцезнаходження підприємства чи торговельного закладу, номери телефонів
2. Переконувальна o заохочує споживача віддати перевагу тому чи іншому товару; o змінює сприйняття споживачем властивостей товару; o переконує в необхідності придбання товару
3. Нагадувальна o нагадує про наявність товару, місце і умови його продажу та використання
4. Підкріплювальна o підтримує споживача в його роздумах щодо слушного вибору товару чи послуги вже після придбання
5. «Лице фірми» o формує образ, імідж підприємства

Згідно об’єкту реклами також можут вирізняти:

· комерційна реклама;

· соціальная реклама, направлена на досягнення благодійних та інших суспільно корисних цілей, а також забезпечення інтересів держави;

· політична реклама (в тому числі, передвиборча).

Специфічні види реклами за метою:

· Контрреклама - спростування неналежної реклами. У РФ передбачена як покарання за неналежну рекламу;

· Антиреклама - інформація, покликана не піднімати, а зменшувати інтерес, або дискредитувати товари, підприємства, товарні знаки.

2.1.5.1. Класифікація реклами по основним, найбільш розповсюдженим засобам розповсюдження, їх переваги і недоліки

У рекламі існують десятки, якщо не сотні способів передачі повідомлення - від рекламних оголошень і плакатів до брелоків, етикеткам і склею вальної стрічки. Тому спроби строго класифікувати їх звичайно викликають затруднення, оскільки той самий спосіб може належати до різних каналів або засобів. Тому я не розглядаю докладну класифікацію, а просто перелічую деякі найбільш розповсюджені способи передачі рекламного повідомлення у таблиці 2.3. та їх характеристику у таблиці 2.4..

Таблиця 2.3.

Класифікація реклами

Пряма реклама: поштою (“дірект мейл” ). Листи типу «Шановний Петро Фоміч. Раді запропонувати Вашій дорогоцінній увазі нову соковижималку, яка не тільки проста в експлуатації, але ще і красива. З повагою чекаємо Вас в наш в магазин»;
рекламні, що особисто вручаються, матеріал;
інформаційні листи, листівки;
флаєри (все вищеперелічене з успіхом може розповсюджуватися промоутерами або торговими представниками);
сповіщення;
поштові картки;
брошури;
купони (наприклад скидочні, в спеціальних журналах або поширювані і т.д.)
Реклама в пресі: у газетах;
у журналах загального призначення;
у спеціальних (галузевих) журналах;
у фірмових бюлетенях (журналах);
у довідниках, телефонних книгах.
Друкарська реклама: проспекти; в основному використовуються для детальнішої пропозиції
каталоги;
буклети;
плакати;
Листівки
календарі і інші види друкарської продукції.
  Екранна реклама:   кіно;
телебачення;
слайд-проекція;
поліекран.
Зовнішня реклама:   великогабаритні плакати (склеєні з листів малого розміру або мальовані художником на великому планшеті);
мультівізіонниє (три або чотири зображення на трьох- або чотиригранних призмах, що синхронно обертаються електродвигуном);
електрифіковане (або газосвітне) панно з нерухомими або такими, що біжать написами;
просторові конструкції для розміщення плакатів малого (звичайного) розміру в декількох площинах;
вільно стоячі вітрини з товарами.
Інтернет реклама:   Контекстна реклама
Пошукова оптимізація
Банерна реклама
Реклама в поштових розсилках
Web-сайт компанії
Реклама на транспорті: написи на зовнішніх поверхнях транспортних засобів;
друкарські оголошення, що розміщуються в салонах транспортних засобів (і з недавнього часу рекламні листівки на розтяжках між поручнями під стелею);
вітрини з товарами, на вокзалах, в аеропортах і в інших приміщеннях (на терміналах, станціях).
Реклама на місці продажу:   вивіски, знаки, планшети в торговому залі;
вітрини магазинів (зовнішні і внутрішні);
упаковка (коробки, футляри, папір, склеювальна стрічка, і т.п. з нанесеними назвами і товарними знаками рекламодавця);
сувеніри і інші малі форми реклами (авторучки, теки, запальнички, лінійки і багато що інше).

 

 

Таблиця 2.4.

Характеристика медіа-засобів

Засіб Перевага Недолік
Газети Гнучкість: своєчасність; високий рівень обхвату місцевого ринку; високе визнання; високий рівень довіри Недовговічність; невисока якість відтворення; невелика «вторинна» аудиторія
Телебачення Поєднання зображення, звуку і динаміки; звернення безпосередньо до відчуттів; високий рівень уваги; високий ступінь обхвату Висока вартість; насиченість реклами; короткочасність контакту; менший ступінь вибірковості аудиторії
Пряма поштова реклама Вибірковість аудиторії; гнучкість; відсутність рекламної конкуренції в межах даного засобу; адресний характер Відносно висока вартість; усталена думка про дану форму реклами як про «макулатуру»
Радіо Масовість; високий ступінь вибірковості але географічним і демографічним ознакам; низька вартість Тільки звукове сприйняття; низький в порівнянні з ТБ-зверненнями рівень уваги; відсутність стандартних тарифів; нетривалість дії
Журнали Високий рівень географічної і демографічної вибірковості; довіра і престиж; високоякісний друк; довге життя; стійкий вторинний круг читачів Великі розриви в часі між покупкою місця і виходом реклами; втрати при незатребуваності тиражу; відсутність гарантій своєчасності виходу реклами
Зовнішня реклама Гнучкість; високий показник повторних контактів; низька ціна; відсутність конкуренції Відсутність вибірковості аудиторії; творчі обмеження
Довідники «Жовті Сторінки» Високий ступінь обхвату місцевого ринку; висока довіра; високий обхват; низька вартість Обмежена вибірковість аудиторії; обмеженість креатівность
Рекламні брошури Високий рівень вибірковості; повний контроль; інтерактивні можливості; відносно низька вартість Можливе зростання витрат
Буклети Гнучкість: повний контроль; здатність підсилити рекламне звернення Перевиробництво може привести до зростання витрат
Телефон Високий ступінь використання; індивідуальний контакт Відносно висока вартість
Інтеренет Висока вибірковість; можливості інтерактивного контакту; відносно низькі витрати Порівняно новий засіб; невелике число користувачів в деяких країнах

Реклама, розповсюджена за допомогою спама, знайома більшості користувачів Рунета й електронної пошти по величезній кількості "сміттєвої" пошти, що вони регулярно вигрібають зі своїх поштових скриньок.

Спам - це могутній рекламний інструмент, що через деякий час цілком може зрівнятися по ефективності з телевізійною рекламою і по частоті повторень (якщо атака спамерів "пробила" фільтри спама), і за чисельністю аудиторії, що стає об'єктом дії реклами.

Спам - це, в основному, реклама окремих товарів чи послуг. Брендінг у спамі практично відсутній. У список товарів/послуг, що активно рекламуються в спамі, входять освітні послуги, товари "для дорослих", ліки, комп'ютери тощо.

2.1.6.Динаміка та темпи росту реклами в світі

За даними ZenithOptimedia в 2006 році світові витрати на рекламу в традиційних засобах масової комунікації, таких як газети, журнали, телебачення, радіо, кіно, Інтернет та рекламні щити, склав $427 млрд. (мал. 2.5).

* Джерело: дані ZenithOptimedia

Мал. 2.5. Динаміка та темпи росту реклами в світі

 

В 2005 році відбулося зниження темпів приросту витрат на рекламу до 5,5% (в 2004 році світовий рекламний ринок виріс на 7,4%). Це пояснюється чотирьохрічним циклом збільшення приросту реклами: на кожний високосний рік припадають літні Олімпійські ігри та Чемпіонат Європи з футболу і це призводить до різкого зростання реклами. Після цього, звичайно, відбувається невелике зниження темпів росту. Ця ситуація спостерігалася в 2005 році.

В 2006 році відбувся приріст світового ринку реклами до 6,4% в зв’язку з зимовими Олімпійськими іграми та Чемпіонатом світу по футболу. За прогнозом ZenithOptimedia в найближчі роки такого приросту, який був в 2004 році (7,4%) світовий ринок гне досягне.

Починаючи з 2007 року світові витрати на телевізійну рекламу будуть зменшуватися на користь реклами в Інтернеті. На це впливає зміна пріоритетів населення США та ЄС. Населення в США та ЄС все більше віддають перевагу нетрадиційним видам медіа (Інтернет, мобільне телебачення та інше). І оскільки рекламний ринок цих країн дуже великий, то ці тенденції вплинуть на весь світовий ринок.


2.2. «Public Relations»(PR) / Зв'язки з громадськістю

Робота із суспільними зв'язками (піар) і реклама - це зовсім різні речі, що люди, на жаль, дотепер плутають. Реклама - це доповнення до піару, а піар - це створення бренду і його іміджу. Раніше реклама створювала бренд, але тепер головна функція реклами - його підтримувати, нагадувати про нього, реклама стала одним зі знарядь створення іміджу, а піар - зброєю масової поразки потенційних споживачів, тобто тим, чим реклама була на початку 20-го століття.

2.2.1. Джерела Publіc Relatіons

Зв'язки з громадськістю - це феномен ХХ ст., корені якого, однак, ідуть глибоко в історію. Ці зв'язки такі ж давні, як і сама комунікація між людьми. Ще в часи розквіту таких цивілізацій як Вавилон, Стародавня Греція і Стародавній Рим, людей переконували в тім, що їм варто визнати владу своїх урядів і своєї релігії. Подібна практика існує дотепер : міжособистісна комунікація, мистецтво красномовства, організація спеціальних заходів, пабліситі і т.д. Звичайно ж, ніколи ця діяльність не звалася "зв'язків із громадськістю", але сьогодні перед працівниками публічної сфери, що займаються подібною діяльністю, стоять ті ж цілі.

Publіc Relatіons, Зв'язки з громадськістю (англ. PR - скорочення від publіc relatіons - зв'язку з громадськістю) - комплекс заходів щодо просування людини, компанії, суспільного руху, партії й ін., заснованих на наданні громадськості інформації і співробітництві з нею.

Поняття Зв'язки з громадськістю тісно пов'язано з такими термінами, як реклама, агітація, маркетинг. З поняттями маніпуляція і пропаганда PR зв'язаний лише побічно, оскільки за своїми джерелами є інструментом усвідомленого діалогу двох рівних суб'єктів. Однак деякі тісно пов'язують ці поняття через реалії 90-х років і помилок у трактуванні.

Визначення поняття

На сьогоднішній день існує більш ніж п'ятсот визначень PR, що відображають наявність самих різних концепцій і точок зору на предмет.

Наприклад

Узагальнене: „Паблік рілейшнз - це управлінська діяльність, спрямована на установлення взаємовигідних, гармонічних відносин між організацією і громадськістю, від якої залежить успіх функціонування цієї організації”.

Лаконічне: „PR - це формування суспільної думки про товар, людину, компанію, події”.

Цинічне: „PR - це мистецтво формування сприятливого відношення громадськості до фірми шляхом створення представлення про те, що фірма випускає і продає товар тільки в інтересах покупця, а не заради одержання прибутку”.[18].

Заплутане: „PR - це комплекс інформаційно-аналітичних і процедурно-технологічних дій, спрямованих на гармонізацію відносин усередині проекту, між учасниками проекту, між проектом і його оточенням з метою реалізації даного проекту”.

Однак найкращим і найбільш адекватній в сучасній практиці багато хто вважає визначення, запропоноване професорами Лоуренсом В. Лонгі і Винсентом Хазелтоном. Вони описують зв'язки з громадськістю як "комунікативну функцію керування, за допомогою якої організації адаптуються до їхнього навколишнього середовища, змінюють (чи ж зберігають) її в ім'я досягнення своїх організаційних цілей". Дане визначення являє собою новітню теорію, що описує зв'язки з громадськістю як щось більше, ніж просте формування в суспільстві тих чи інших точок зору. [2]

Основна мета PR - створення відповідного клімату у внутрішнім і зовнішнім середовищі, для надання сприяння розвитку підприємства, забезпечення необхідного поводження цього середовища щодо підприємства[5].

PR-бюджет. Необхідно зазначити, що PR-бюджети крупних компаній складають доволі великі суми, що відображено на мал.2.6.

Ошибка! Ошибка связи.

* Джерело: Publicity Creating і БМТ

Рис. 2.6. PR-бюджети крупних компаній*

2.2.3. Основні функції PR

Існує безліч поглядів при виділенні основних функцій PR, думки деяких авторів по даному питанню приведені у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Функції PR

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...