Главная Обратная связь

Дисциплины:


Напруга від сили тертя.

Отже, динамічна в'язкість чисельно дорівнює дотичній напрузі при одиничному градієнту швидкості , тобто має цілком визначений фізичний зміст і повністю характеризує в'язкість рідини.

У системі СІ одиниця виміру динамічної в'язкості - паскаль·секунда ( = ).

У технічній системі в'язкість виражається в пуазах (П), при чому в'язкість рідини дорівнює 1П, якщо сила, необхідна для того, щоб переміщувати дві паралельні пластинки з рідини відносно одна одної з площею поверхні 1 см2 і градієнтом швидкості 1 см/с.см, складає 1 дину. В'язкість води при 20оС дорівнює приблизно 1П.

Для малов’язких рідин зазвичай виражають у сантипуазах (сП).

Коефіцієнти динамічної в'язкості зв'язані наступними співвідношеннями:

1 кгс.с/м2 = 98,1 П = 9810 сП = 9,81 Па.с

1 П = дин.с/см2 = 0,10193 кгс.с/м2 = 0,1 Па.с

1 сП = 1,0193.10-4 кгс/м2 = 0,01 П = 10-3 Па.с = 1 мПа.с

Кінематична в'язкість. У гідравлічних розрахунках звичайно застосовують відношення коефіцієнта динамічної в'язкості до густини рідини , яке називається коефіцієнтом кінематичної в'язкості

У системі СІ одиниця виміру кінематичної в'язкості – квадратний метр у секунду (м2/с).

У технічній системі кінематична в'язкість виражається в см2/с. Величина в'язкості рівна 1 см2/с називається стоксом(Ст). У технічній практиці одержали розповсюдження сантистокси (сСт). Зазначені одиниці кінематичної в'язкості зв'язані співвідношенням:

1 см2/с = Ст = 100 сСт

1сСт = 1 мм2

1 м2/с = 10 000 Ст = 1 000 000 сСт.

У технічних характеристиках вітчизняних маселуказується (якщо відсутні спеціальні застереження) кінематична в'язкість, виражена в сантистоксахпри температурі 500С.

При виборі величини в'язкості робочої рідини необхідно враховувати ряд суперечливих факторів:

1)підвищення в'язкості робочої рідини спрощує герметизацію ущільнювальних з'єднань;

2)підвищення в'язкості робочої рідини збільшує механічні втрати, утрати напору в каналах, погіршує режим живлення (усмоктування) насосів, а також сповільнюєреакцію виконавчих механізмів на сигнали регулювання.

У загальному випадку для гідромашин, що працюють з високими тисками, варто вибирати рідини більш високої в'язкості, чим для машин з більш низькими тисками.

Можна рекомендувати: для радіально-поршневих насосів з тисками від 20 МПа і вище і працюючих у стабільних температурних умовах застосовувати масла з в'язкістю 60-150 сСт і для насосів з тиском до 10 МПа – масла з в'язкістю 30-60 сСт. Для аксиально-поршневих насосів звичайно застосовують менш (на 25-50%) в'язкі масла, чим для радіально-поршневих.

Умовні (відносні) одиниці в'язкості. На практиці звичайно користуються умовними одиницями в'язкості, вимірюваної за допомогою віскозиметрів. У вітчизняній промисловості застосовуються одиниці умовної в'язкості, що виражаються в градусах Енглера.Відношення часу витікання t під власною вагою 200 см3 рідини при даній температурі через калібрований отвір визначеного діаметра (2,8 мм) до часу витікання tв з тієї ж судини 200 см3 води при 20оС виражає в'язкість рідини в градусах Енглера:

оЕ = t/tв.

Перерахування умовної в'язкості в кінематичну і абсолютну виробляється по наближених емпіричних формулах або таблицям. Для застосовуваних у гідросистемах масел кінематична й умовна в'язкість у градусах Енглера зв'язані співвідношенням

, см2/с.

Абсолютна в'язкість і умовна в'язкість у градусах Енглера зв'язані співвідношенням

, П.

Залежність в'язкості від температури. З підвищенням температури в'язкість краплинних рідин знижується. Чим менше змінюється в'язкість зі зміною температури, тим вище якість і експлуатаційні властивості робочої рідини. Одним з основних критеріїв цієї залежності є характеристика по застиванню, умовно оцінюючої втрати рухливості часток. При цьому рідина не перетворюється у тверде тіло.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...