Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУЗасоби Переваги Недоліки
Знижки Високий рівень стимулювання сфери торгівлі і споживачів. Ефективний засіб збільшення обсягів збуту Потребують точного розрахунку. Можуть зашкодити іміджу товару
Зниження цін Безпосередня вигода для спо­живачів. Добрий засіб для мотивації купівлі і короткостроко­вого збільшення обсягів збуту Легко копіюється конкурентами. Може зашкодити іміджу товарів
Зразки товарів Дають змогу споживачам без­посередньо ознайомитись з то­варом, випробувати його. При­ваблюють нових споживачів, знижують ризик купівлі Великі витрати (товар нада­ється безкоштовно). Ефек­тивні тільки щодо нових товарів, які суттєво відрізняються від традиційних. Складність у визначенні перспектив збуту

Закінчення табл. 24

Засоби Переваги Недоліки
Купони: — розсилання поштою     — розміщення в газетах чи журналах — безпосеред­нє надання спо­живачам — розміщення на упаковці   Цілеспрямоване привертання уваги споживачів до товару     Швидкість і зручність. Широта охоплення споживачів. Порівняно невеликі витрати Особистий контакт, селективність, високий рівень сприйняття споживачами Стимулює початкові і повторні закупки. Високий рівень привертання уваги   Тривалий період від розсилання до реакції у відповідь. Залежність від якості письмового звернення. Потребує точного планування. Низький рівень спри­йняття споживачами Трудомісткість. Висока вар­тість   Потребує точного планування
Премії Стимулюють активність спожи­вачів. Створюють контингент постійних покупців. Підвищу­ють престиж товарної марки Потребують точного планування
Гарантії Підвищують престиж підприємства. Сприяють формуванню нових ринків Занадто тривале очікування результату
Упаковки Збільшують обсяг реалізації. Наочність і зручність використання Низька міра цілеспрямованості. Шкодить престижу товарної марки
Конкурси, лотереї, ігри Сприяють приверненню уваги нових покупців. Підвищують імідж і популярність підприємства Висока вартість. Потребують творчих чи аналітичних рішень. Вузьке коло споживачів, які беруть участь
Демонстрації Високий рівень привертання уваги. Наочність Потребують підготовки і використання спеціального персоналу. Висока вартість
Конференції продавців Підвищують кваліфікацію торговельних працівників Висока вартість
Заліки Сприяють збільшенню обсягів збуту. Підвищують популярність товару Висока вартість
Картки лояльності Сприяють закріпленню спожи­вачів за торговельним закладом, нагромадженню інфор­мації про покупців Потребують організації спе­ціальних інформаційних маркетингових систем

Рис. 46. Алгоритм розроблення і реалізації
програми стимулювання

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...