Главная Обратная связь

Дисциплины:


на ІІ семестр 2013-2014 навчального рокуМіжнародний гуманітарний університет

Розклад занять

Заочного відділення

На ІІ семестр 2013-2014 навчального року

Навчальні групи Дні тижня, час, № пари 2 курс
6.030203 Міжнародні економічні відносини 6.020303 Філологія
02.06.14 Понеділок 11.50-13.10 Іноземна мова (професійного спілкування) (л) викл. Синьова Т.В.604 Вступ до фаху (л) професор Образцова О.М. 507
13.20-14.40 Іноземна мова (професійного спілкування) (пр) викл. Синьова Т.В.604 Вступ до фаху (с) професор Образцова О.М.507
14.50-16.10 Іноземна мова (пр) викл. Синьова Т.В.604 Латинська мова (пр) доцент Морошану Л.І.506
16.20-17.40 Економічний аналіз сучасних ринків (л) доцент Афонченкова Т.М.413 Латинська мова (пр) доцент Морошану Л.І.506
03.06.14 Вівторок 13.20-14.40 10.00 ЕКЗАМЕН Іноземна мова викл. Синьова Т.В. авт.школа № 3 15.00 ЕКЗАМЕН Вступ до фаху професор Образцова О.М.
14.50-16.10
16.20-17.40
17.50-19.10
04.06.14 Середа 11.50-13.20
13.20-14.40 Сучасна мікроекономіка (л) професор Головченко О.М.314 Сучасна українська література (залік) викл. Суслопарова С.К.506
14.50-16.10 Сучасна мікроекономіка (с) професор Головченко О.М.314 Лінгвокраїнознавство (л) викл. Романюк О.С.512
16.20-17.40 Етика бізнесу (л) викл. Щербата М.Ю.413 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.512
17.50-19.10 Етика бізнесу (с) викл. Щербата М.Ю.413 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.512
05.06.14 Четвер 13.20-14.40
14.50-16.10 Зовнішня політика України (л) ст.викл. Хендель Н.В.404 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.505
16.20-17.40 Теорія міжнародних відносин (л) ст.викл. Хендель Н.В.404 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.505
17.50-19.10 Теорія міжнародних відносин (с) ст.викл. Хендель Н.В.404 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.505
06.06.14 П’ятниця 13.20-14.40 15.00 ЕКЗАМЕН Сучасна мікроекономіка професор Головченко О.М.
14.50-16.10 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.505
16.20-17.40 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.505
17.50-19.10 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.505
07.06.14 Субота 10.00-11.20 Менеджмент і маркетинг (л) доцент Мартинюк О.А.412 10.00 ЕКЗАМЕН Латинська мова доцент Морошану Л.І.
11.50-13.10 Менеджмент і маркетинг (с) доцент Мартинюк О.А.412
13.20-14.40 Економічний аналіз сучасних ринків (с) доцент Афонченкова Т.М.413
14.50-16.10 Інструменти біржової діяльності (л) доцент Афонченкова Т.М.413

 НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ __________________________________ І.В. МАЛЕЦЬКА


 

«Затверджую» Ректор Міжнародного гуманітарного університету, професор _________________ А.Ф. Крижановський «___» _______________ 2014 р.

Міжнародний гуманітарний університет

Розклад занять

Заочного відділення

на ІІ семестр 2013-2014 навчального року

Навчальні групи Дні тижня, час, № пари 2 курс
6.030203 Міжнародні економічні відносини 6.020303 Філологія
09.06.14 Понеділок 10.00-11.20   Економічна теорія (л) професор Головченко О.М.409
11.50-13.10   Економічна теорія (л) професор Головченко О.М.409
13.20-14.40 Інструменти біржової діяльності (л) доцент Афонченкова Т.М. 306 Економічна теорія (с) професор Головченко О.М.409
14.50-16.10 Глобальний ринок цінних паперів (л) професор Ботвіна Н.О.306 Історія перекладу і перекладознавства (л) професор Морозова І.Б. 507
16.20-17.40 Глобальний ринок цінних паперів (л) професор Ботвіна Н.О.306
17.50-19.10 Глобальний ринок цінних паперів (залік) професор Ботвіна Н.О.306
10.06.14 Вівторок 13.20-14.40 13.00 ЕКЗАМЕН Економічна теорія професор Головченко О.М. авт. школа № 3
14.50-16.10 Економічні закономірності макроекономіки (л) доцент Степанова К.В.404
16.20-17.40 Економічні закономірності макроекономіки (л) доцент Степанова К.В.404
17.50-19.10 Економічні закономірності макроекономіки (залік) доцент Степанова К.В.404
11.06.14 Середа 13.20-14.40 Міжнародне публічне право (л) ст.викл. Громовенко К.В.207 Граматика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
14.50-16.10 Міжнародне публічне право (залік) ст.викл. Громовенко К.В.207 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
16.20-17.40 Інструменти біржової діяльності (с) доцент Афонченкова Т.М.207 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
17.50-19.10 Інструменти біржової діяльності (залік) доцент Афонченкова Т.М.207 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
12.06.14 Четвер 13.20-14.40 10.00 ЕКЗАМЕН Менеджмент і маркетинг доцент Мартинюк О.А. Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
14.50-16.10 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
16.20-17.40 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
17.50-19.10 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
13.06.14 П’ятниця 13.20-14.40 10.00 ЕКЗАМЕН Етика бізнесу викл. Щербата М.Ю. Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
14.50-16.10 Лексика та розмовна практика ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
16.20-17.40 Домашнє читання ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
17.50-19.10 Домашнє читання ОІМ (пр) викл. Романюк О.С.501
14.06.14 Субота 10.00-11.20 Країнознавство (л) викл. Курдибанська Н.Ф. 412 Історія зарубіжної літератури за періодами: давній світ (л) доцент Русаков Л.Д.507
11.50-13.10 Країнознавство (с) викл. Курдибанська Н.Ф.412 Історія зарубіжної літератури за періодами: давній світ (залік) доцент Русаков Л.Д.507
13.20-14.40 Порівняльне конституційне право (л) ст.викл. Громовенко К.В.409 Вступ до літературознавства (л) доцент Русаков Л.Д.507
14.50-16.10 Порівняльне конституційне право (залік) ст.викл. Громовенко К.В.409 Вступ до літературознавства (залік) доцент Русаков Л.Д.507
Понеділок 16.06.14 13.20-14.40 10.00 ЕКЗАМЕН Країнознавство викл. Курдибанська Н.Ф. 10.00 ЕКЗАМЕН ПК ОІМ викл. Романюк О.С.
14.50-16.10
16.20-17.40
17.50-19.10

НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ __________________________________ І.В. МАЛЕЦЬКА

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...