Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок площі посівного відділення розсадника 

  Породи Термін вирощування, років Щорічний відпуск сіянців, тис. шт Кількість полів у сівозміні, шт Схема висіву насіння, см Площа посівного відділення, га
загаль- на Одно- го поля щорічного посіву

Дуб бореальний 1 880 3 33-33-33-50 2.36 0.79 1.58

Ялина звичайна 2 860 3 25-25-25-25-50 2.58 0.86 0.86

Усього: 4.94 1.65 2.44

 

Загальна площа посівного відділення (трьох полів разом) для кожної породи зокрема за умови безгрядкових стрічкових посівів (стовпчик 6 таблиці 2.1.) визначається за формулою:

S = *K,

де S - площа посівного віддшення, га; N - кількість сіянців, які потрібно виро­щувати щорічно (планове завдання), шт; В - ширина посівної стрічки плюс ши­рина міжстрічкової відстані, м (рис. 2.1.); С - плановий вихід сіянців з 1 м посівної борозенки (рядка), шт. (додаток 4); Д - кількість посівних борозенок у стрічці, шт. (рис. 2.1.); К - коефіцієнт відношення кількості полів у сівозміні до кількості полів, що засіваються щорічно даною породою.

Загальна площа посівного відділення для безгрядкових рядкових посівів (колонка 6):

S = * К,

де А - відстань між рядками, м.

Площа одного поля сівозміни ( стовпчик 7) визначається як частка від ділення загальної площі (кол.6) на кількість полів у сівозміні (стовпчик 4); площа щорічного посіву ( стовпчик 8) - як добуток площі одного поля сівозміни ( стовпчик 7) на кількість полів, що засіваються щорічно. У трипі­льній сівозміні при вирощуванні однорічних сіянців під сівбу щорічно відво­диться два поля, а при вирощуванні дворічних сіянців - одне.

Площа шкільного відділення розраховується за формою табл..2.2.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...